Понеділок, 23.04.2018, 20:07
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Home » 2011 » Березень » 4 » Підсумки науково-дослідної роботи кафедри в 2008-2010 рр.
18:10
Підсумки науково-дослідної роботи кафедри в 2008-2010 рр.

Діяльність професорсько-викладацького складу та аспірантів кафедри міжнародних економічних відносин охоплює різносторонні інтереси та напрями наукових досліджень, серед яких:

- виконання держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт;

- участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях та семінарах;

- підготовка публікацій з актуальних наукових проблем;

- підготовка монографій та навчальних посібників.

Зокрема, протягом 2008-2010 років викладачами кафедри виконувались дві держбюджетні та дві госпдоговірні теми, серед яких:
- "Розробка механізмів ефективного управління машинобудівними підприємствами в системі підвищення їх конкурентоспроможності та прибутковості на внутрішньому і зовнішньому ринках" (2010 р.).

Отримані в ході наукових досліджень результати представлені до розгляду науковому співтовариству під час науково-практичних конференцій, що відбулись у різних містах України та Російської Федерації – визнаних центрах наукової діяльності.

Викладачі та аспіранти кафедри взяли активну участь у роботі конференцій, що проходили у Києві, Санкт-Петербурзі, Одесі, Донецьку, Харкові, Вінниці, Тернополі, Луцьку та інших містах.

У 2009 році на базі кафедри міжнародних економічних відносин проведено п’яту, з часу заснування кафедри, міжнародну науково-практичну конференцію, присвячену пошуку перспектив підвищення економічного, інноваційно-інвестиційного та соціально-трудового потенціалу України за умов розвитку інтеграційних процесів. Результати роботи учасників конференції представлені у Вісник Хмельницького національного університету (серія – економічні науки) № 5, 2009, Т.1, Т.2.


У 2010 році опубліковано збірник наукових праць професорсько-викладацького складу, колег та друзів кафедри.

 

Окрім конференцій та публікацій збірників наукових праць професорсько-викладацького складу, результати дослідницької роботи кафедри представлені у:

- 9 монографіях та навчальних посібниках;

- 114 наукових статтях, перелік яких лише за 2010 рік склав
 • Автори


  Назва статей

  Васильківський Д.М.

  Формування та зміцнення конкурентної позиції українських експортерів [Текст] // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2010. - № 6, Т. 3. - С. 58-60.


  Грицина Л.А.


  Оцінка впливу культурних особливостей на формування концепції КСВ підприємств в умовах глобалізації // Вісник ХНУ, 2010, № 6, Т. 2. - С. 121-123.


  Грицина Л.А.

  Генезис цивілізаційного розвитку світової цивілізації // Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції "Наукові дослідження та їх практичне використання", Одеса, 2010, № 13. - С. 4-6.


  Губіна М.І.

  Впровадження інформаційних технологій на машинобудівних підприємствах [Текст] // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2010. - № 6, Т. 3. - С. 103-106.


  Матюх С.А.

  Дослідження принципів електронної комерції в міжнародній діяльності // Вісник Донецького національного університету. – 2010. – № 1 – С. 940-947.


  Матюх С.А.

  Механізм удосконалення системи оплати праці в Україні на основі використання досвіду країн ЄС // Вісник Донецького національного університету. – 2010. – № 1 – С. 291-294.


  Матюх С.А.

  Формування стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства // Вісник ХНУ.– 2010.– Т. 3, № 2. – С. 206-209.


  Матюх С.А.

  Використання принципів електронної комерції в раціоналізації міжнародної діяльності підприємств // Економіка : проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 262 : Т. 4 – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 940-946.


  Матюх С.А.

  Експортний маркетинг як інструмент розвитку зовнішньоекономічної діяльності [Текст] // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2010. - № 6, Т. 3. - С. 139-142.


  Матюх С.А.

  Інновації як фактор міжнародної конкурентоспроможності країни [Текст] // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2010. - № 4, Т. 1. - С. 278-281.


  Машталір Я.П.

  Місце економічної дипломатії у розвитку зовнішньоекономічних звязків країни. - Вісник ХНУ, Т. 2, 2010 - С. 100-103.


  Машталір Я.П.

  Концепція та особливості інформаційної безпеки України. - Збірн. наук. праць. - Випуск 263 : В 9 т. - Т.V. - Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. - С. 1232-1237.


  Мельник А.О.

  Передумови розвитку Азіатської кризи 1997-1998 років // Науковий журнал "Культура народов Причорномор’я ", 2009 – № 172. – С. 169-171.


  Мельник А.О.

  Зовнішні та внутрішні передумови Азіатської кризи 1997-1998 років // Трансформации мировой экономики в условиях кризисного развития : материалы научно-практической конференции "Трансформации мировой экономики в условиях кризисного развития". – Сімферополь : Таврический национальный університет им. В.И. Вернадського, 2009. – с. 45-47.


  Мельник А.О.

  Латиноамериканська криза : світовий досвід // Вісник Хмельницького національного університету 2009. – № 6. – Т. 1. – С. 267-270.


  Мельник А.О.

  Мексиканська криза 1995-1996 років : причини і наслідки // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : економічні науки, 2009. – Вип. 24., Ч. 2. – С. 237-241.


  Мельник А.О.

  Американська криза і наслідки для світової економіки // Вісник Хмельницького національного університету 2010. – № 6. – Т. 3. – С. 142-146.


  Мельник А.О.

  Російська криза: особливості прояву // Фінанси України : матеріали ХІV Між народ. Науково-практичної конференції, 19-20 травня 2010 р. : В 7 т. – Д. : Біла К.О., 2010. – Т. 2. – С. 12-14.


  Нижник В.М.

  Соціальна політика у формуванні антикризових напрямів підвищення людського потенціалу України [Текст] // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2010. - № 6, Т. 2.-С. 7-11.


  Нижник В.М.

  Нормативно-індикативне регулювання соціальних процесів у забезпеченні економічної безпеки України [Текст] // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. -2010. - № 6, Т. 2. - С. 97-99.


  Нижник В.М.

  Перспективи розвитку інноваційних технологій на підприємствах легкої промисловості [Текст] // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2010. - №6, Т. 3. - С. 7-10.


  Нижник В.М.

  Проблеми виходу інноваційних технологій підприємств легкої промисловості на зовнішній ринок // Вісник Хмельницького національного університету 2010, № 2, T. 3. – C. 199-203.


  Нижник І.В.

  Взаємодія елементів механізму підвищення конкурентоспроможності у забезпеченні конкурентних переваг машинобудівних підприємств [Текст] // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2010. - № 6, Т. 3. -С. 111-114.


  Ніколайчук М.В.

  Економіко-демографічні чинники відтворення людського капіталу України [Текст] // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2010. - № 6, Т. 2. - С. 23-27.


  Ніколайчук М.В.

  Сучасний стан та перспективи інноваційного розвитку промислових підприємств [Текст] // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2010. - № 6, Т. 3. - С. 16-19.


  Ніколайчук М.В.

  Сучасні економічні проблеми фінансування машинобудівних підприємств України [Текст] // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2010. - № 6, Т. 3. - С. 75-79.


  Паньковська Л.С.

  Оптимізація товарної структури експорту України за рахунок збільшення посівних площ пшениці [Текст] // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2010. - № 4, Т. 1. -С. 218-222.


  Паньковська Л.С.

  Ефективність впровадження та використання в Україні вітрових електростанцій, порівняння їх потужності з потужностями атомних енергоблоків [Текст] // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2010. - № 4, Т. 1. -С. 241-243.


  Паньковська Л.С.

  Аналіз діяльності морських торгових портів України [Текст] // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2010. - № 4, Т. 1. -С. 233-235.


  Пухальський В.В.

  Проблематика суттевості в практиці аудиту // Вісник ХНУ. – 2010. - № 6, Т. 4. - С. 226-231.


  Скиба Г.В.

  Механізми та методи державної підтримки інноваційної діяльності підприємств України з урахуванням іноземного досвіду [Текст] // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2010. - № 6, Т. 3. - С. 43-46.


  Теляча Л.П.

  Методологічні підходи формування автоматизованих систем управління інноваційними проектами в умовах ведення міжнародного бізнесу [Текст] // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2010. - № 6, Т. 3. - С. 46-50.


  Харун О.А.

  Чинники мотивації персоналу машинобудівних підприємств // Прометей : регіональний збірник наукових праць. – Донецьк : ДЕГІ, 2010. – С. 199–202.


  Харун О.А.

  Моніторинг процесів мотивації в механізмі управління персоналом підприємств машинобудування // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 6. Т. 2. – С. 168–173.


  Харун О.А.

  Стратегічні аспекти ефективної діяльності машинобудівних підприємств Хмельниччини в контексті глобалізації // Соціальні, фінансові та економічні основи ефективної політики держави в умовах глобалізації світової економіки : матеріали ХІІ всеукр. наук.-практ. конф. студ. і молодих вчених (Донецьк, 30 березня 2010 р.). Ч. 1. – Донецьк : ДЕГІ, 2010. – С. 224–225.


  Харун О.А.

  Автоматизована система нарахування заробітної плати з урахуванням інтегральної оцінки // Наукові розробки молоді на сучасному етапі : матеріали ІХ всеукр., наук. конф. мол. вчених (Київ, 22-23 квітня 2010 р.). – К. : КНУТД, 2010. – Т. 3. – С. 219-220.


  Харун О.А.

  Формування ефективного механізму оцінки результативності персоналу підприємств машинобудування // Актуальні проблеми соціально-економічних трансформацій у міжнародному середовищі : матеріали ІІ міжнар. наук. практ. конф. (Тернопіль, 23 квітня 2010 р.). – Тернопіль : ТКІ, 2010. – С. 291–293.


  Харун О.А.

  Інтегральна оцінка якості та результативності високопродуктивної роботи персоналу в механізмі її мотивації // Наукові студії : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2010. – С. 124–135.


  Яременко О.Ф.

  Оцінка міжнародної складової економічної безпеки підприємства. - Вісник ХНУ. - № 6, Т. 3. - с. 136-139.


  Результат науково-дослідницької роботи, що проводиться на кафедрі, засвідчує також той факт, що протягом 2008-2010 років чотири викладача кафедри отримали науковий ступінь кандидата економічних наук, 3 викладачам було присвоєно вчене звання доцент.

 • Views: 1133 | Added by: Lesya | Tags: міжнародні економічні відносини, наукові дослідження, каф. МЕВ, науково-дослідна робота | Rating: 5.0/1
  Total comments: 0
  Only registered users can add comments.
  [ Sign Up | Log In ]
  Site menu
  Log In
  Search
  Calendar
  «  Березень 2011  »
  НдMoTuWeThFrSa
    12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031
  Entries archive
  Our poll
  Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
  Total of answers: 54
  Statistics

  Онлайн всього: 1
  Guests: 1
  Користувачів: 0
  Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Copyright MyCorp © 2018
  Hosted by uCoz