Четвер, 20.09.2018, 13:38
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2014

Entries in section: 91
Shown entries: 1-10
Pages: 1 2 3 ... 9 10 »

Ю.Арцаблюк

Науковий керівник: к.е.н., доц. В.В. Пухальський

Хмельницький національний університет

Світовий туризм характеризується високими темпами розвитку, зростаннням його ролі в економіках окремих країн і регіонів. Економіка туристичного бізнесу являє собою, з одного боку, сукупність суспільних відносин, що виникають при здійсненні туристичної діяльності, тобто при виробництві, розподілі, обміні та споживанні туристичних послуг (турпродукту), яка вивчається економічною теорією, а з іншого боку, є складовою частиною народногосподарського комплексу країни як каталізатора економічного зростання. 

6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож | Views: 589 | Downloads: 0 | Added by: coolcheek | Date: 27.10.2014 | Comments (0)

Н.Б. Паславська

Науковий керівник к.е.н, доц. О. В. Хмелевський

                                                                    Хмельницький національний університет

Зовнішня торгівля на сьогодні є найбільш розвиненою ланкою міжнародних економічних відносин. Здебільшого сучасна економіка різних країн  сформувалися за допомогою налагодження і розвитку саме зовнішньоторговельних відносин. Розвиток зовнішньої торгівлі України відзначився рядом проблем, серед яких, у першу чергу, нераціональна структура вітчизняного експорту, в якому домінують сировина та продукція з низьким рівнем переробки. Також ключові проблеми  розвитку зовнішньої торгівлі України пов'язані з диверсифікацією її геополітичних або регіональних пріоритетів, з оптимізацією структури експорту й імпорту 


О.О. Поворознюк

Науковий керівник: к.е.н. І. Ю. Думанська

Хмельницький національний університет

На сьогоднішній день необхідною умовою впровадження інноваційних розробок на ринок є процес комерціалізації. Від нього підприємство очікує довгострокового комерційного ефекту, який можливий лише в тому випадку, коли всі етапи комерціалізації вчасно та якісно виконані. Отже, на етапі створення і впровадження інновація потребує значної підтримки. Головну роль цієї підтримки відіграє процес комерціалізації, який є необхідною умовою впровадження інновацій на ринок. 


О.В. Матушевич

Науковий керівник: к.е.н. І. Ю. Думанська

Хмельницький національний університет

Інноваційна діяльність вітчизняних промислових підприємств натепер характеризується низьким рівнем активності в інноваційній сфері. Це обмежує зростання продуктивності праці, зниження енергоємності виробництва, підвищення технологічного рівня виробництва, зниження витрат, підвищення конкурентоспроможності продукції та не створює умов для модернізації виробництва. Пасивність інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств веде зростання енерго- та ресурсовитратності виробництва та зниження конкурентоспроможності. 


В.С. Гончаренко

Науковий керівник: к.е.н. І. Ю. Думанська

Хмельницький національний університет

Конкурентоспроможність сучасного підприємства дедалі більшою мірою стає результатом ефективного використання унікальних за своєю природою факторів нематеріального характеру — таких, як знання й уміння співробітників, професійна кваліфікація, патенти, права на дизайн і торгові марки, відносини із споживачами, структура управління,  інформаційні технології тощо, — поєднуваних у категорію «інтелектуальний капітал». Саме тому важливо правильно оцінити вартість цієї категорії для того, щоб максимально ефективно розробити основні засади управління інтелектуальним капіталом. 


А.В. Жердецька

Науковий керівник к.е.н., доцент О.А. Харун

Хмельницький національний університет

 В умовах глобалізації та інтеграції України в світовий економічний простір виникає потреба в розробці стратегічних планів розвитку видів економічної діяльності, які є потенційно прибутковими та конкурентоспроможними на міжнародному ринку товарів і послуг. До таких видів відноситься туристична галузь, яка в сучасних умовах господарювання потребує створення ефективної логістичної концепції, яка включатиме: розробку перспективних планів і механізмів управління і просування туристичного продукту каналами товароруху, детальне дослідження матеріальних та інформаційних потоків, їх оптимізація та скорочення витрат щодо туристичного супроводу, сервісу та обслуговування.


О. В. Дармороз

Науковий керівник к.е.н, доцент Л. А. Грицина

Хмельницький національний університет

Кризові явища у світогосподарському комплексі та їх поширення на різні сегменти світового ринку, нелінійність і нестійкість економічних процесів, шляхи виходу із яких повною мірою враховуються класичною економічною теорією, зумовлюють звернення до так званої синергетичної економіки.Потенціал синергетичної парадигми дозволяє змістити акценти з інституційної статики на інституційну динаміку, з організаційного створення інститутів на їх самоорганізаційну процесуальність. Застосування до соціально-економічної проблематики основних принципів і положень синергетики дає змогу подивитися на процеси інституційних змін як на такі, що мають нелінійну, стрибкоподібну, біфуркаційну конфігурацію, виявити можливості створення синергетичних інституційних ефектів та нових джерел економічного зростання.

 


А.М. Галкіна

Науковий керівник: к.е.н., доц. Я.П. Пухальська

Хмельницький національний університет

Успішність діяльності господарюючого суб’єкта у сучасних умовах багато у чому залежить від організації його економічної безпеки. Беручи до уваги зростання невизначеності зовнішнього середовища, кризові ситуації, поглиблення соціально-економічних ризиків, зростання політичної і соціальної нестабільності у суспільстві, конкурентну боротьбу з поглинаннями одних суб’єктів господарювання іншими та деякі інші фактори, що впливають на успішність бізнесу, необхідно відзначити, що ефективність організації економічної безпеки підприємства суттєво впливає як на саме ведення його господарської діяльності, так і на отриманий ним фінансовий результат. 


Веприцька О.А.

Науковий керівник к.е.н.. доцент О.А. Харун

Хмельницький національний університет

Зростаючий вплив фінансової економіки, збільшення впливу фактору концентрації на стратегічних питаннях, поява вільного доступу до нових технологій та знань, вимога економічно активного суспільства користуватись поліпшеним рівнем обслуговування та інші подібні чинники породжують виникнення аутсорсингових партнерських відносин між торгівельними компаніями країн Південно-Східної Європи (ПСЄ) з перехідною економікою. Стратегічний аутсорсинг в якості основного типу такого партнерства допомагає фірмам досягти необхідного рівня конкурентоспроможності та забезпечити оптимальне використання ресурсів, сталий розвиток менеджменту та інноваційних можливостей.


О.В. Коліщак

Науковий керівник д.е.н., проф. Богиня Д.П.

Хмельницький національний університет

Розвиток ринкових відносин, який супроводжується посиленням конкуренції, викликає необхідність засвоєння та впровадження адекватних сучасним умовам методів, форм та інструментів управління діяльністю підприємства. До їх кола належать процедури стратегічного управління, що забезпечують досягнення цілей функціонування підприємства при утриманні конкурентних позицій на основі адекватного реагування на темпоральність, варіативність та глибину турбулентності зовнішнього середовища. Необхідність розвитку системи стратегічного управління обумовлена розумінням підприємства як відкритої системи, котра активно взаємодіє із зовнішнім оточенням, отримуючи в ньому ресурси на вході та очікуваний результат діяльності на виході. Це спрямовує зусилля з побудови процесу управління таким чином, щоб забезпечити найбільш повне використання ресурсів при досягненні цілей діяльності підприємства, тобто найвищого результату його функціонування.


Site menu
Section categories
1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. [28]
2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [14]
3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. [5]
4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. [8]
5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах [14]
6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож [6]
7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. [6]
8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі [9]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz