П'ятниця, 19.10.2018, 10:37
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2014 » 1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці.

Entries in category: 28
Shown entries: 1-10
Pages: 1 2 3 »

Sort by: Даті · Назві · Rating · Коментарям · Завантаженням · Переглядам

Н.Б. Паславська

Науковий керівник к.е.н, доц. О. В. Хмелевський

                                                                    Хмельницький національний університет

Зовнішня торгівля на сьогодні є найбільш розвиненою ланкою міжнародних економічних відносин. Здебільшого сучасна економіка різних країн  сформувалися за допомогою налагодження і розвитку саме зовнішньоторговельних відносин. Розвиток зовнішньої торгівлі України відзначився рядом проблем, серед яких, у першу чергу, нераціональна структура вітчизняного експорту, в якому домінують сировина та продукція з низьким рівнем переробки. Також ключові проблеми  розвитку зовнішньої торгівлі України пов'язані з диверсифікацією її геополітичних або регіональних пріоритетів, з оптимізацією структури експорту й імпорту 

1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. | Views: 4867 | Downloads: 0 | Added by: coolcheek | Date: 27.10.2014 | Comments (0)

О. В. Дармороз

Науковий керівник к.е.н, доцент Л. А. Грицина

Хмельницький національний університет

Кризові явища у світогосподарському комплексі та їх поширення на різні сегменти світового ринку, нелінійність і нестійкість економічних процесів, шляхи виходу із яких повною мірою враховуються класичною економічною теорією, зумовлюють звернення до так званої синергетичної економіки.Потенціал синергетичної парадигми дозволяє змістити акценти з інституційної статики на інституційну динаміку, з організаційного створення інститутів на їх самоорганізаційну процесуальність. Застосування до соціально-економічної проблематики основних принципів і положень синергетики дає змогу подивитися на процеси інституційних змін як на такі, що мають нелінійну, стрибкоподібну, біфуркаційну конфігурацію, виявити можливості створення синергетичних інституційних ефектів та нових джерел економічного зростання.

 


А. С. Данько

Научный руководитель: О. А. Паршутич

Полесский государственный университет

По удельному весу экспорта товаров и  услуг в ВВП Республика Беларусь находится на 1-м месте среди стран СНГ. Важнейшими внешнеэкономическими партнёрами являются такие страны как Россия, Германия, Нидерланды, Литва и Украина. Большая часть  белорусского товара приходится на Россию. В 2013 году объём экспортных поставок в Россию увеличился в 4,5 раза по сравнению с 2005 годом и составил 16837,5 млн. долл. США.


Д. Д. Полякова

Научный руководитель кандидат экономических наук, доцент С.В. Галковский

Полесский государственный университет

В настоящее время в экономике могут произойти ситуации, которые потенциально могут привести к обострению ситуации на валютном рынке. Основной уязвимой точкой национальной экономики ещё является слабое финансовое состояние предприятий на фоне высокой степени изношенности основных фондов и низкого уровня инвестиций. Ни для кого не секрет, что некоторые белорусские предприятия на протяжении многих лет являются малорентабельными, имеют значительные запасы нереализованной готовой продукции, просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженности. Денежная эмиссия, которая может потребоваться для решения проблем реального сектора, способна стать важным дестабилизирующим фактором на валютном рынке


О. В. Баранець

Науковий керівник к.е.н. А.О. Крисак

Вінницький технічний коледж

Дослідження проблем формування доходної частини Державного бюджету України викликає інтерес, насамперед тому, що саме бюджет характеризує рівень економічного розвитку країни, і завдяки правильному здійсненню бюджетного процесу забезпечується економічна і соціальна стабільність та належний життєвий рівень населення. Через державний бюджет органи державної виконавчої влади здійснюють реалізацію державної внутрішньої і зовнішньої політики, державне регулювання і стимулювання економіки, фінансування соціальної політики з врахуванням довгострокових інтересів країни. Тому проблема побудови досконалої та ефективної системи формування доходної частини державного бюджету є досить актуальною в наш час.


А.С. Синицкая

Научный руководитель ассистент А.В. Филитович

Полесский государственный университет

Лесное хозяйство республики функционирует в условиях исключительной государственной собственности на леса, централизованного лесоуправления и лесопользования. Лесопользование составляет экономическую основу ведения лесного хозяйства и определяет уровень его интенсивности. Оно представлено различными видами пользования с преобладанием заготовки древесины.

Заготовка древесины осуществляется при рубках главного и промежуточного пользования – рубки ухода за лесом, выборочные санитарные рубки и рубки реконструкции. Проводятся также рубки обновления и формирования (переформирования) насаждений, санитарные рубки, уборка захламленности, расчистка лесных площадей для строительства трубопроводов, дорог, линий электропередачи и связи, других объектов.


Т. А. Яхновец

Научный руководитель, ассистент  А. В. Филитович

Полесский государственный университет

Оценка инвестиционной привлекательности территории является важнейшим аспектом принятия любого инвестиционного решения. Степень инвестиционной привлекательности определяется состояние инвестиционного климата страны.

Инвестиционный климат – это обобщенная характеристика совокупности социальных, экономических, организационных, правовых, политических предпосылок, предопределяющих целесообразность инвестирования в ту или иную хозяйственную систему 


К.Л. Ксензов

Научный руководитель ассистент Ю.И. Лопух

Полесский государственный университет

Развитие национальной системы безналичных расчетов на основе электронных платежных инструментов является важным направлением работы Национального банка по сокращению налично-денежного оборота и затрат на его организацию, пополнению ресурсной базы банков, повышению прозрачности и полноты учета расчетных операций, повышению платежной культуры населения и его безопасности. Наиболее развивающимся сегментом рынка безналичных расчетов по розничным платежам в Беларуси является направление, связанное с банковскими платежными карточками и электронными деньгами. 


О.В. Козар

Науковий керівник: к.е.н., доц. В.В.Пухальський

Хмельницький національний університет

Глобалізація є ключовим поняттям, що характеризує процеси світового розвитку на початку 21 століття. Її суть дослідники зводять до різкого розширення та ускладнення взаємозв’язків і взаємозалежностей народів й держав. Глобалізацію трактують як нову стадію суспільного розвитку у загальнопланетарному масштабі, нову якість соціальних зв′язків та суспільних процесів, яка стала можливою завдяки досягненням науки і техніки. Процес глобалізації складається із багатьох глибинних трансформацій, які відбуваються в різноманітних сферах людської діяльності.


Н.А. Колбаса

Научный руководитель, ассистент  А. В. Филитович

Полесский государственный университет

Доходы играют очень важную роль в жизни каждого человека, так как являются непосредственным источником удовлетворения его потребностей. Доход — важный фак­тор, определяющий покупательную способность, социальную обеспеченность и благосостояние граждан.

Доходы - это средства в натуральной и денежной формах, получаемые субъектами (отдельными лицами, семьей, фирмами, государством) в результате их экономической деятельности.

Также, денежные доходы населения – это сумма денежных средств, получаемых за определенный промежуток времени и предназначаемых для приобретения благ и услуг в целях личного потребления 


1-10 11-20 21-28
Site menu
Section categories
1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. [28]
2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [14]
3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. [5]
4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. [8]
5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах [14]
6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож [6]
7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. [6]
8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі [9]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz