Середа, 23.05.2018, 23:18
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2014 » 1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці.

Аналіз поширення безробіття у світовій економіці в умовах глобалізації
14.10.2014, 08:19

Я. В. Носко

Науковий керівник к. е. н Грицина Л. А.

Хмельницький національний університет

 

АНАЛІЗ ПОШИРЕННЯ БЕЗРОБІТТЯ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

Анотація. Визначено сутність поняття «безробіття». Встановлено головні чинники, що впливають на виникнення безробіття у глобальній сфері. Здійснено аналіз поширення безробіття у світовій економіці та Україні.

Аннотация. Определена сущность понятия «безработица». Установлены главные факторы, влияющие на возникновение безработицы в глобальной сфере. Осуществлен анализ распространения безработицы в мировой экономике и Украине.

Annotation. The essence of the concept of unemployment is defined. The key factors that influence the emergence of unemployment in the global sphere are established. The analysis of the expansion of unemployment in the global economy and Ukraine is realize.

 

Ключові слова. безробіття, ринок праці, рівень безробіття.

Ключевые слова. безработица, рынок труда, уровень безработици.

Keywords. unemployment, labor market, unemployment rate.

 

Безробіття є широко розповсюдженим явищем у світовій економіці. Воно є одним із головних показників визначення загального стану економіки країни, а також оцінки її ефективності. Тому, дослідження поширення безробіття в світі є актуальним.

Проблемі безробіття присвячені роботи О. А Грішнової., Н, Д. Дарченко, В. М. Гриньової, О. С. Лисюк та інших.

Метою роботи є дослідження поширення безробіття у світовій економіці в умовах глобалізації.

Безробіття – це соціально-економічне явище, за якого частина працездатного населення не може знайти роботу, а отже, реалізувати власність на свою робочу силу, стає відносно надлишковим щодо ефективності капіталу, поповнюючи резервну армію праці [5].

У глобальній сфері головними чинниками, що впливають на виникнення безробіття є:

- економічна рецесія (спад), пов'язаний з технічною революцією;

- процес заміщення людської праці працею машин і комп’ютерів;

- маркетизація економіки в постсоціалістичних країнах;

- зміни в політиці працевлаштування;

- обмеження впливу держави на ринок праці;

- перетворення у відносинах між роботодавцями й працівниками тощо [3].

У різних регіонах світу рівень безробіття значно відрізняється. У розвинених країнах він може сягати значних розмірів, а у нерозвинених країнах знаходитися на низькому рівні.

Розглянемо показники безробіття для різних регіонів світу за 2012 рік на основі таблиці 1.

Таблиця 1

Рівень безробіття у регіонах світу у 2012 році, % до всього працездатного населення [6]

Регіон

Рівень безробіття

Світ

5,9

Європа

11,4

Латинська Америка

6,6

Країни Карибського басейну

12,3

Східна Азія і країни Тихого океану

4,5

Центральна Азія

9,7

Південна Азія

3,8

Середній Схід і Північна Африка

12,1

Країни на південь від Сахари

7,6

 

З даної таблиці видно, що найвищий рівень безробіття у 2012 році був у країнах Карибського басейну і становив 12,3%. Практично таким же безробіття було на Середньому Сході і в Північній Африці і складало 12,1%. Високим рівень безробіття у 2012 році був у Європі і становив 11,4%, тобто, був майже у два рази вищим, ніж загалом у світі. Найнижчим безробіття у 2012 році було в країнах Південної Азії. Воно становило 3,8%, а це на 2,1% менше від загальносвітового рівня.

Динаміку розповсюдження безробіття країн світу з 2009 по 2012 рік демонструє рисунок 1.

З даного рисунку видно, що в країнах світу немає однозначної тенденції чи до зниження чи до зростання безробіття. Воно то зростає то спадає.

Яскраво виражена тенденція до зростання кількості безробітних спостерігається у Іспанії. Така ж тенденція прослідковується і у Греції. У Німеччині безробіття з 2009 по 2012 рік поступово знижується. Щодо США, то до 2010 року воно збільшувалося, а з 2010 року пішло на спад. В Росії найвищим воно було в 2009 році, а потім пішло на спад. В Аргентині безробіття то скорочується, то знову піднімається. В Італії прослідковується тенденція до збільшення кількості безробітних.

Рис. 1 Рівень безробіття у країнах світу, тис. [4]

 

 

Що до України, то в країні безробіття з’явилося з процесом переходу до ринкової економічної системи, причому домінуючою є прихована його форма. Існують помітні розбіжності між зареєстрованим безробіттям і визначеним за методологією МОП. Це стосується і масштабів, і структури безробіття. Вкрай негативною ознакою є постійне зростання тривалості безробіття і збільшення у складі безробітних осіб, що не мають роботи тривалий період.

На рисунку 2 можна побачити динаміку загального рівня безробітття населення в Україні у 2002-2012 роках.

Рис. 2 Динаміка безробіття в Україні за 2002-2012 роки, тис. осіб [1,2,4]

Дана діаграма свідчить про те, що рівень безробіття в Україні з 2002 по 2007 рік поступово зменшувався. У 2008 році кількість безробітних становила 1425,1 тис., а це на 7,5 тис. менше ніж в попередньому році і на 715,6тис. менше ніж в 2002. З 2008 року безробіття почало знову зростати і свого піку досягло у 2009 складаючи 1958,8 тис. На це значною мірою вплинула світова економічна криза, недосконалість української економіки та напружена політична ситуація в країні. З 2010 року безробіття становило 1785,6 тис. і знову пішло на спад. За досліджуваний період максимальним безробіття було в 2002 році з його кількісним вираженням у 2140,7 тис., а мінімальним – у 2007 році.

Висновки. Аналізуючи поширення безробіття у світовій економіці в умовах глобалізації встановлено, що в країнах світу немає однозначної тенденції чи до зниження чи до зростання даного явища. Воно то зростає то спадає. З 2002 по 2007 рік безробіття на ринку праці України знижувалося. У 2008 році рівень безробіття збільшився, а до 2009 року піднявся ще вище і становив максимум за період з 2002 по 2012 рік. Однак, в 2010 році безробіття пішло на спад. Така тенденція триває до цього часу.

 

Література

1. Державна служба зайнятості [Електронний ресурс] : офіційний сайт – Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/

2. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] : офіційний сайт – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/

3. Лисюк О. С. Безробіття як соціально-економічна проблема населення України / О. С. Лисюк, С. Г. Кафлевська. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/790.pdf

4. International Labour Organization [Електронний ресурс] : офіційний сайт – Режим доступу: http://www.ilo.org/

5. Mochernyi S. Century Economic theory : textbook. Manual. Sec. Century. 4th ed., Stereotype. K. : IC «Academy», 2009. – 640 p.

6. Social Protection & Labor / The world bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://data.worldbank.org/topic/labor-and-social-protection

Category: 1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. | Added by: coolcheek
Views: 685 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. [28]
2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [14]
3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. [5]
4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. [8]
5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах [14]
6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож [6]
7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. [6]
8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі [9]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz