Середа, 23.05.2018, 23:12
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2014 » 2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед

Сутність та структура економічного потенціалу промислового підприємства
17.10.2014, 18:14

Ю.О. Ціох

Науковий керівник к.е.н., доц. Пухальська Я.П.

Хмельницький національний університет

 

Сутність та структура економічного потенціалу промислового підприємства

Проаналізовано підходи щодо визначення категорії «економічний потенціал підприємства». Розглянуто структуру економічного потенціалу підприємства та визначено чинники впливу на процес його формування.

Analysis of approaches to definition of the "economic potential of the company." The structure of the economic potential of the company and the factors of influence on the process of economic potential.

 

Постановка проблеми. Розвиток ринкової економіки, нестабільність зовнішнього середовища, реформування відносин власності, нераціональний розподіл, неефективне використання наявних економічних ресурсів, загострення суперечностей розвитку продуктивних сил та виробничих відносин висувають на перший план необхідність підвищення ефективності використання потенціалу підприємств.

Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу промислових підприємств відіграє провідну роль в успішному вирішенні економічних і соціальних завдань, досягненні головної мети виробництва – підвищення прибутковості. Теоретичне обґрунтування визначення розміру, структури, функцій і закономірностей розвитку економічного потенціалу як економічної категорії має не лише методологічне, а й практичне значення, оскільки від ефективності його використання значною мірою залежать темпи розвитку промисловості України.

Питання дослідження економічної сутності поняття «економічний потенціал», його формування, оцінки та управління розглядалися у працях вітчизняних вчених таких, як В. Авдеєнко, В. Архипова, О. Амоша, О. Ареф’єва, О. Балацький, Н. Ващенко, В. Герасимчук, Е. Горбунов, І. Джаїн, Ю. Дінець, Ю. Дорошенко, А. Жулавський, А. Задоя, В. Захарченко, В. Зубков, Е. Іванова, П. Ігнатовський, С. Лосєв, І. Лукінов, М. Максимов, Л. Мірошник, В. Москаленко, Б. Мочалов, А. Онищенко, Б. Пасхавер, П. Перерва, Б. Плишевський, А. Проскуряков, М. Савченко, А. Тодосійчук, В. Фальцман, Е. Фігурнов, С. Хейнман, А. Цигичко, Д. Черніков, О. Шаманська та закордонних економістів таких, як С. Бах, Р. Каплан, Д. Нортон,               Л. Ліндлар, В. Шермет. Разом з тим, незважаючи на вагомі теоретичні досягнення проблеми формування економічного потенціалу промислових підприємств усе ще мають потребу в подальших дослідженнях.

Метою статті є визначити сутність поняття «економічний потенціал підприємства» та розглянути його структуру і фактори впливу.

Виклад основного матеріалу. Проведене комплексне дослідження поняття «економічний потенціал підприємства» дає змогу сказати, що економічний потенціал – це інтегральна модель потенціалів; це сукупність всього одухотвореного та не одухотвореного, що є у підприємства і яке в комплексі дає конкурентну перевагу підприємству на ринку [1]. Досліджувати економічний потенціал підприємства необхідно на основі принципу системності, тобто кожна підсистема економічного потенціалу повинна бути в гармонії з цілою системою, що в свою чергу підвищить ефективність управління економічним потенціалом.

Узагальнення існуючих теоретико-методичних підходів вчених економістів щодо визначення категорії «економічний потенціал підприємства» представлені на рис. 1 [2].

Рис. 1 Підходи щодо визначення категорії «економічний потенціал підприємства»

Формуючи загальну структуру економічного потенціалу підприємства, потрібно врахувати такі класифікаційні ознаки, як елементний склад, функціональна сфера виникнення, спектр врахованих можливостей і спрямованість діяльності підприємства, а також міра реалізації потенціалу. Галузева ознака враховується під час формування структури конкретного підприємства [3].

Економічний потенціал, що притаманний підприємству як суб’єкту господарювання, розглядається стандартами як можливість втілення майбутніх економічних вигод прямо чи опосередковано в потоки грошових коштів чи їх еквівалентів і може бути поданий за структурою в різних аспектах (рис. 2) [4].

Рис. 2 Структура економічного потенціалу підприємства

 

Вважаємо, що такий вигляд структури, хоч і виділяє найвагоміші складники, однак не відображає всіх основних елементів потенціалу, що не відповідатиме потребам аналізу та оцінювання.

Структурування економічного потенціалу підприємства є початковою умовою для виділення його основних характеристик задля використання, розвитку, відтворення і нарощування потенціалу, формування його стану відповідно до поставлених завдань підприємства. А першим етапом технології управління потенціалом підприємства є оцінка його структури, динаміки та ефективності використання. Правильно вибрана стратегія управління потенціалом визначає успіх у будь-якій підприємницькій діяльності [5].

Суттєвий вплив на процес формування економічного потенціалу здійснюють чинники внутрішнього і зовнішнього середовищ підприємства, від яких залежить необхідний рівень потенціалу, його структура, особливості та міра використання тих чи інших складових формування. Умовно всі ці чинники можна поділити на декілька груп:

 1. Чинники мікросередовища – формуються на рівні самого підприємства й обумовлені його організаційними, ресурсними характеристиками.
 2. Чинники макросередовища – чинники зовнішнього впливу, виникають за межами підприємства (на державному та світовому рівнях).
 3. Епізодичні чинники – характеризуються непостійністю, спонтанністю, низьким рівнем прогнозованості; можуть виникати як у внутрішньому, так і у зовнішньому середовищах господарюючого суб'єкта [6].

Однак необхідно зазначити, що підходи до формування економічного потенціалу підприємства в більшій мірі залежать не лише від різноманітного впливу перерахованих чинників, але й від етапу розвитку господарюючого суб'єкта в даний момент часу.

Висновки. Отже, формування достатнього економічного потенціалу є метою кожного підприємства й передумовою його успішної, ефективної діяльності, основою стійкого розвитку та максимально результативного функціонування. При цьому варто враховувати профіль діяльності господарюючого суб’єкта, чинники впливу на його загальний економічний стан, а також фазу життєвого циклу підприємства, що дасть змогу максимально точно визначити «слабкі» місця у роботі, перспективи розвитку й формувати достатній потенціал для досягнення поставлених цілей.

 

Література:

 1. Шаманська О.І. Загальна система формування економічного потенціалу / О.І. Шаманська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - № 2 (92). – С. 110.
 2. Ускова С.И. Экономический потенціал предприятия как основа предпринимательской деятельности / С.И. Ускова [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.nsaem.ru/Science/Publications/Science_notes/Archive/.../2/363.pdf
 3. Ващенко Н.В. Теоретичні підходи до визначення сутності та структури економічного потенціалу підприємства / Н.В. Ващенко // Вісник соціально – економічних досліджень. - 2007.- № 28. – С.41 – 44.
 4. Савченко М.В. Управління економічним потенціалом промислових підприємств : дис. … к.е.н.: 08.06.01 / Савченко Марина Василівна – Харків, 2004. – 190 с.
 5. Нужний К.М. Сутнісна характеристика економічного потенціалу підприємства / К.М. Нужний, О.Ю. Бобкова // Материалы ІІ Международной научно-практической конференции «Европейская наука ХХI века–2007», 16–31 мая 2007р. Т.3. – Днепропетровск : Наука и образование, 2007. – С. 727.
 6. Ареф'єва О.В. Економічні засади формування потенціалу підприємства / О.В. Ареф'єва, Т.В. Харчук // Актуальні проблеми економіки : наук. економ. журнал. – 2008. – № 7. – С. 71-76.
Category: 2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед | Added by: coolcheek
Views: 910 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. [28]
2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [14]
3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. [5]
4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. [8]
5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах [14]
6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож [6]
7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. [6]
8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі [9]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Copyright MyCorp © 2018
  Hosted by uCoz