Середа, 23.05.2018, 23:35
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2014 » 1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці.

Проблеми формування доходної частини державного бюджету України
17.10.2014, 09:50

О. В. Баранець

Науковий керівник к.е.н. А.О. Крисак

Вінницький технічний коледж

 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

У статті досліджено надходження до Державного бюджету України, їх структуру та відзначено необхідність змін. Визначено можливі напрями вдосконалення дохідної частини бюджету держави.

Постановка проблеми. Дослідження проблем формування доходної частини Державного бюджету України викликає інтерес, насамперед тому, що саме бюджет характеризує рівень економічного розвитку країни, і завдяки правильному здійсненню бюджетного процесу забезпечується економічна і соціальна стабільність та належний життєвий рівень населення. Через державний бюджет органи державної виконавчої влади здійснюють реалізацію державної внутрішньої і зовнішньої політики, державне регулювання і стимулювання економіки, фінансування соціальної політики з врахуванням довгострокових інтересів країни. Тому проблема побудови досконалої та ефективної системи формування доходної частини державного бюджету є досить актуальною в наш час.

Проблемними питаннями наповнення державного бюджету займались такі вчені, як: В. Кравченко, Ю.Пасічник, Л. Тарангул, В. Швець та інші. Найбільші здобутки у сфері оподаткування здійснили такі вітчизняні науковці, як: О. Василик, А. Даниленко, І. Луніна, А. Поддєрьогін, В. Суторміна та інші.

Мета дослідження. Дослідити склад і динаміку доходів Державного бюджету, виявити шляхи їх збільшення та оцінити вплив на розвиток України.

Основний матеріал дослідження. Бюджет держави завжди є компромісом між основними соціально-економічними групами в країні. Це компроміс між загальнодержавними та приватними інтересами громадян стосовно оподаткування доходів і власності, між центром і регіонами щодо розподілу податків і субсидій, між інтересами окремих галузей і фірм стосовно державних замовлень.

Доходи Державного бюджету служать фінансовою базою вико­нання державою її функцій. Склад, форми і методи мобілізації до­ходів Державного бюджету визначаються системою і особливостями господарювання та тими завданнями, які вирішує суспільство у пев­ний період.

Доходи державного бюджету — це частина централізованих фінансових ресурсів держави, які регулюються відповідними нормативними актами і необхідні для виконання її функцій. Головним джерелом доходів України є ВВП, і вона використовує ту долю, яка є її власність без будь-яких умов і обов’язків по відношенню до інших осіб у виді платежів. Цими доходами розпоряджуються органи державної влади.

Доходи бюджету можуть формуватися на основі п'ятьох методів централізації коштів [1]:

 • пряме вилучення доходів з державного сектору;
 • отримання доходів від державних угідь, майна і послуг;
 • податковий метод;
 • позиковий метод;
 • емісія грошей.

Склад доходів Державного бюджету України визначається Бюд­жетним кодексом України та Законами «Про Державний бюджет» на відповідний бюджетний період. Починаючи з 2000 р. Державний бю­джет включає дві складові: загальний фонд та спеціальний фонд. Та­кий поділ Державного бюджету має на меті забезпечення прозорості та реальності системи оцінки усіх джерел доходів і визначення пріори­тетів фінансування витрат.

Доходи Державного бюджету України формуються за рахунок [2, с.10]:

податкових надходжень (ПДВ, акцизний податок, прибуток підприємств, місцеві податки та збори);

 • неподаткових надходжень (приватизація, штрафи);
 • міжбюджетних трансфертів (коштів, які безоплатно і беззворотно передаються з одного бюджету до іншого);
 • капітальних доходи.

Найбільше доходів формується за рахунок податкових надходжень (близько 75-80%). Але збільшення доходів не має відбуватися за рахунок посилення податкового навантаження на економіку. Необхідно створити сприятливі умов для розвитку виробництва, приватного підприємництва та скоротити економічно необґрунтовані пільги та тіньову економіку [3, с.48].

До основних факторів, які сукупно впливають на формування доходів Державного бюджету України, належать: стан економічної кон’юнктури, протиріччя податкового законодавства, наявність тіньової економіки, низька конкурентоспроможність продукції та фінансова дисципліна більшості суб’єктів господарювання. Фактори впливу на рівень доходів державного бюджету поділено на зовнішні та внутрішні. Вони можуть мати політичне, економічне, соціальне спрямування

Надходження до Державного бюджету України у 2013 році становили 339,2 млрд. грн., у тому числі до загального фонду – 291,6 млрд. грн.

Найбільші надходження до загального фонду держбюджету у 2013 році становили [4, с.278]:

 • ПДВ (збір) – 180,8 млрд. грн.;
 • податок на прибуток підприємств – 54,2 млрд. грн.;
 • акцизний податок – 26,2 млрд. грн.;
 • ввізне мито – 11,1 млрд. грн.

Надходження до Державного бюджету України у 2011 році становили 314,6 млрд. грн., у 2012 році становили 346,1 млрд. грн.

 

 

Рис. 1 Динаміка доходів державного бюджету України за 2011-1013 роки

 

Проаналізувавши доходи за останні три роки можна побачити, що з кожним роком вони зростають. Винятком став лише 2013 рік. Причиною цього є рецесія економіки, яка за собою призвела до скорочення податкових платежів.

Вагомим фактором для збалансування системи доходів є коригування її з видатковою частиною. Визначено важливість розвитку інноваційних технологій, залучення інвестицій в економіку та обґрунтованої державної політики щодо витрат, дефіциту бюджету і політики формування дохідної частини Державного бюджету України.

Висновки. Таким чином, для вирішення основних проблем формування доходної частини державного бюджету України та наповнення бюджету реальними доходами необхідно провести у державі фінансово-податкові реформи та вдосконалювати казначейське обслуговування державного бюджету за доходами.

Напрямами формування доходів Державного бюджету України мають бути:

– установлення ефективного контролю за рухом бюджетних коштів;

– розробка науково-обґрунтованої методологічної бази прогнозування надходжень до бюджету;

– проведення податкової реформи;

– детінізація економіки.

 

Література.

1. Бюджетний кодекс України. − Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.

2. Єфименко Т.І. Основні напрямки трансформації податкової системи України// Фінанси України. - 2012. - №9. - С.9-13.

3. Іванов С., Ковальчук А. Основні принципи та напрями вдосконалення податкової системи України: методологічний аспект// Банківська справа. - 2013. - №4. - С.46-54.

4. Ярошевич Н.Б. Шляхи збільшення доходної частини бюджету України / Н.Б. Ярошевич, О.Я. Липа // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. - № 20. - - С. 278-282.

 

Category: 1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. | Added by: coolcheek
Views: 2721 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. [28]
2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [14]
3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. [5]
4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. [8]
5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах [14]
6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож [6]
7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. [6]
8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі [9]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Copyright MyCorp © 2018
  Hosted by uCoz