Неділя, 20.05.2018, 13:00
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2014 » 1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці.

Теоретико-методологічні аспекти інтеграції України в глобальне конкурентне середовище
07.10.2014, 21:15

О.О.Поворознюк 
Науковий керівник к.е.н., доц. Д.М. Васильківський
Хмельницький національний університет 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНЕЕ КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

На даний час глобалізація є важливим  чинником розвитку міжнародної економіки будь-якої країни світового співтовариства. В цьому випадку стають суттєвого важливими значення питання ефективного функціонування економіки України, визначення напрямів та масштабів і глибини її взаємодії з національними господарствами інших країн, а також їх регіональними угрупуваннями.

Метою дослідження є узагальнення теоретичних, методичних та практичних основ інтеграції економіки України в світове конкурентне глобальне середовище.

 Беручи до уваги важливість врахування інтеграційних процесів та процесів глобалізації для України визначається дією взаємопов’язаних факторів. По-перше, в умовах посилення глобалізаційних процесів і процесів інтернаціоналізації, поглиблення міжнародного поділу праці, транснаціоналізації виробничої діяльності особливо необхідним є розробка власного оптимального механізму входження у світове конкурентне середовище, що орієнтується на забезпечення економічного розвитку та реалізацію національних інтересів країни.По-друге, перехід до ринкової економіки та подолання кризи тісно пов’язаний із необхідністю знаходження Україною належного місця в міжнародній торгівлі. Основною проблемою при виході України на глобальне конкурентне середовище є необхідність інтенсивного розроблення та практичного здійснення відповідної державної політики та одночасного формування надійної наукової бази [2, с-157]. Особливо важливим є закладення основ для забезпечення стабільної конкурентоспроможності національної економіки України у довгостроковому контексті, а не тільки оптимізації міжнародних економічних відносин з новими партнерами.

Для того щоб чітко зрозуміти, що таке глобальне конкурентне середовище для початку потрібно зрозуміти, що являє собою конкуренція взагалі оскільки саме конкуренція є обов’язковим елементом ринкової економіки, а також потужним двигуном економічного прогресу.

Конкуренція — потужна рушійна сила всієї системи ринкового господарства, тип взаємовідносин між виробниками з приводу встановлення цін і обсягів пропозиції товарів на ринку [4, с-149].

У сучасних умовах глобалізація стає важливим реальним чинником розвитку міжнародної економіки кожної країни світового співтовариства, а отже набувають суттєвого значення питання ефективного функціонування економіки України, проблеми визначення напрямів, масштабів і глибини її взаємодії з національними господарствами інших країн, їх регіональними угрупуваннями [5, с-48]. Важливість врахування інтеграційних, глобалістичних процесів для України визначається дією взаємопов’язаних між собою факторів. А саме:

  • перехід до ринкової економіки та подолання трансформаційної кризи тісно пов’язаний із необхідністю знаходження Україною належного місця в міжнародній торгівлі;
  • в умовах посилення процесів глобалізації та інтернаціоналізації, поглиблення міжнародного поділу праці, транснаціоналізації виробничої діяльності необхідним для України є розробка власного оптимального механізму входження у світове конкурентне середовище, орієнтованого на забезпечення економічного розвитку та реалізацію національних інтересів країни.

Складність проблеми інтеграції України в глобальне конкурентне середовище полягає в необхідності інтенсивно розробляти та практично здійснювати відповідну державну політику і одночасно формувати для цього надійне наукове підгрунтя. Принципово важливо не тільки оптимізувати міжнародні економічні відносини з традиційними та новими партнерами, а й закласти основи для забезпечення стабільної конкурентоспроможності національної економіки у довгостроковому контексті [1, с-245].

Пристосування підприємств до глобальної конкуренції стає першочерговою й життєво необхідною потребою. Існує ряд перешкод на шляху адаптації фірм, причинами яких є безпосередньо неефективність або іноді відсутність елементів внутрішнього середовища, нерозуміння реальних загроз та ризиків, водночас не бачення стратегічних перспектив та переваг глобальної економічної системи. Також проблемні аспекти і обмеження проявляються на макрорівні, що виражається в неефективності національного бізнес-середовища, недосконалості економічної політики, відсутності політичної волі у вирішенні деяких питання, тощо. У зв'язку із цим ключовою проблемою сучасного етапу розвитку економіки України є вибір шляхів і механізмів адаптації й розвитку підприємств, спрямованих на формування основи стійкого економічного росту [3, с-57].

Висновок. Глобальна конкуренція має місце, коли ціни і конкурентні умови національних ринків тісно зв'язані між собою. У цьому випадку має сенс говорити про світовий чи глобальний ринок: конкурентна позиція фірми на одному національному ринку значно впливає на її позиції на іншому. В умовах глобальної конкуренції лідерство фірми забезпечується її діяльністю на всіх ринках, але особливо необхідно завоювати перевагу в стратегічно важливих країнах, де місткість ринку найбільша й існує розвита інфраструктура. Саме на стратегічних ринках конкуренція досягає найбільшої гостроти.

 

Література:

1. Білорус О. Г. Глобальні трансформації і стратегії сталого розвитку: монографія / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко [та ін.]. – К., 2008. – 542 с.

2. Китинг М.М. . Роль глобализації в сучасному світі  / М.М. Китинг. – Женева, 2003. – 370 с.

3. Перелет Р. А. Глобализація і світ : економічні інтеграції країн / Р. А Перелет. // Аналітичне видання. – 2005. – C. 52–59

4. Реверчук О. С. Класифікація видів економічного зростання: історико-аналітичний огляд / О. С. Реверчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. –   № 18. – С. 145–151.

5. Гіденс Е.О. Нестримний світ :як глобалізація перетворює наше життя Пер. з нім. – К.: Альтерпрес, 2004. – 104 с

 

 

 

Category: 1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. | Added by: coolcheek
Views: 381 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. [28]
2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [14]
3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. [5]
4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. [8]
5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах [14]
6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож [6]
7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. [6]
8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі [9]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 13
Guests: 13
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz