П'ятниця, 19.10.2018, 09:58
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Home » 2011 » Жовтень » 2 » Науково-практична конференція "Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України"
01:31
Науково-практична конференція "Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України"

27 вересня 2011 р. на базі інституту Національного інституту стратегічних досліджень за адресою відбулась науково-практична конференція м. Київ, вул. Пирогова, 7-а, Конференц зал, 3-й поверх відбулась науково-практична конференція "Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України".

Програму заходу зі вступним словом розпочав директор інституту Єрмолаєв Андрій Васильович, де узагальнив актуальні проблеми сучасного етапу розвитку міграційних процесів, визначальне місце дотримання прав людини при регулюванні міграційних процесів, застосування нормативно-правових актів до нелегальних мігрантів, проблеми зростання міграційної активності населення країн третього світу, позитивні соціально-економічні ефекти залучення економічно-активних мігрантів в економіку розвинених країн.

Пленарне засідання вів Перший заступник директора інституту Жаліло Ярослав Анатолійович.

Програма пленарного засідання включала виступ Директора Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ, академік НАН України Пахомова Юрія Миколайовича, на тему "Близькі та віддалені наслідки міжнародної міграції для України" (рос. мовою), Директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, академіка НАН України Лібанової Елли Марленівни на тему "Оцінка міжнародних міграцій населення України в контексті людського розвитку", Директора Інституту соціології, психології та управління Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова, д.і.н., член-кор. НАН України Євтуха Володимира Борисовича, Проректора з міжнародних зв’язків – генерального директора Міжнародного відкритого університету МАУП, д.політ.н. Піляєва Ігоря Славовича на тему "Міграційна політика в контексті збереження європейської ідентичності України", Директора Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ "Львівська політехніка", к.пед.н., доц. Ключковської Ірини Михайлівни на тему "Українські трудові мігранти як економічний, політичний і культурний ресурс України", Заступника директора Інституту соціології НАН України, доктора соціологічних наук, професора Шульги Миколи Олександровича.

Виступ к.е.н., доц. Хмельницького національного університету Ніколайчука М.ВПленарне засідання завершилось виступом Провідного економіста Світового Банку, Координатора програми МІРПАЛ у регіоні Європи та Центральної Азії Судхаршана Канагараджи на тему "Мережа МІРПАЛ та перспективи України як учасника мережі".

Після перерви розпочала роботу І секція що включала виступи учасників конференції та дискусію за напрямом "Вплив міграції на економіку та соціальну сферу".


Відповідно програми заходу під час роботи першої секції отримали можливість виступити:

Стаканов Роман Дмитрович, асистент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, к.е.н.


Трудова еміграція до та після світової кризи: перспективи та наслідки для економіки України

Лісогор Лариса Сергіївна, зав. відділу економіки праці Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, д.е.н.


Вплив міграційних процесів на конкурентоспроможність робочої сили України

Ніколайчук Микола Володимирович, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету, к.е.н.


Мобільність людського капіталу в системі ключових чинників формування глобальних конкурентних відносин

Купець Ольга, доцент кафедри економічної теорії Національного університету "Києво-Могилянська академія", к.е.н.


Міграція та економічний розвиток України: чи використовується потенціал діаспори та трудових мігрантів, які повертаються на батьківщину?

Козинський Сергій Михайлович, доцент кафедри економічної та фінансової політики Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, к.е.н.


Міграція робочої сили та конкурентоспроможність національних економік у східноєвропейському регіоні: виклики для України

Терон Ірина Василівна, провідний науковий співробітник відділу проблем формування соціального капіталу Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, к.е.н.


Вплив міграції на формування відтворювального контуру регіональних ринків праці

Шушпанов Павло Георгійович, доцент кафедри управління персоналом і регіональної економіки Тернопільського національного економічного університету, к.е.н


Новітні тенденції зовнішньої трудової міграції населення в контексті впливу на соціально-економічний розвиток Тернопільської області”

П’ятковська Оксана Романівна, науковий співробітник Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ "Львівська політехніка"


Вплив зовнішньої трудової міграції на добробут населення України

Миронюк Іван Святославович, голов. лікар Закарпатського центру профілактики та боротьби зі СНІДом, к.мед.н.


Трудова міграція населення та розвиток епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Закарпатській області України

Овчарова Любов, науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України


Приватні грошові перекази: фактор розвитку країни в посткризовий період

Кравченко Мілена Вячеславівна доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики НАДУ при Президентові України, к.н. з держ.упр.


Глобальна міграція та її вплив на вітчизняну систему соціального захисту населення

Онсович Алла, аспірантка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України


Міграційна детермінанта відтворення трудового потенціалу сфери освіти

Курій Лілія Олександрівна, аспірантка Хмельницького національного університету, магістр між нар.екон.відносин


Проблеми міграційних процесів в Україні в контексті розвитку людського потенціалу

Майданік Ірина Петрівна, старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, к.соц.н.


Підприємницький потенціал дітей трудових мігрантів в Україні

Ващук Олеся Петрівна, асистент кафедри криміналістики Національного університету "Одеська юридична академія"


Вплив міграції на висування криміналістичних версій при розслідуванні розбійних нападів на інкасаторів.

Модератор секції Жаліло Я.А.

Одночасно робота другої секції за напрямом "Соціокультурні трансформації в суспільстві під впливом міграції" проходила в приміщенні бібліотеки інституту, четвертий поверх. Секція орієнтована на аналіз етнокультурних, релігійних, соціальних наслідків сучасного етапу міжнародних міграцій, результатам отриманим в ході соціологічних обстежень.

Програма роботи другої секції включала виступи:


Гумницька Наталя Олексіївна, науковий співробітник Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ "Львівська політехніка"


Українське зарубіжжя – важливий інформаційно-культурний ресурс стратегічної моделі євроінтеграції України

Прибиткова Ірина Михайлівна, провідний науковий співробітник Інституту соціології НАН України, д.е.н., професор


Громадська думка про міжнародну міграцію: соціальна  дискримінація чи толерантність?

Хомцій Ярина, директор представництва ВБФ "Запорука" у Львівській області


Транснаціональне батьківство як наслідок зовнішньої трудової міграції

Одинець Світлана Владиславівна, керівник проектів і програм при Комісії УГКЦ у справах мігрантів


Зміна  соціальних ролей жінки-мігрантки у  вимірі українського медіапростору

Ганчев Олександр Іванович, керівник Центру міграційних досліджень Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, к.і.н.


Социокультурные трансформации в среде болгар Бессарабии под влиянием трудовых миграций в государства ЕС

Шваб Інна Анатоліївна, фахівець відділу моніторингу та оцінки МБФ "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні"

Поширеність ВІЛ/СНІДу серед українських заробітчан (за результатами біоповедінкового  дослідження)

Бурбело Ольга Романівна, аспірантка Інституту соціології, психології та управління НПУ ім. Драгоманова


Соціальна адаптація та інтеграція українських іммігрантів у країнах ЄС: наслідки для України

Лукавецька Зоряна, керівник відділу "Допомога дітям, сім‘ї, молоді" Міжнародного Благодійного фонду "Карітас України"


Діти мігрантів. Проблеми, досвід МБФ "Карітас України"

 

Юськів Богдан Миколайович, зав. кафедри міжнародної інформації Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету, д.політ.н.


Вплив міжнародної міграції на культуру європейських країн

 

Біляковська Ольга,  аспірантка кафедри психології індивідуальних відмінностей Люблінського Католицького Університету Івана Павла ІІ, магістр психології


Освітня міграція  українців до Польщі: соціо-психологічний аспект

Пахотіна Поліна Костянтинівна, к.пед.н. Пахотін Костянтин Костянтинович доцент Уманської філії Європейського університету, кандидат технічних наук


До побудови освітніх моделей з урахуванням впливу міжнародної міграції

 

Годованська Оксана Миронівна науковий співробітник Інституту народознавства НАН України (м. Львів)


Досвід трудової міграції українських жінок як видозміна їх національної культури

Медвідь Федір Михайлович, професор кафедри політології Міжрегіональної академії управління персоналом, професор МКА, кандидат філософських наук, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності


Міграційна політика в Україні: ґенеза і становлення»  до програми  конференції.

 

Модератор секції Ключковська І.М.

Після перерви розпочали роботу третя та четверта секції конференції, на тему "Політичні відповіді на виклики міграції" та "Наслідки міграції для міжетнічних стосунків. Методологічні питання міграційних досліджень".

Програма роботи секцій включала виступи:

Сушко Ірина Миколаївна, керівник Громадського об’єднання "Європа без бар’єрів"


Міграційний потенціал України в контексті виконання Україною Плану дій з візової лібералізації Україна - ЄС

Богдан Тетяна Петрівна, голов.н.сп. Інституту економіки і прогнозування НАН України, д.е.н


Соціально-економічні наслідки трудової еміграції та напрями державної політики стимулювання повернення мігрантів в Україну

Найдьонов Олександр Григорович, доцент кафедри філософії і соціології Херсонського національного технічного університету, к.філ.н.


Міграція і територіальна цілісність України

Марков Ігор Георгійович, зав. сектору етносоціальних досліджень Інституту народознавства НАН України


Деякі чинники  та контексти змін міграційної політики країн ЄС (за результатами експертного дослідження )

Шелест Вадим, голова Всеукраїнської громадської організації "Служба міграційної допомоги"


Міграційна ситуація в Україні – необхідність проведення державної та соціальної легалізації іноземців,  які незаконно перебувають в Україні

Відякіна Марія Миколаївна, асистент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, к.е.н.


Перспективи інституційної відкритості ЄС у міграційно-візових відносинах з Україною

Яцишина Оксана Яківна, Наукова станція Польської Академії наук у Відні, к.і.н.

Міжнародна міграція та законодавчі нововведення австрійсього уряду: досвід і перспектива


Чехович Сергій Болеславович, зав. відділу Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України, к. юрид. н.

Європейські стандарти у сфері притулку


Пархоменко Наталя Василівна, викладач кафедри політології і соціології КНУТД


Міграційна ситуація в дзеркалі ЗМІ

Дробко Едуард Васильович старший викладач кафедри регіонального управління Національного університету водного господарства та природокористування


Соціальний захист громадян України за кордоном в контексті міграційної політики держави

Василенко Игорь Константинович, доцент кафедри адміністративного права і адміністративної діяльності Донецького юридичного інституту МВС України, кандидат юридичних наук


Щодо форм інтеграції мігрантів у суспільство приймаючих країн

Мазука  Людмила Іванівна, головний консультант відділу політичних стратегій НІСД, к.і.н.


Проблема інтеграції новітніх міграційних спільнот в українське суспільство

Нікішіна Марина аспірантка Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України


Іммігранти в Україні: підходи до формування державної політики

Шишкіна Людмила, м.н.сп.інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАНУ


Етнічна диференціація міграцій населення України: ретроспективний аналіз

Драгунова Тетяна Анатоліївна, провідний наук.співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, к.е.н.


Міжетнічні стосунки в Україні: навчальна міграція китайських студентів та їх інтеграція в український соціум

Нагорний Сергій Сергійович, консультант відділу політичних стратегій НІСД

Перспективи формування стратегічного партнерства між Україною та країнами Ісламського світу


Позняк Олексій Володимирович, зав. відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, к.е.н.


Комплексна класифікація населення за міграційними ознаками

Овчиннікова Олена Русланівна, доцент кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницький національний університет, к.е.н.


Кібернетичні схеми управління в дослідженні міграції  населення

 

Пасічник Олексій, аспірант Хмельницького національного університету

Багатокритеріальні методи експертного оцінювання в дослідженні міграції населення


Модераторами секцій були Малиновська О.А. та Прибиткова І.М.

По завершенні роботи секції Директор НІСД А.В.Єрмолаєв підвів підсумки роботи конференції, узагальнив перспективи розвитку міграційних процесів, їх наслідків та соціально-економічних ефектів.

Національний інститут стратегічних досліджень

Views: 2066 | Added by: nikolaychuk | Tags: Ніколайчук М.В., наукова робота, Курій Л.О., НІСД, конференція | Rating: 3.7/3
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Log In
Search
Calendar
«  Жовтень 2011  »
НдMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Entries archive
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz