Неділя, 20.05.2018, 13:03
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2014 » 5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах

Роль держави в інноваційному розвитку агропромислового виробництва
17.10.2014, 10:02

Попова Л. А.

Науковий керівник - к. е. н., доцент. Шквиря Н.О,

Таврійський державний агротехнологічний університет,Україна

 

РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація. В статті обґрунтовано необхідність державного регулювання інноваційної діяльності в агропромисловому комплексі. Запропоновано основні заходи інноваційної політики держави які сприятимуть активізації інноваційної діяльності підприємств.

Аннотация. В статье обоснована необходимость государственного регулирования инновационной деятельности в агропромышленном комплексе. Предложены основные мероприятия инновационной политики государства, способствующие активизации инновационной деятельности предприятий.

Summary. The article the need for state regulation of innovation in the agricultural sector is substantiates. Main activities innovation policy promoting innovation activity of enterprises. Are proposed

 

В сучасних умовах пожвавити інноваційну діяльність надзвичайно важко. Внутрішні мотиви до інновацій, обумовлені необхідністю заміни застарілого обладнання і освоєння нових технологій з ціллю підвищення конкурентоздатності продукції діють слабко в основному із-за фінансової нестабільності багатьох сільськогосподарських підприємств. В цих умовах рішучу роль набувають зовнішні стимули, що виходять із інноваційної політики держави. Так як тенденції розвитку інноваційних процесів в агропромисловому комплексі прямо визначаються політичною обстановкою в країні, економічною кон’юктурою і інноваційним кліматом то роль держави у врегулюванні впливу даних процесів на темпи росту аграрного сектору достатньо висока. А для аграрних регіонів України реалізація власної інноваційної політики АПК, спрямованої на підвищення конкурентоздатності агропромислового виробництва є шляхом забезпечення стабільного та ефективного розвитку сільського господарства.

Для активізації інноваційних процесів в сільському господарстві необхідно розробити чітку послідовну політику, забезпечити створення державної системи інноваційної діяльності і науково-технічного підприємництва, сформувати відповідну законодавчо-правову базу. Пріоритетами в інноваційній політиці АПК повинні стати: (1) енерго- і ресурсозберігаючі технології виробництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції; (2) інновації, що будуть сприяти насиченню зовнішнього ринку недорогими і якісними продуктами харчування вітчизняного виробництва; (3) інновації, що дозволять підвисити надійність, ефективність машин і механізмів, продовжити їх строк служби, підвисити продуктивність;  (4) заходи, що дозволять поліпшити екологічну обстановку.

В створенні інноваційної економіки рішуча роль повинна належати приватному і державному партнерству. Фінансування може здійснюватися або державою, або за допомогою венчурних компаній, альянсів або об’єднань підприємств. При чому держава повинна забезпечувати:

- вибір пріоритетів в інноваційній сфері;

- стратегічне планування, визначення переліку товарів і послуг, які можуть стати предметом державного замовлення;

- створення умов для залучення крупного капіталу в інноваційні проекти;

- застосування прямих та непрямих методів мотивації впровадження інновацій.

Виходячи з вищевказаного інноваційна політика в агропромисловому комплексі повинна здійснюватися на основі:

- інноваційних прогнозів основних напрямків освоєння науково-технічних досягнень в галузях АПК на коротко-, середньо- і довгострокову перспективу;

- вибору і реалізації інновацій , які оказують великий вплив на підвищення ефективності виробництва і конкурентноздатності продукції;

- створення системи комплексної підтримки інноваційної діяльності;

- розвиток інфраструктури інноваційного процесу, включаючи систему інформаційно-консультаційного забезпечення товаровиробників, а також навчання кадрів;

- підтримка і розвиток науково-технічного потенціалу;

- сприяння розвитку малого інноваційного підприємництва;

- активізація співробітництва на державному і міжнародному рівнях всіх зацікавлених сторін інноваційного процесу;

- створення економічних і правових умов інноваційної політики, удосконалення податкового законодавства.

Перераховані напрямки інноваційної політики повинні реалізовувати органи управління АПК державного і регіонального рівнів. Цілі даних напрямків можна досягти за рахунок впровадження найбільш ефективних інноваційних процесів, які здатні скоротити витрати на виробництво продукції, знизити ціни і привести до підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.

Література:

1. Антонюк Лариса Леонтіївна, Поручник Анатолій Михайлович, Савчук Володимир Сафронович. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2003. — 394с.

2. Михайлова Л.І. Інноваційний менеджмент. Начальний посібник / Л.І. Михайлова. – К.: Центр навч. літератури, 2007. – 248 с.

3. Петров В.М. Інноваційні пріоритети технічної політики в АПК / В.М. Петров // Економіка АПК. - 2005. - № 7. – С. 11.

4. Федулова Л. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / Л. Федулова. – К.: «Основа», 2005. – 552 с.

 

Category: 5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах | Added by: coolcheek
Views: 299 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. [28]
2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [14]
3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. [5]
4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. [8]
5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах [14]
6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож [6]
7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. [6]
8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі [9]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 6
Guests: 6
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz