Неділя, 20.05.2018, 13:01
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2014 » 7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації.

Аналіз стратегій діяльності американських ТНК на ринку України
09.10.2014, 19:32

Н.С. Питляк

наук. кер. к.е.н., доц. О.Ф.Яременко

                                                                                                                                   Хмельницький національний університет

 

АНАЛІЗ СТРАТЕГІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АМЕРИКАНСЬКИХ ТНК НА РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація. Розглянуто питання щодо стратегій виходу транснаціональних корпорацій США на ринок України, проаналізовано мотиви і фактори виходу компанії Cocaola на український ринок. Оцінена ефективність діяльності компанії і виявлені наслідки її функціонування.

 

Постановка проблеми. На початку XXI ст. спостерігається значне збільшення кількості зовнішньоекономічних операцій, в яких транснаціональні корпорації виступають торговцями, інвесторами, розповсюджувачами сучасних технологій та стимуляторами міжнародної трудової міграції. Ці компанії відіграють провідну роль в інтернаціоналізації виробництва, в процесі розширення і поглиблення виробничих зв'язків між підприємствами різних країн. ТНК постійно розширюють мережу філій, а також з кожним роком збільшується кількість корпорацій. При виході на ринки інших країн транснаціональні корпорації використовують стратегії, які допомагають компанії подолати низку труднощів, з якими стикається ТНК на новому ринку. Оскільки українська економіка також не залишається осторонь процесів транснаціоналізації, важливим є розгляд стратегій виходу іноземних ТНК на ринок України.

Метою статті є аналіз стратегій виходу американських ТНК на ринок України, а також вивчення впливу діяльності цих компаній на економіку України; дослідження мотивів виходу компанії Coca-Сola на український ринок та оцінка ефективності функціонування компанії на ринку України.

Основний матеріал дослідження, Україна викликає особливий інтерес ТНК у тих галузях, в яких яскраво виражені конкурентні переваги щодо національних компаній. У 2014 році найбільш привабливими для іноземних інвесторів є такі галузі української економіки як харчова промисловість та переробка сільськогосподарських продуктів – 15,7% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій, залучених до України; торгівля – 15,6%; фінансова сфера − 8,5%; машинобудування – 8,0%; транспорт – 7,6%; металургія та обробка металу – 5,4%; операції з нерухомістю – 4,6%; хімічна та нафтохімічна промисловість – 4,1% [1].

Досліджуючи географічну структуру інвестицій ТНК в українську економіку очевидним є те, що найбільший обсяг інвестицій ТНК в 2014р. надійшов на ринок України саме від американських корпорацій.

Найбільшими американськими компаніями, що здійснюють свою діяльність на українському ринку є: Coca-Cola Company, Sigma-Bleyzer, Western NIS Enterpris Fund, Cargill та Мacdonald’s Ukraine Ltd. Аналіз обсягів транснаціональних корпорацій в економіку України свідчить, що найбільше в українську економіку в 2013 році інвестувала компанія Coca-Cola – 241 млн дол. США, що складає 39,2% від загального обсягу інвестицій ТНК США [4].

При виході на новий ринок, ТНК потрібно розробити ряд стратегій, які забезпечать мінімізацію ризиків компанії на зовнішньому ринку, а також дохволять зайняти значну частку ринку, що є однією з передумов отримання очікуваного прибутку. Для формування стратегії ТНК необхідно враховувати можливості внутрішнього середовищакомпанії та загрози, що існують у зовнішньому середовищі діяльності. Основним завданням, що вирішується при розробці стратегії, є забезпеченість узгодженості між цілями корпорації і наявними ресурсами.

Вважаємо,що стратегії міжнародних корпорацій, які здійснюють свою діяльність на ринку України, можна умовно поділити на три групи [5]. Перший тип стратегії є характерним для корпорацій, що виготовляють товари внутрішнього споживання та операторів на ринку зв'язку. Це Macdonald's, Coca-Cola, Philip Morris та Kraft. Метою цієї стратегії є збільшення прибутку корпорації.

Метою другого типу стратегії є займання значного обсягу нового ринку. До компаній, які використовують цей тип стратегії виходу на ринок України, належать великі компанії-трейдери, що будують переробні заводи і торговці сільгосппродукцією.

Третій тип стратегії використовують компанії, що добре обізнані в специфіці функціонування ринку України. Такі компанії в основному мають російське походження, що пояснюється, насамперед, фактом існування географічної спеціалізації.

Американські ТНК при вході на український ринок використовують дві перші групи стартегій, метою яких є або збільшення прибутку, або розширення ринків діяльності. Оскільки найбільша кількість американських ТНК функціонує в харчовій промисловості, охарактеризуємо стратегію діяльності однієї з них.

На наш погляд, найяскравішим представником серед американських ТНК, що функціонують на ринку України, є компанія Coca-Cola.

В Україні діяльність компанії представлена, з одного боку, роботою представництва головної компанії The Coca-Cola Company, а з іншого боку − діяльністю найбільшого за межами США боттлером "Кока-Коли" − Австралійською компанією Coca-Cola Amatіl ltd (ССА). Діяльність The Coca- Cola Company спрямована на виконання представницьких функцій, рекламу продукції компанії, а також на контроль за роботою боттлерів. Компанія Coca- Cola Amatіl ltd у свою чергу займається імпортом продукції в Україну та збутом у середині країни [6].

Таким чином, діяльність боттлерської компанії є більш інтенсивною, а зовнішні фактори, що діють на українському ринку, мають на неї більший вплив, ніж на головну компанію. Тому найбільш вдалим для аналізу даної ТНК в Україні є розгляд діяльності ССА. Крім України ССА здійснює діяльність ще в 11 європейських країнах. Спочатку компанія займалася продажем напоїв, ввезених з Європи. Потім компанія почала створювати філії на території України та відкрила власний завод у м. Львів. Конкуренцію ССА на українському ринку складають підприємства, які виробляють власну фруктову воду, або використовують для її виготовлення концентрати, придбані у інших компаній. Всього на території України за даними Мінстату діє 297 підприємств з виробництва безалкогольних напоїв, які є конкурентами ССА [7].

Основним конкурентом ССА на українському ринку є компанія «Оболонь». Проте обсяги виробництва цієї компанії є не такими значними як у ССА. Обсяг виробництва безалкогольних напоїв «Оболонь» в 2013р. порівняно з 2011р. збільшився на 1,117 млн. дол. А саме, у 2012р. порівняно з 2011р. компанія випустила на 11,1% більше. У 2013р. також відбулося збільшення об’ємів виробництва порівняно з 2012р. на 20,8%. Таким чином, за період 2011- 2013рр. ССА «Львів» виготовила на 8,658 млн. дол. безалкогольних напоїв більше, ніж її головний конкурент на українському ринку «Оболонь».

Компанії «Росинка», СП «Pepsico-Роси Буковини» та Донецький пивзавод не виступають суттєвими конкурентами для ССА, оскільки їхні обсяги виробництва у декілька разів менші від обсягів виробництва корпорації. Проте ці компанії також поступово нарощують обсяги випуску продукції. Так, за досліджуваний період обсяг виробництва компанії «Росинка» збільшився на 1,086 млн. дол. (на 40,3%), СП «Pepsico-Роси Буковини» − на 2,987 млн. дол. (на 218,2%), Донецького пивзаводу − на 0,157 млн. дол. (на 18,1%).

Компанія ССА вклала в Україну більш ніж 200 млн. дол. США, більша частина з яких пішла на будівництво заводу у Львові. У найближчі 2 роки плануються інвестиції в Україну у розмірі 250 млн. дол. США, і збільшення кількості працюючих у компанії з 2050 до 4000 чоловік. Сомпанія CCA, використовуючи свої потужні ресурси намагається досягти в Україні такої ж могутності, як і в інших європейських країнах.

Висновки.У підсумку можна виділити такі фактори й мотиви виходу компанії The Coca-Cola Company на ринок України: необхідність розвитку свого глобального бізнесу; урядові стимули; стандартизованість продуктів компанії; великий ринок збуту в Україні та низька вартість факторів виробництва. Отже, американська компанія Coca-Cola при виході на український ринок викорстовувала перший тип стратегії, метою якого є збільшення прибутку корпорації. Корпорація успішно функціонує на ринку країни, збільшуючи свої прибутки та створюючи суттєву конкуренцію українським підприємствам. Компанія постійно інвестує у соціальну сферу, що значно поліпшує рівень соціального захисту українського населення. Вважаємо, що з виходом Coca- Сola на український ринок, економіка країни здобула такі переваги як: збільшення податкових надходжень до держбюджету, поліпшення технологічного рівня виробництва, покращення соціальної сфери в країні, підвищення конкуренції всередині країни, яка спонукає вітчизняних виробників виготовляти більш якісну продукцію і інші.

На наш погляд, при використанні корпораціями США першого типу стратегії, Україна отримує більше переваг, ніж від використання другого типу, метою якого є захоплення більшої частки ринку. Оскільки в такому разі іноземні корпорації не перекривають доступ на ринок національним підприємствам, а лише створюють конкуренцію. При використанні другого типу стратегії транснаціональними корпораціями на українському ринку національні виробники здебільшого не можуть протистояти конкуренції через недостатню технологічну забезпеченість та відсталість від світових стандартів якості, що змушує їх припиняти функціонування.

Таким чином, необхідним є стимулювання діяльності ТНК, метою яких є саме збільшення прибутку, а не захоплення українського ринку.

 

Список використаної літератури

 

1. Семенов А. А., Крижанівська В. В. / А. А. Семенов // Діяльність ТНК в Україні та їх вплив на економічний розвиток країни. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com.


2. Офіційний сайт Конференції ООН з торгівлі та розвитку. [Електронний ресурс].− Режим доступу: http://unctad.org.

3. Оварчук М. П., Мотриченко В. М. / В. М Оварчук // Особливості поширення та впливу ТНК на економіку України // FinancialSpace. – 2013. – No 3(11). – С. 63-65.


4. Ченчикеев В., Ченчикеева О. / В. Ченчикеев // Иностранные транснациональные корпорации в Украине. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bg-is.com.

5. Дмитришен П. В., Гарбар В. А. / П. В. Дмитришен // Особливості стратегії транснаціональних корпорацій в українській економіці. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com.


6. Петрович О. Газированные напитки: Украинский рынок сладких безалкогольних напитков / О. Петрович // Продукты питания. − 2001. − No6. – С. 6-10.

7. Земляк А. // Аналіз діяльності The Coca-Cola Company на Україні. [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://reff.net.ua.


8. Офіційний сайт компанії Кока-кола Україна. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.coca-cola.ua.

 

Category: 7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. | Added by: coolcheek
Views: 1050 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. [28]
2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [14]
3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. [5]
4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. [8]
5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах [14]
6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож [6]
7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. [6]
8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі [9]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 14
Guests: 14
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz