Середа, 23.05.2018, 23:41
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2014 » 3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика.

Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства в україні
10.10.2014, 18:56

 

 

О.В. Маланчук

Науковий керівник: д-р філос. в галузі екон., доц. В.В. Письменний

Тернопільський національний економічний університет

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

Анотація: охарактеризовано риси державно-приватного партнерства; визначено напрями взаємодії в системі «держава – бізнес – суспільство»; виявлено перспективи реалізації державно-приватних проектів.

Постановка проблеми. Партнерські відносини між державою та бізнесом є чи не найпривабливішим інструментом розвитку економіки країн, які слідують за демократичним традиціями врядування. З одного боку, таке партнерство залишає складову національного багатства у власності держави, а з іншого – дає можливість залучати інвестиції з приватного сектору. В основі побудови державно-приватного партнерства лежить принцип тісного взаємозв’язку між урядом, який не може виконувати свої повноваження без ефективного функціонування суб’єктів економічних відносин, та бізнесом, який не може розвиватися без сприяння держави.

Мета дослідження полягає у виявленні проблем державно-приватного партнерства в Україні та обґрунтуванні перспектив його розвитку.

Основний матеріал дослідження. Розглянемо основні риси державно-приватного партнерства (рис. 1). Перш за все, партнерські відносини між державою та бізнесом – довготривалі. По-друге, проект фінансується частково за рахунок приватного сектору і комплексних домовленостей між різними суб’єктами. По-третє, організація-експлуатант, що приймає участь на таких стадіях проекту як проектування, впровадження, фінансування та завершення, відіграє досить важливу роль, а держава концентрується на визначені цілей, яких необхідно досягти, якості наданих послуг. По-четверте, розподіл ризиків визначається в кожному окремому випадку відповідно до здатності сторін контролювати і впоратись із ризиком [1].

Рис. 1. Основні риси державно-приватного партнерства

Разом з тим, у взаємодії держави та бізнесу є ще й інша сторона – суспільство. Причому всі сторони тріади можуть отримати вигоду від реалізації проектів державно-приватного партнерства.

Як відомо, головна мета діяльності бізнесу полягає в отриманні прибутку. Коли приватний сектор володіє господарською свободою в проектах, що надається державою, він прагне до збільшити продуктивність праці. Якщо з певних причин проект виявився збитковим, бізнес отримує достатні гарантії повернення вкладених коштів. У деяких випадках, при високоякісному обслуговуванні держава доплачує своєму партерові. І найважливіше – приватний сектор отримує в довгострокове управління активи держави на пільгових умовах [2]. Крім цього, існують інші вигоди, як наприклад, забезпечення суспільної репутації, зростання довіри населення, формування безпечного середовища діяльності.

Зі своєї сторони держава не менш зацікавлена в державно-приватному партнерстві, адже вона може перекласти частину витрат на приватний сектор. Так само, за рахунок орендних та концесійних платежів, державні структури отримують додаткове джерело доходів до бюджету. Реалізація державно-приватних проектів дозволяє підвищити якість надання суспільних послуг населенню і значно збільшити ефективність управління інфраструктурою, що сприяє ефективному розвитку об’єктів державного майна. При цьому механізми державно-приватного партнерства дозволяють успішно використовувати досвід і професіоналізм приватного сектора при збереженні державного контролю над активами [3].

А що ж з цього має суспільство? Усі дії держави повинні бути спрямовані головним чином на поліпшення добробуту людини. До позитивних сторін партнерства відноситься підвищення якості товарів і послуг, вирішуються економічні проблеми, удосконалюється соціальна захищеність населення, виникає можливість підтримки громадських ініціатив тощо. Разом з тим, вивільнені кошти держава може витратити на вирішення інших більш значущих завдань [2].

Рис. 2. Система державно-приватного партнерства

Таким чином, мета державно-приватного партнерства полягає у поєднанні сильних сторін державного і приватного секторів для суспільної вигоди.

Проте в Україні державно-приватне партнерство лише починає формуватися через слабко розвинену систему взаємодії бізнесу з державними органами влади, значну необхідність у створенні інститутів та інституціонального середовища державно-приватного партнерства, великий брак висококваліфікованих спеціалістів-практиків на регіональному рівні. Залишаються не сформовані ті орієнтири, якими б мав керуватися бізнес під час соціально-економічної взаємодії з державою та суспільством. Внаслідок цього ні влада, ні бізнес не можуть створити цивілізованої ринкової та демократичної системи без участі в цьому процесі суспільства.

Розглянемо досвід деяких українських міст в залученні бізнесу до надання комунальних послуг та модернізації об’єктів інфраструктури (табл. 1).

Таблиця 1

Досвід реалізації програм державно-приватного партнерства в Україні

Місто

Проблеми

Вирішення

Фінансування

Результати

Сєверодонецьк

Проблеми водопостачання та водовідведення; зношеність мереж; відсутність капітального ремонту; необхідність модернізації очисних споруд

Передача в концесію ТОВ «Таун Сервіс» цілісного майнового комплексу КП «Сєвєродонецькводоканал»

Розмір інвестиційних вкладень склав 6 млн. 8 тис. грн. На реалізацію першого року інвестиційної програми витрачено 1 млн. 172 тис. грн.

Підвищення якості надання послуг водопостачання; зростання надходжень до загального фонду міського бюджету; ремонт каналізаційного колектору; модернізація електроустаткування на насосних станціях й обладнання на водозаборах

Дрогобич

Низький рівень фінансування установ охорони здоров’я; низька якість медичних послуг; неспроможність державної медицини забезпечити впровадження новітніх медичних технологій діагностики та лікування.

Передача в оренду ТОВ «Медичний центр «Консиліум» приміщення площею 195 м кв. на першому поверсі міського пологового будинку

Приватне підприємство інвестувало 2 млн. грн. у ремонт приміщення та придбання обладнання.

Розширення переліку медичних послуг; підвищення доступності та якості наявних послуг; пепрофілювання зайвих площ, посад і ліжок комунальної медицини для надання інноваційних методів діагностики та лікування

Дніпропетровськ

Високе енергоспоживання у будівлях бюджетної сфери; відсутність капітальних ремонтів будівель; високі питомі витрати на опалення будинків; необхідність модернізації інженерної інфраструктури; низька енергоефективність житлово-комунального господарства

Фінансування проекту забезпечується з трьох джерел: міський бюджет; компанія «ДТЕК» (Україна); International resource group (представництво USAID)

Загальна вартість робіт розробки та реалізації технології складає

7,95 млн. грн.

Зниження енергоспоживання на 35-40%

Кривий Ріг

Значні обсяги видатків на енергетичні та природні ресурси; обмеженість водних ресурсів; високий рівень фізичної зношеності технологічного обладнання; низький рівень впровадження енергоефективних технологій

Встановлення сонячних колекторів у комунальному комбінованому дошкільному навчальному закладі №3

Реальний термін окупності проекту – 4 роки

Економія енергоносіїв на потреби гарячого водопостачання та скорочення бюджетних видатків на їх придбання у період квітень-жовтень; покращення якості гарячого водопостачання; зменшення забруднення навколишнього середовища

 

Висновки. Отож, проаналізувавши всі показники та можливості державно-приватного партнерства варто відмітити велику користь взаємодії держави з бізнесом. Перш за все, таке партнерство дає можливість розвивати відносини уряду і приватного сектору. По-друге, для держави – це можливість збагатити свій бюджет, а для приватного бізнесу – можливість володіти й управляти муніципальними активами і отримувати різні державні пільги. По-третє, при спільній взаємодії держави та бізнесу формуються конкурентні переваги в рамках певних проектів. Така взаємодія призводить до економічного та соціального консенсусу, впровадження нових технологій за допомогою ідей, логічних і холоднокровних міркувань бізнесу в поєднанні з впорядкованістю й владою державних структур.

 

Література:

1. Крозес Дж. Програма розвитку публічно-приватного партнерства (ПРП3). Діагностичний огляд законодавства про державно-приватне партнерство. http://www.auc.org.ua/sites/default/files/files/Diagnostic%20Review%20October%2020,%202011%20UKR.pdf.

2. Державно-приватне партнерство: світовий досвід і російська практика. http://bukvar.su/jekonomika/203004-Gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-mirovoiy-opyt-i-rossiiyskaya-praktika.html.

3. Досвід залучення бізнесу до надання комунальних послуг та модернізації об’єктів інфраструктури, кращі практики місцевого самоврядування. – Збірка 26. – К, 2013. http://www.auc.org.ua/sites/default/files/files/Praktyky_26_small.pdf.

Category: 3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. | Added by: coolcheek
Views: 581 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. [28]
2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [14]
3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. [5]
4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. [8]
5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах [14]
6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож [6]
7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. [6]
8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі [9]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz