Середа, 23.05.2018, 23:21
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2014 » 4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі.

Проблеми та перспективи розвитку маркетингу в умовах глобалізації
06.10.2014, 18:03

 

Т. В. Маслова

Науковий керівник к. е. н. М. О. Левченко

Хмельницький національний  університет 

 

Проблеми та перспективи розвитку маркетингу в умовах глобалізації

У статті розглянуто сутність міжнародного маркетингу та перспективи його розвитку в умовах глобалізації,  та визначені основні проблеми, з якими стикаються фірми при виході на світовий ринок.

 

Постановка проблеми. В умовах сучасних глобалізаційних процесів підприємства виходять на міжнародні ринки, а це означає, що вони не зможуть обмежуватися застосуванням тільки освоєних ними раніше маркетингових інструментів, навіть за умови певної їх видозміни. В таких умовах основним завдання для суб’єктів міжнародних економічних відносин є розробка стратегії стимулювання попиту та досягнення цілей, долаючи при цьому проблеми, які з’являються із швидким розвитком міжнародних економічних відносин.

Метою даної статті є визначення проблем, з якими стикаються підприємства в сфері маркетингу та перспективи розвитку такої сфери на глобальному рівні.

Виклад основного матеріалу досліджень. В сучасних умовах інтеграції та глобалізації доцільно говорити про таке поняття, як «міжнародний маркетинг». Міжнародний маркетинг – система планування, реалізації, контролю та аналізу заходів із впливу на багатонаціональне ринкове середовище і пристосування до її умов на фірмі, яка здійснює свою діяльність більш ніж в одній країні. Іншими словами, це маркетинг товарів і послуг за межами країни, в якій розташована організація. Саме поняття «маркетинг» являє собою діяльність, що спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємств через максимальне задоволення потреб споживачів. [1, c. 21]

Специфіка, породжувана особливостями функціонування закордонних ринків і умовами роботи на них, надає міжнародному маркетингу риси, які необхідно враховувати вітчизняним підприємствам.

По-перше, зовнішні ринки пред’являють більш високі вимоги до запропонованих на них товарів (послуг), їх сервісу, реклами і т. д. Тому для успішної діяльності на зовнішніх ринках необхідно докладати більш значних зусиль, ретельніше дотримуватися принципів  і методів маркетингу. Це пояснюється гострою конкуренцією і домінуванням «ринку покупця», тобто помітним перевищенням пропозиції над попитом.

По-друге, вивчення зовнішніх ринків, їхніх можливостей – це відправний момент у міжнародній маркетинговій діяльності, він більш складний і трудомісткий, ніж вивчення внутрішнього ринку.

По-третє, для ефективної діяльності на зовнішньому ринку необхідно творчо й гнучко використовувати маркетингові методи. Стандартних підходів тут немає.

По-четверте, слідувати вимогам світового ринку (і споживача) означає не лише необхідність дотримання прийнятих там умов збуту товарів та послуг. Вирішальне значення мають розробка й виробництво таких експортних товарів і послуг, які тривалий час після виходу на зарубіжний ринок відрізнялися б високою конкурентоспроможністю.

По-п’яте, постає проблема валютнихвідносин і репатріаціхприбутків. У багатьохкраїнахгрошова система нестабільна і змінавартості грошей можечинитисерйознийвплив на систему ціноутворення на товар. У країні з постійноюінфляцією попит буде знижуватися, оскількизаробітна плата, як правило, не встигає за зростаннямцін. Таким чином, інфляція буде впливати на процесзагальногопланування у фірмі по мірі того, як вона буде встановлюватиціни на товари. Крім того, якщоприбутокотриманий в нестійкоювалюті, то в результатіінфляціїїїможе й не бути. Тому до початку операції в іншійкраїнінеобхіднодізнатися, наскількистабільна там валюта, і вжитивідповіднихзаходівобережності, насамперед з огляду на наслідкиінфляції при встановленніціни.

По-шосте, виходячи на світтові ринки існуєможливістьзіткнутися з протиправнимидіями, і перш за все з хабарництвомурядовихчиновників, службовцівмитниці, підприємців, відякихзалежитьповне і своєчасневиконанняукладеного контракту. Дана етична проблема можевилитися в юридичнузалежновідзаконодавствакраїни, де виконуютьсяроботи за контрактом. Фахівцю з маркетингу при підготовцідокументації по проекту, а також в ходіпрезентації товару необхіднопередбачититакийрозвитокподій. [3, c. 10]

На сучасному етапі в глобальному масштабі існують різні протилежні думки щодо сучасного значення і перспектив міжнародного маркетингу. Деякі вчені вважають, що маркетинг вичерпав свої можливості і для нього немає місця в бізнесі, інші наголошують на тому, що маркетинг навпаки набирає сили як в плані свого статусу, так і впливу на процес прийняття стратегічних рішень, тому можна сказати, що його значення на сучасному етапі є вагомим.

Аналізуючи активні сучасні процеси, що відбуваються на світовому ринку можна визначити перспективи розвитку міжнародного маркетингу, до яких можна віднести наступні:

1. Спостерігається координація та інтеграція різних видів діяльності в масштабі всього світового господарства.

2. Все більшого значення набуває сфера послуг, яка швидко зростає і пронизує практично всі етапи зовнішньоекономічних угод.

3. Множинність товарних форм призводить і до множинності цін.

4.  Відбувається посилення захисної функції міжнародного маркетингу, яка полягає не у виступає не максимізації і розширеннї продажів наукомісткої продукції, а, навпаки, у стримуваннї її передачі конкурентам.

5. Стратегічні рішення по каналах збуту набувають певної нову специфіку. Мова йде не тільки про поширену стратегії "втягування ринком", а й про такі стратегії, як "система створення цінності", "клієнти своїх клієнтів" і т. п.[2, c.39]

Висновки та пропозиції. Таким чином,  міжнародний маркетинг являє собою самостійну галузь діяльності фірми при виході її на зовнішні ринки, яка є необхідною умовою, щоб кожний суб’єкт господарювання міг успішно конкурувати і задовольняти власні цілі на світовому ринку. З розвитком глобалізації, завдання маркетингу в істотній мірі змінилися, а його використання в умовах конкурентних і нестабільних ринків дозволяє фірмам значно підвищувати економічну ефективність своєї діяльності.

 

 

 

 

Список використаних джерел

 

1. Барановська М. І. Міжнародний маркетинг: в питаннях та відповідях: навч. посібник / М. І. Барановська, Ю. Г. Козак. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 302 с.

2. Козак Ю. Г. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч. посібник / Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, Н. С. Логвінова. – К.: Освіта України, 2009. – 356 с.

3. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг: навч.-метод. посібник / Т. М. Циганкова. – К. : КНЕУ, 2005. – 236 с.

 

 

 

Category: 4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. | Added by: coolcheek
Views: 1465 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. [28]
2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [14]
3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. [5]
4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. [8]
5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах [14]
6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож [6]
7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. [6]
8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі [9]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz