Вівторок, 21.08.2018, 22:08
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2014 » 4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі.

Entries in category: 8
Shown entries: 1-8

Sort by: Даті · Назві · Rating · Коментарям · Завантаженням · Переглядам

В.В. Другак

Науковий керівник к.е.н., доц. Харун О.А.

Хмельницький національний університет

За умов посилення глобального характеру конкуренції інформаційне і кадрове забезпечення бізнесу стають ключовими компетенціями підприємств на внутрішніх та зовнішніх ринках. Інвестиції в персонал не мають точки насичення, оскільки сприяють професійному розвитку персоналу і є основним фактором інноваційного розвитку підприємства. Досвід провідних світових роботодавців доводить, що в компаніях із документарно закріпленою маркетинговою стратегією управління персоналом виручка в розрахунку на одного співробітника майже в три рази вище, ніж у компаній, що не мають такої стратегії. Сьогодні вітчизняні підприємства відчувають необхідність розробки інноваційних стратегій кадрового забезпечення з урахуванням власних інтересів роботодавця та вимог персоналу. Маркетингові підходи до управління персоналом ефективно вирішують питання забезпечення кадрами підприємств за сучасних умов.

4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. | Views: 229 | Downloads: 0 | Added by: coolcheek | Date: 17.10.2014 | Comments (0)

Ю.В.Сухорук

Науковий керівник к.е.н., доц. О.Ф.Яременко

Хмельницький національний університет

Міжнародний маркетинг являє собою невід’ємну складову частину фірми, яка збирається вийти, або вийшла на міжнародний світовий ринок. Міжнародний маркетинг реалізує, контролює та аналізує ряд заходів, що спрямовані на досягнення конкурентоспроможності, прибутковості та визнання фірми у зовнішньому середовищі. Вдало підібрана та застосована маркетингова стратегія – запорука успішності й дохідності фірми.


                                                                                        А.А. Овчарук

                                                   Науковий керівник к.е.н., доц. Л.А. Грицина

                                                            Хмельницький національний університет

В нинішній час економіка кожної країни потрапляє в зростаючу залежність від зовнішньоекономічних відносин. Це виявляється в різноманітті зв'язків, що складаються між державами. У сучасних умовах компанії не можуть існувати не маючи певної стратегії своєї діяльності, незалежно від того працює підприємство на внутрішньому чи зовнішньому ринку. Що в свою чергу вимагає від фірм розробки комплексної маркетингової стратегії для успішного подальшого розвитку зовнішньоекономічної діяльності організації. Ефективний маркетинг формує у підприємства особливе сприйняття планування й обумовлює необхідність інтенсивного і регулярного планування і реалізації визначеної маркетингової стратегії. 

 


Т. В. Маслова

Науковий керівник к. е. н., М. О. Левченко

Хмельницький національний  університет 

В сучасних умовах інтеграції та глобалізації доцільно говорити про таке поняття, як «міжнародний маркетинг». Міжнародний маркетинг – система планування, реалізації, контролю та аналізу заходів із впливу на багатонаціональне ринкове середовище і пристосування до її умов на фірмі, яка здійснює свою діяльність більш ніж в одній країні. Іншими словами, це маркетинг товарів і послуг за межами країни, в якій розташована організація. Саме поняття «маркетинг» являє собою діяльність, що спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємств через максимальне задоволення потреб споживачів. 


        Ж.Л.Пізнюр

Науковий керівник  к.е.н., ст.викл. М.О. Левченко

                                                                Хмельницький національний університет

Як свідчить світовий досвід економічної діяльності, жодне підприємство, плануючи свою діяльність на довготривалу перспективу, не може розраховувати на стабільність ринкової ситуації, а тому змушене постійно адаптовуватися до постійних змін зовнішнього середовища, пристосовувати внутрішні можливості до зовнішніх умов. Теперішня практика господарювання засвідчує той факт, що сьогодні класична маркетингова теорія не працює належним чином, адже підприємства діють безсистемно: окремі відділи розробляють стратегію і тактику розвитку виробництва, інші планують виробничу програму та здійснюють калькуляцію витрат, а, власне, відділ маркетингу все частіше відіграє роль рекламного агента і продавця виготовленої продукції, яка, як правило, не користується достатнім попитом споживачів. Для здійснення ефективної підприємницької діяльності необхідно, щоб функції відділу маркетингу розпочиналися із аналізу ринку, вибору продукції і вивчення майбутнього попиту споживачів


В.О. Пенцак

Науковий керівник ст. викладач Г.В. Скиба

Хмельницький національний університет

Трансформація економіки України висуває нові вимоги до поведінки підприємств на ринку. Однією з істотних особливостей господарської діяльності підприємств кондитерської галузі нині є те, що в галузі відчувається постійне посилення конкуренції. Внаслідок того, що ринок кондитерських виробів перебуває у постійному розвитку, підприємства мають динамічно вирішувати питання оцінки стратегії своєї поведінки не тільки у перспективі, але й сьогодні, а також визначати ступінь своєї стійкості на цьому ринку.

Поведінка підприємств у кондитерській галузі обумовлена таким протиріччям – з одного боку, відчувається витіснення підприємств з ринку внаслідок зростання потужностей виробництва ринкових лідерів, з другого - прихід до галузі нових підприємств. Таким чином, ринок кондитерських виробів в Україні є ринком, який динамічно розвивається, що призводить до необхідності вирішення широкого спектра питань – від проведення досліджень у галузі до формування стратегії поведінки. Цей процес потребує відповідного забезпечення, враховуючи те, що підприємства ринку кондитерських виробів відчувають посилення щільності конкуренції, внаслідок чого виникає необхідність оцінки поточного та перспективного становища підприємства на ринку.  


Р. В. Григоровська

Науковий керівник к.е.н. М. О. Левченко

Хмельницький національний університет

Проблеми просування та позиціонування товарів та послуг підприємства на світовому ринку набувають все більшого значення внаслідок поглиблення інтернаціоналізації та глобалізації світового господарства, а також посилення конкуренції товаровиробників. Розробка рекламної стратегії міжнародної компанії посідає одне з центральних місць в маркетингових концепціях, а міжнародна реклама є найважливішим інструментом позиціонування товару на зовнішні ринки в системі маркетингової політики підприємства. Міжнародна реклама здійснює безпосередній вплив на формування структури та динаміки попиту на світових товарних ринках, що обумовлює актуальність дослідження особливостей її застосування як інструменту маркетингової політики підприємства.

Міжнародна рекламна діяльність може бути визначена як процес комунікації, організації збуту на зовнішніх ринках, а також економічний і соціальний процес, метою яких є просування товарів або послуг, здатних забезпечити зарубіжному споживачеві створення більш високої споживчої цінності, а значить, забезпечення більш високого стандарту його життя. Міжнародну рекламу можна класифікувати як рекламу, призначену для просування та позиціонування одного і того ж продукту в ряді країн.


                                                                                                                                                            Н.Б. Паславська

Науковий керівник д.е.н, проф. В.М.Нижник

                                                                    Хмельницький національний університет

 Ринок маркетингових досліджень в Україні зародився ще у період Радянського Союзу, точніше у 90-х роках, коли тільки почалися ринкові перетворення.

В наш час ринок маркетингових досліджень існує на основі своїх стандартів, критеріїв та досвіду роботи. Розвиток ринкових відносин в Україні загалом та ріст конкурентоспроможності окремих галузей привели до того, що підприємства все частіше користуються результатами маркетингових досліджень.

Слід зазначити, що за останні роки маркетингові дослідження все менше сприймаються як необхідність, і все більше визнаються як реально діючий інструмент визначення можливостей розвитку бізнесу та оцінки результатів маркетингової діяльності.

Український ринок маркетингових досліджень спеціалізується на бізнес-дослідженнях і соціологічних дослідженнях, значиму частину яких складають політичні. Слід зазначити, що темпи становлення служб маркетингових досліджень і організації цих робіт в країні за останні роки були дуже інтенсивними.

                                                                                                                                                       

 

 


Site menu
Section categories
1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. [28]
2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [14]
3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. [5]
4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. [8]
5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах [14]
6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож [6]
7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. [6]
8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі [9]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz