Середа, 23.05.2018, 23:36
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2014 » 5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах

Вдосконалення інноваційного розвитку України в інтеграційних умовах
07.10.2014, 21:06

В.С. Гончаренко

Науковий керівник к.е.н., доцент  В.В.Пухальський

Хмельницький національний університет

ВДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ УМОВАХ

Анотація:В статті досліджується проблеми інноваційного розвитку України та шляхи їх вирішення

Ключові слова: інновації, інтеграція, стратегія інноваційного розвитку

Постановка проблеми. Розвиток сучасної світової економіки характеризується підвищенням інтенсивності міжнародної конкуренції, переходом провідних країн до постіндустріальної економіки, формуванням локальних інноваційних утворень і глобального суспільства знань. За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, більше половини світового економічного зростання забезпечується завдяки інноваціям. Зважаючи на те, що Україна прагне інтегруватися у європейське співтовариство, вона повинна іти в ногу з часом.

Мета дослідження.Оцінити сучасний стан інноваційної сфери в Україні та запропонувати шляхи вдосконалення інноваційного розвитку.

Основний матеріал дослідження. Сьогодні Україна зберігає можливість впровадження інноваційної моделі економіки. Водночас, набувають стійкого характеру негативні тенденції, подальше зміцнення яких може надовго відсунути перспективу такого впровадження.

Головними проблемами, що ускладнюють розвиток інновацій в Україні, є фактичне спрямуваннядержавної політики на закріплення моделі економіки, яка ґрунтується на низькотехнологічнихукладах, та слабкий розвиток ринкових інституцій[1].

Динаміка розвитку  світової  економіки,  яка  спостерігається останніми  роками,  свідчить  про  те,  що серед основних чинників конкурентоспроможності   країн   визначальним    є    впровадження ефективних  механізмів  інноваційної  політики,  які  забезпечують конкурентоспроможність економіки.  Більшістю держав, які майбутній економічний  розвиток  пов'язують із здобутками науки та активними інноваційними  процесами,  розроблено  документи,  що   визначають концептуальне   і  стратегічне  бачення  перспектив  інноваційного розвитку  економіки  та   формування   національної   інноваційної системи. Такий документ уперше було розроблено у США,  його  мають Великобританія, Франція, Німеччина, інші країни ЄС, а також Росія, Білорусь, Казахстан тощо.

     Досвід розвинених країн світу підтверджує,  що ключова роль у забезпеченні умов інноваційного розвитку,  формуванні національної інноваційної системи належить державі,  яка встановлює стратегічні цілі,    забезпечує    ресурсну    підтримку,   зокрема   бюджетне фінансування,  податкове стимулювання, кредитування тощо. Особливе значення   у  процесах  функціонування  національної  інноваційної системи  має  організація  та  стимулювання   процесів   оновлення технологій,  передачі наукових розробок із сфери знань у виробничу сферу,  що досягається за допомогою розвитку системи освіти, ринку інтелектуальної власності,  створення інноваційної інфраструктури, фінансового   та   податкового   стимулювання    науково-технічної діяльності тощо[2].

Зважаючи на існуючу в Україні відомчу, організаційну та економічну роз’єднаність науки, освіти і виробництва, незадовільний рівень інвестиційного забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності, низьку інноваційну активність промисловості, необхідними є заходи, щодозволять без значних фінансових вкладень раціонально використовувати потенціал і можливості наукових установ, освітніх закладів і виробництва в напрямі підготовки висококваліфікованих кадрів, розробки і доведення науково-технічної продукції до її комерційного використання[5].

Ситуація, що  склалася,  є  наслідком  відсутності  стратегії переведення  економіки  України  на  інноваційний  шлях  розвитку, формування національної інноваційної системи,  яка забезпечувала б його реалізацію,  неналежного використання методів  планування  на всіх   рівнях   управління   (системного  аналізу,  прогнозування, оптимізації,   програмно-цільових   методів   управління    тощо), недостатнього  рівня  інноваційної  культури  працівників  органів державної влади.

Як показує досвід розвинених країн світу, вплив інноваційного фактору   на   економіку  повинен  відбуватися  шляхом  узгодження інноваційної політики  з  науково-технічною,  бюджетно-фінансовою, грошово-кредитною,  промисловою  і зовнішньоторговельною політикою та  за  умови  досягнення   єдності   інтересів   і   встановлення злагоджених стосунків між суспільством, державою, владою, бізнесом та іншими громадськими і науковими інституціями[4].

Висновки.Сучасний стан інноваційної сфери в Україні потребує реформування. Необхідні інноваційні підходи, інноваційні стратегії, інноваційні форми і методи управління, які будуть спонукати і владу, і самих громадян робити інвестиції в людський капітал і соціалізацію суспільства шляхом його самоорганізації.

Література

 1. Гальчинський А.С., Геєць В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П. Інноваційна стратегія українських реформ / А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, А.К. Кінах, В.П. Семиноженко /. – К.: Знання України, 2002. – 336 с.

 2. Гришова І.Ю. Проблеми формування інноваційної системи України [Текст] / І.Ю. Гришова, Т.М. Гнатьєва// Інноваційна економіка. – 2012. - № 12. – С. 14-17.

 3. Мартиненко В.М. Інноваційна стратегія демократичного розвитку України: від місцевої демократії до демократичної держави / В.М. Мартиненко/ [Моногр.]. – Х.: Константа, 2004. – 225 с.

 4. Механізми переходу економіки України на інноваційну модель розвитку [Текст] :монографія / О.І. Амоша, С.М. Кацура, Т.В. Щетілова та ін. ; НАН України. Ін-т економікипром-сті. – Донецк : [б. и.], 2002. – 107 с.

 5. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/doccatalog/list? currDir=48718.

Category: 5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах | Added by: coolcheek
Views: 308 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. [28]
2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [14]
3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. [5]
4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. [8]
5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах [14]
6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож [6]
7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. [6]
8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі [9]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Copyright MyCorp © 2018
  Hosted by uCoz