П'ятниця, 19.10.2018, 09:59
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2014

Entries in section: 91
Shown entries: 21-30
Pages: « 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Попова Л. А.

Науковий керівник - к. е. н., доцент. Шквиря Н.О,

Таврійський державний агротехнологічний університет,Україна

В сучасних умовах пожвавити інноваційну діяльність надзвичайно важко. Внутрішні мотиви до інновацій, обумовлені необхідністю заміни застарілого обладнання і освоєння нових технологій з ціллю підвищення конкурентоздатності продукції діють слабко в основному із-за фінансової нестабільності багатьох сільськогосподарських підприємств. В цих умовах рішучу роль набувають зовнішні стимули, що виходять із інноваційної політики держави. Так як тенденції розвитку інноваційних процесів в агропромисловому комплексі прямо визначаються політичною обстановкою в країні, економічною кон’юктурою і інноваційним кліматом то роль держави у врегулюванні впливу даних процесів на темпи росту аграрного сектору достатньо висока. 

5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах | Views: 312 | Downloads: 0 | Added by: coolcheek | Date: 17.10.2014 | Comments (0)

К. Дем’янюк, Л. Дмитрик

Науковий керівник викладач О.П. Жгун

Вінницький технічний коледж

Україна має найбільші й найрізноманітніші в Центральній Європі запаси ресурсів для розвитку санаторно-курортного лікування, хоча їх використання не можна назвати ефективним: застаріла матеріально-технічна база, недостатність фінансування державних закладів і, як наслідок, низька конкурентоспроможність, збитковість більш ніж половини з них. Скорочення кількості підприємств та персоналу, зростаюча вартість послуг при низькій якості обслуговування обумовили скорочення попиту та зменшення завантаженості підприємств.


С.В. Жгун

Науковий керівник викладач О.П. Жгун

Вінницький технічний коледж

Регіони України мають надзвичайно багату природну й етнокультурну ресурсну базу, що створює передумови для його широкого використання у відпочинкових цілях, все це має і Вінницька область.  М'який клімат, мальовничі ландшафти, цікава історико-культурна спадщина є запорукою організації різнобічного відпочинку й туризму в сільських місцевостях нашої країни і області. Все це є передумовами здійснення рекреаційного бізнесу, насамперед, рекреаційні ресурси, споживання яких робить сприятливий вплив, сприяє підтримці й відновленню фізичного і духовного здоров'я людини.  


О. В. Баранець

Науковий керівник к.е.н. А.О. Крисак

Вінницький технічний коледж

Дослідження проблем формування доходної частини Державного бюджету України викликає інтерес, насамперед тому, що саме бюджет характеризує рівень економічного розвитку країни, і завдяки правильному здійсненню бюджетного процесу забезпечується економічна і соціальна стабільність та належний життєвий рівень населення. Через державний бюджет органи державної виконавчої влади здійснюють реалізацію державної внутрішньої і зовнішньої політики, державне регулювання і стимулювання економіки, фінансування соціальної політики з врахуванням довгострокових інтересів країни. Тому проблема побудови досконалої та ефективної системи формування доходної частини державного бюджету є досить актуальною в наш час.


Зарицький Д.О.

Науковий керівник - к. е. н., доцент. Шквиря Н.О,

Таврійський державний агротехнологічний університет,Україна

На даному етапі розвитку економіки послуг у світі та Україні зростає потреба оптимізації туристичного бізнесу. Туризм потребує сталості економічного становища та нових методів і моделей розвитку. Тенденції конкурентоспроможності туристичної діяльності вимагають максимізації якості пропонованих нею послуг та мінімізації затрат


А.В. Степанюк

Научный руководитель: О.А. Паршутич

Полесский государственный университет, Беларусь

Беларусь открыта для иностранных инвестиций, взаимовыгодного сотрудничества и кооперации, готова более активно создавать совместные компании, строить заводы, интегрироваться в транснациональные корпорации. Развитость белорусского инвестиционного законодательства, которое высоко оценивают международные финансовые организации и частные инвесторы, позволяет не только обеспечить прозрачные, понятные и безопасные условия вложения инвестиций, но и предоставить ряд стимулирующих льгот инвесторам при реализации проектов на территории Республики Беларусь. 


Е.Ю. Спицына

Научный руководитель ассистент А.В. Филитович

Полесский государственный университет

Переход от централизованно-регулируемой к рыночной экономике, как и любой переход от одного экономического порядка к другому, сопровождается существенными преобразованиями экономической деятельности. Трансформируются не только отношения  форм собственности, институциональная среда, методы хозяйствования и государственного воздействия на экономическую деятельность, но и структура производства и занятости, психология  людей.

 


М.Е. Полякова

Научный руководитель к.э.н, доцент С.Н. Блудова

Северо-Кавказский федеральный университет

На сегодняшний день существует проблема развития малого и крупного бизнеса. Авторы отмечают, что проблемы взаимоотношений органов власти и бизнеса выдвинулись на одно из ведущих мест в политических процессах международной арены, бизнес превратился в самостоятельный субъект не только экономической и социальной, но и политической жизни стран, что обусловило важную политическую проблему согласования интересов органов власти и бизнеса. При этом эффективные государственные меры по поддержке бизнеса вызовут подъем предпринимательской активности в странах.


А.В.Бондарева.

Научный руководитель: Блудова С. Н

Северо-Кавказский федеральный университет

В настоящие время становление инновационной экономике, будущее России зависит от возможного освоения приоритетных направлений науки и технологий, а так  же развитие таких отраслей как (нано технологии, биотехнологии, новая медицина, робототехника, высокие гуманитарные технологии, новое природопользование, полномасштабные технологии виртуальной реальности. На основе получаемых достижений в фундаментальной науке и исследований потребностей общества осуществляются прогнозы по основным направлениям в инновационном развитии. Основная  задача  на сегодняшний день состоит в изменении системы приоритетов. Для обеспечения отбора более эффективных инновационных технологий необходимым условием является рыночный механизм, но сейчас он является недостаточным для развития инновационных технологий.


А.І Ляшенко .

Науковий керівник - к. е. н., доцент Н.О. Шквиря ,

Таврійський державний агротехнологічний університет

Зміцнення конкурентних позицій сучасних  підприємств є складним завданням, оскільки діяльність господарських  суб’єктів перебуває у сфері потужного впливу багатьох чинників, які діють зазвичай  одночасно та різноспрямовано із відмітним ступенем інтенсивності.  Поряд  із цим, досягнення та утримання міцних конкурентних позицій вітчизняними виробниками товарів народного споживання, зокрема, хлібобулочних виробів, має  особливе  значення 


Site menu
Section categories
1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. [28]
2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [14]
3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. [5]
4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. [8]
5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах [14]
6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож [6]
7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. [6]
8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі [9]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz