Середа, 23.05.2018, 23:27
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2014 » 1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці.

Розвиток техноглобалізму за сучасних умов
17.10.2014, 09:06

О.В. Козар

Науковий керівник: к.е.н., доц. В.В.Пухальський

Хмельницький національний університет

 

РОЗВИТОК ТЕХНОГЛОБАЛІЗМУ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ

 

У статті досліджується техноглобалізм, позитивні та негативні тенденції у його розвитку та місце техноглобалізму в Україні.

Ключові слова: глобалізація, техноглобалізм, суспільний розвиток, світовий ринок технологій,

економічна категорія, конкурентоспроможність.

The article examines the process of tehnoglobalisation,  positive and negative trends in its development and the place of its process in Ukraine.

Keywords: globalization, tehnoglobalism, social development, global technology market, economic category, competitiveness.

 

Глобалізація є ключовим поняттям, що характеризує процеси світового розвитку на початку 21 століття. Її суть дослідники зводять до різкого розширення та ускладнення взаємозв’язків і взаємозалежностей народів й держав. Глобалізацію трактують як нову стадію суспільного розвитку у загальнопланетарному масштабі, нову якість соціальних зв′язків та суспільних процесів, яка стала можливою завдяки досягненням науки і техніки. Процес глобалізації складається із багатьох глибинних трансформацій, які відбуваються в різноманітних сферах людської діяльності.

Процес глобалізації має всеоб′ємний характер, його різні грані належать до предмета вивчення майже всіх суспільних наукових дисциплін, кожна з яких використовує власну понятійну мову, свій набір категорій, які часто не стикуються між собою, і водночас часто перетинаються.

Загалом процес глобалізації має чотири основні виміри:

1. господарсько–технологічний;

2. фінансовий (інтернаціоналізація грошових потоків);

3.інституціональний, що проявляється в уніфікації міжнародних та внутрішньополітичних інституцій, правових законодавчих актів, які регулюють міжнародні відносини, економічних відносин, впливів принципів міжнародного права на законодавство національних держав;

4. духовно–інтелектуальний – поширення і сприйняття нових ідей, знань, технологій [3].

Планетарний процес інтернаціоналізації створення й освоєння виробничого й комерційного використання, трансферу і дифузії технологій дістав назву техноглобалізму. Динамічний розвиток і змістове поглиблення процесу техноглобалізму опосередковує перехід об'єктивних загальних передумов у суб'єктивні конкретні ознаки нової конфігурації розвитку техноглобалізму.

Зрозуміло, що процеси трансформації світового ринку технологій в один з системоутворювальних факторів сучасної світової економіки не є одно порядковими, вони відбуваються в різних напрямах, з різними інтенсивністю, глибиною, специфікою. Але всі елементи й суттєві ознаки світового ринку технологій більшою чи меншою мірою зазнають якісних змін.

Світовий ринок технологій (СРТ) може бути схарактеризований як сукупність міжнародних ринкових відносин його суб'єктів з приводу прибуткового використання прав власності на його об'єкти - технології продуктів, процесів та управління.

З огляду на внутрішню системну цілісність процесів техноглобалізму і трансформації СРТ вони розглядаються, включаючи і ринкові, і поза ринкові аспекти, як одне ціле.

Структуру СРТ утворюють усталені інституційні елементи та економічні категорії, які опосередковують рух і взаємодію світових технологій.

Інституційні елементи СРТ:

 • об'єкти, тобто продукти (товари) чи процеси - носії технологій;
 • суб'єкти - юридичні чи фізичні особи, що оперують об'єктами;
 • комерційний та некомерційний трансфер технологій;
 • форми трансферу та правового захисту інновацій і технологій: патенти, ліцензії, «ноу-хау», лізинг, копірайт, франчайзинг, форми наукоємного сервісу;
 • канали трансферу та дифузії інновацій і технологій: торгівля інноваційноємною продукцією, ліцензійна торгівля, наукоємний сервіс, науково-технічне та інформаційне співробітництво, комплексний трансфер технологій, зокрема прямі іноземні інвестиції, спільне підприємництво, різні контракти тощо. Серед основних економічних категорій, що опосередковують еволюцію структури СРТ і трансферу технологій, ключовими є: ринок, власність, конкуренція, ціна, прибуток. Віссю ринкового перетворення інновацій на технології-товари є процес зміни форм власності [4].

Рух технологій на світовому ринку з погляду права власності може бути поділений на:

 • до ринкову стадію, яку характеризують процеси набуття нових знань і визначення їхнього технологічного застосування у формі переважно приватної та колективної інтелектуальної власності;
 • ринково-монопольну стадію, на якій відбуваються виробничо-комерційна реалізація технологій та їхній трансфер у формі переважно внутрішньо корпоративної національної власності;
 • ринкова - олігопольну стадію - процес комерційно-виробничої дифузії технологій у формі переважно між корпоративної інтернаціональної власності [2].

На двох особливостях зазначеної еволюції форм власності на інновації та технології необхідно наголосити в контексті тенденцій техноглобалізму:

 • по-перше, порівняно з зазначеними та супутніми формами власності більш динамічним є набуття технологіями форм інтернаціональної власності;
 • по-друге, формується суто технологічна модель життєвого циклу товарів, яка поєднує як їх ринкову, так і поза ринкову стадії.

В умовах сучасного техноглобалізму визначальною стає концепція міжнародного науково-технологічного обміну як запорука успішного розвитку великих компаній в Україні. У вітчизняній економіці МНТО має виконувати важливі завдання:

- не допускати імпорту в країну застарілих технологій;

- сприяти інтелектуалізації вітчизняного експорту;

- допомагати впровадженню сучасних високоефективних технологій [1].

Прогрес у науці і техніці – вирішальний чинник нарощення конкурентоспроможності країн у всьому світі. Тож, процес формування нової парадигми нанотехнологічного бізнесу – ознака нашого часу. Основу цього процесу складає тісна взаємодія національних економік з приводу обміну й передачі знань. Участь України в міжнародній системі науково-технологічної співпраці дасть шанс вивести економіку на новий етап її розвитку. Зокрема, співробітництво у галузі нанотехнологій здатне істотно змінити виробництво: підвищити продуктивність обладнання, що використовується; збільшити питому вагу продукції; сформувати експортний потенціал товарів тощо.

 

Список використаних джерел:

 

 1. Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізацій на перспектива: монографія / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, Я.М. Столярчук та ін.; за заг. ред. Д.Г. Лук’яненка та А.М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2010.  
 2. Глобалізація та її наслідки [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://studopedia.net/5_7171_globalizatsiya-ta-ii-naslidki.html
 3. Ресурси та моделі глобального економічного розвитку: монографія / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, А.М. Колот, Я.М. Столярчук та ін.; за заг. ред. Д.Г. Лук’яненка та А.М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2011.
 4. Філіпенко А.С. Глобальні форми економічного розвитку /А. С. Філіпенко – К.: Знання, 2007. – 254 с. 
Category: 1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. | Added by: coolcheek
Views: 1589 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. [28]
2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [14]
3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. [5]
4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. [8]
5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах [14]
6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож [6]
7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. [6]
8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі [9]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Copyright MyCorp © 2018
  Hosted by uCoz