Середа, 23.05.2018, 23:15
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2014 » 2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед

Діяльність ТНК як ключовий фактор розвитку міжнародного бізнесу
13.10.2014, 18:34

Т.В.Дубчак

Науковий керівник: д.е.н, проф. В.М.Нижник

Хмельницький національний університет 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Анотація. В статті розглянуто основні причини виникнення транснаціональних корпорацій під впливом інтеграційних та глобалізаційних процесів світової економіки. Проведено аналіз діяльності найбільших транснаціональних корпорацій та встановлено фактори їх успіху. 

Ключові слова: транснаціональна корпорація, глобалізація, транснаціоналізація, наддержавне регулювання діяльності ТНК, міждержавне регулювання діяльності ТНК,

 

Постановка проблеми та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. «Ера корпорацій» - так називають сучасні економісти XXI століття. І це не дивно, адже в сучасних умовах глобалізації світової економіки активно відбувається транснаціоналізація бізнесу та вихід компаній за національні межі. Таким чином утворюються величезні, могутні, транснаціональні корпорації.

Аналіз останніх досліджень та ви ділення невирішених частин загальної проблеми. Дослідженню діяльності ТНК присвячено достатню кількість робіт як у закордонній, так і у вітчизняній літературі. Серед зарубіжних авторів слід виділити Дж. Бейлі, Дж. Даннінга, Г. Кейвс,Г. Коуза, С. Майерса, С. Хаймера. У вітчизняній літературі ця проблематика представлена працями А. Архипової, А. Астаповича, Г. Давтяна,А. Ковальової, Д. Лук’яненко, Ю. Макогона, А. Наговіцина, А. Рогача, В. Рокоча.

Основними завдання статті є проведення теоретичного осмислення виникнення транснаціональних корпорацій, дослідження конкурентних переваг провідних компаній світу; проведення аналізу динаміки інвестиційного руху діяльності ТНК та визначення їх галузевого та регіонального розподілу.

Результати дослідження. За офіційним визначенням Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), транснаціональна корпорація – це підприємство, що об'єднує юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм і видів діяльності в двох чи більше країнах і провадить єдину політику та загальну стратегію завдяки одному або декільком центрам прийняття рішень [5].

Транснаціональні корпорації – це фірми, материнські компанії яких розташовані в одній країні, а філії та дочірні підприємства в інших, з метою оптимізації всіх необхідних ресурсів для збільшення загального прибутку та підвищення впливу на економіки країн світу.Це глобальні компанії, діяльність яких постійно розширюється та інтерпретується, в залежності від змін кон’юнктури ринку, інтегруючи своє виробництво на світовий ринок [9].

Сьогодні світ опинився на порозі нового переділу, але не військово-політичного, а економічного, де головними гравцями будуть уже не держави і навіть не блоки країн, а головні транснаціональні корпорації (ТНК) найбільших промислово розвинених держав. Ставками ж є нові ринки, технології та надприбутки.

Саме ТНК – основний структурний елемент економіки більшості країн, провідна сила їх розвитку та підвищення ефективності. З огляду на них і подальший перерозподіл світових ринків та сфер впливу, можна прогнозувати можливість появи найближчим часом міжнародних суперкорпорацій шляхом злиття, поглинання чи об’єднання найбільших компаній світу.

За даними ООН, зараз у світі існує більш як 65 тис. ТНК, що контролюють понад 850 тис. афільованих зарубіжних компаній по всьому світу, у яких задіяно більш як 74 млн. чоловік. При цьому на території промислово розвинених держав розміщується понад 80% материнських компаній і близько 33% афільованих, у країнах, що розвиваються, – відповідно 19,5 і майже 50, у колишніх соціалістичних державах – приблизно 0,5 і 17% [8].

Експансія ТНК є одним із феноменів другої половини двадцятого століття. Особливо значних масштабів цей процес набув в останні десятиліття. Саме ТНК фактично вирішують питання нового економічного і політичного переділу світу, стоять на межі створення світового наднаціонального уряду. Свідченням тієї ролі, що її відіграють транснаціональні корпорації у світовій політиці й економіці, стало також створення при ООН Центру та Комісії ООН з ТНК, обговорення різноманітних аспектів діяльності корпорацій, як і окремих країн, на рівні спеціалізованих органів ООН.

Транснаціональні корпорації, нарівні з промислово розвиненими країнами, широко проявляються в політиці, економіці, у фінансово-інвестиційній, інформаційній, науково-технічній, військовій, технологічній, екологічній сферах. У зовнішній політиці ТНК реалізують власну корпоративну дипломатію, а для успішного забезпечення внутрішньокорпоративної політики створили свою, корпоративну ідеологію. Поруч із найбільшими державами, вони мають власні численні спецслужби, а зброєю, що її випускає, наприклад, лише «Дженерал дайнемікс», можна озброїти армію не однієї держави.

Дії ТНК за характером і формами прояву у світовій політиці й економіці багато в чому збігаються з діяльністю держав, що дозволяє експертам якщо не ототожнювати їх, то принаймні заявляти про ідентичність дій і проявів ТНК та держав у глобальній політиці й економіці. Водночас низка дослідників вважає, що в перспективі ТНК зможуть стати домінуючою силою світового господарства, замінивши національні держави в ролі основних його суб’єктів.

Зараз провідну роль у глобальних процесах відіграють ТНК США, за характером і масштабами торгово-інвестиційної експансії випереджаючи промислові й фінансові компанії інших країн. Але цей розрив поступово скорочується за рахунок посилення позицій ТНК держав Західної Європи та Японії, а також появи транснаціональних корпорацій країн, що розвиваються  [4].

Середньорічний обсяг продажу ТНК становить кілька сотень мільйонів доларів, понад 500 ТНК мають річний обсяг збуту понад 18 млрд. доларів, а найбільші – сотні мільярдів доларів США. Вони реалізують 80 % усієї виробленої продукції електроніки та хімії, 95% фармацевтики, 76 % продукції машинобудування. Під контролем ТНК перебуває 90 % світового ринку пшениці, кави, кукурудзи, лісоматеріалів, тютюну та залізної руди, 85 % — ринку міді и бокситів, 80 % — ринку чаю та олова, 75 % — сирої нафти, натурального каучуку та бананів [10].

У даній статті найпрестижніші та найуспішніші ТНК світу визначаються за такими показниками, як ринкова капіталізація, розмір доходів та прибутків, обсяг зарубіжних активів, інноваційність, ефективність корпоративного управління персоналом.

Ри́нкова капіталіза́ція (англ. market capitalizationакціонерної компанії — це поточна вартість всіх її акцій. Величина ринкової капіталізації і її зростання часто є характеристиками успішності акціонерної компанії.

У звіті за 2014 рік агентства Bloomberg та PwC склали рейтинг світових компаній Топ-100 за обсягом їх ринкової капіталізації.

Основні тези. Лідером стала Apple, збільшивши за останні 5 років обсяг ринкової капіталізації практично в чотири рази, одноособіно очоливши список та срімко піднявшись з 33-го місця. США залишаються лідером – із 100 компаній списку 47 є американськими.

 Тенденції. З 2009 року лише  67  компаніям вдалося зберегти своє місце у рейтингу. Дві компанії – Facebook (№ 29) та Agricultural Bank of China (№ 48) – увійшли до списку  Топ-100 після проведення IPO, а компанії AbbVie (№ 100) – шляхом відокремлення структурного підрозділу. Технологічні (Apple, Google та Microsoft) і фінансові (Wells Fargo та Berkshire Hathaway) компанії продемонстрували з 2009 року найвищі темпи зростання. І знову у лідерах американські компанії [3]. Отже, 20 найбільших компаній, які очолюють список Топ-100 за ринковою капіталізацією, це:

Назва компанії

Країна

Сектор

Apple Inc

США

Технології

Exxon Mobil Corp

США

Нафта і газ

Google Inc

США

Технології

Microsoft Corp

США

Технології

Berkshire Hathaway Inc

США

Фінанси

Roche Holding AG

Швейцарія

Охорона здоров’я

Johnson & Johnson

США

Охорона здоров’я

General Electric Co

США

Промисловість

Wells Fargo & Co

США

Фінанси

Nestle SA

Швейцарія

Споживчі товари

Wal-Mart Stores Inc

США

Сфера послуг

Royal Dutch Shell PLC

Велика Британія

Нафта і газ

PetroChina Co Ltd

Китай

Нафта і газ

Novartis AG

Швейцарія

Охорона здоров’я

Chevron Corp

США

Нафта і газ

JPMorgan Chase & Co

США

Фінанси

Procter & Gamble Co

США

Споживчі товари

Samsung Electronics Co Ltd

Південна Корея

Споживчі товари

Pfizer Inc

США

Охорона здоров’я

HSBC Holdings PLC

Велика Британія

Фінанси

 

Такі компанії, як Toyota Motor Corp, IBM Corp, Facebook Inc, The Coca-Cola Co, Amazon.com Inc, Walt Disney Co, Pepsi Co Inc, Intel Corp стоять далі в рейтингу перших 50-ти компанй.

У 2014 р. журнал «FORTUNE» визначив Топ-10 компаній за розмірами своїх доходів.

На 1-му місці залишається Wal-Mart Stores з доходами у 476 млн дол., і прибутками понад 16 млн дол. Компанія обслуговує більше ніж 100 млн клієнтів у тиждень. На 2-му місці Royal Dutch Shell – нідерландсько-британська нафтогазова компанія. 3-тє місце посіла китайська нафтохімічна корпорація Sinopec Group, котра добуває 50 тис барелів нафти в день. 4-те місце – у китайської національної нафтогазової корпорації China National Petroleum. На 5-му місці Exxon Mobil – американська компанія, найкрупніша приватна нафтова корпорація, яка вже вийшла за межі американського ринку і поширюється в інших країнах, таких як Сінгапур і Папуа та Нова Гвінея. За ними йдуть BP (British Patroleum), State Grid (Китайська енергетична компанія), Volkswagen (німецька компанія-автовиробник), Toyota Motor (японська автомобільна компанія) і нарешті Glencore (швейцарська компанія по виробництву споживчих товарів) [2]. Як бачимо, найвищі прибутки отримують компанії, які спеціалізуються на паливі, енергетиці та автомобілебудуванні, тому можна зробити висновок, що це – найприбутковіші галузі.

Щодо обсягу зарубіжних активів, то гігантський американський конгломерат General Electric має більше активів за кордоном, ніж будь-яка інша не фінансова фірма в світі – понад 500 млрд дол.  Її іноземні активи складають 70% від її загальних активів. За GE слідують такі компанії, як Royal Dutch Shell, BP, Exxon Mobil, Toyota, Total, GDF Suez, Vodafone, Enel, Telefonica, Chevron, E.ON, Eni, Nestle, Volkswagen, Siemens, Honda та ін. [1].

Для того щоб визначити 10 найбільш інноваційних компаній в світі, сайт 24/ 7 Wall St. розглянув список топ- одержувачів патентів у США, згідно з річним звітом патентного бюро США IFI CLAIMS. Також оцінювалися результати діяльності найбільших світових компаній на основі звіту Forbes Global 2,000.

1-е місце виборола International Business Machines Corp (IBM) із кількістю патентних грантів у 6809 у 2013 р. Ось уже 21 -й рік поспіль IBM отримала більше патентів, ніж будь-яка інша компанія в світі. Починаючи з 2008 року, компанія нарощувала кількість отриманих патентів. Першість компанії в отриманні патентів пояснюється політикою проведення форсованих наукових досліджень і розробок. Нещодавно компанія оголосила про інвестиції в 1 млрд. доларів в новий бізнес -підрозділ, заснований навколо суперкомп'ютера Watson - авангарду досліджень у сфері штучного інтелекту. Три роки тому цей суперкомп'ютер з'являвся в ігровому шоу Jeopardy.

2-е місце – у Корейської Samsung Electronics Co Ltd із кількістю патентів 4675. За останні шість років Samsung став другою за кількістю отриманих патентів компанією в Південній Кореї. Компанія також бере участь в широко розрекламованій патентній боротьбі з Apple. 

На 3-му місце – Японська Canon Co. Co., кількість патентів у 2013 р. становила 3825. Основними підрозділами компанії є її "Офісний блок", який розробляє такі пристрої, як принтери, а також їх програмне забезпечення, "Блок фотографії та відео", де розробляються камери та обладнання для мовлення, а також інші підрозділи. Велика частина досліджень і розробок компанії зосереджена на оптичних технологіях і обробці зображень.

4-те місце дісталось японській компанії Sony Corp. На технологічній виставці CES в цьому році Sony представила "Core" - маленький, зручний для носіння пристрій, призначений для відстеження та запису дій користувача протягом дня. Sony є найвідомішим виробником споживчої електроніки, в тому числі  телевізорів, комп'ютерів та ігрових консолей PlayStation. Нещодавно запущена ігрова консоль PS4 вже побила рекорди продажів компанії.

На 5-му місці – Microsoft Corp. Microsoft збільшила свої інвестиції в дослідження і розробки з 9 млрд. доларів в 2011 фінансовому році, до понад 10 млрд. доларів в 2013 фінансовому році. Microsoft була другою, після IBM, американською компанією за кількістю отриманих патентів в минулому році. 

Далі у списку такі компанії, як японська Panasonic Corp. (cеред представлених на останній виставці CES інновацій компанії - масивні хвилеподібні телевізори, а також планшети з високим дозволом екрану для професійних художників – графіків), японська Toshiba Corp., тайванська Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., американська QUALCOMM, Inc (один з найбільших світових виробників напівпровідників, а також одним з найбільших постачальників бездротового програмного забезпечення), і нарешті корейська  LG Electronics Inc. (цього року на виставці Consumer Electronics Show (CES ), LG анонсувала нову систему під назвою "HomeChat", яка дозволяє побутовій техніці спілкуватися з їх власниками за допомогою текстових повідомлень) [6].

І нарешті за ефективністю корпоративного управління Great Place to Work визначила ряд компаній, в яких найкраще працювати. До уваги бралися умови праці для робітників та корпоративна культура компаній.

На 1-му місці безперечно компанія Google. Загальна кількість її персоналу - 40 тис 178 працівників. Google відомий своєю високоефективною корпоративною культурою і принципами поводження із працівниками, серед яких такі:

-                      Кожна людина, яка хоче влаштуватись на роботу в Google, проходить співбесіду щонайменше з 5 представниками компанії, як менеджерами, так і потенційними колегами, тобто враховується думка кожного, що робить процес найму більш прозорим іі сприяє підвищенню стандартів;

-                      Надання додаткових пільг для створення хороших умов праці для своїх працівників - першокласні їдальні, спортзали, пральні, масажні кабінети, перукарні, авто мийки, хімчистки, автобуси, які забирають людей з дому і доставляють на роботу і назад, та ін.

-                      Проведення щотижневих зборів для висловлення своїх пропозицій та ідей, задання питань, отримання відповідей та просто для спілкування між персоналом та керівництвом [4].

Висновки. Отже,  транснаціональні корпорації вже мають свої розроблені стратегії, ринки збуту та постійно шукають нові шляхи розширення для максимізації своїх прибутків та монополізації у своїх сферах. Вірогідно, що у майбутньому створюватимуться цілі імперії шляхом злиття або викупу однією компанією акцій іншої. Таким чином можна говорити тільки про закріплення влади корпорацій у XXI ст.

 

 

Використані джерела:

 

 1. Biggest transnational companies [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2012/07/focus-1
 2. Global 500 FORTUNE [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fortune.com/global500/
 3. Global Top-100 Companies by Market Capitalisation 31 March 2014 Update [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: www.pwc.co.uk
 4. Google: ten golden rules [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://googlesystem.blogspot.com/2005/12/google-ten-golden-rules.html
 5.  United nations conference on trade and development / World Investment Report/ Transnational Corporations and Export Competitiveness [Електронний ресурс]. Washington 2003. – Режим доступу до журн.:  http://archive.unctad.org/ru/docs/tdxiii_report_ru.pdf.
 6. Найінноваційніші компанії 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rate1.com.ua/ua/ekonomika/virobnictvo/2843/
 7. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ ТА ЇХНЯ РОЛЬ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2010/Economics/67778.doc.htm
 8. Транснаціональні корпорації та Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.geograf.com.ua/geoinfocentre/20-human-geography-ukraine-world/266-tnk-and-ukraine
 9. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ У СИСТЕМІ СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2054
 10. Якубовський С. О. Транснаціональні корпорації : особливості інвестиційної діяльності : [навч. посіб.] / Якубовський  С. О., Козак Ю. Г., Логвинова Л. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 472 с
Category: 2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед | Added by: coolcheek
Views: 2148 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. [28]
2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [14]
3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. [5]
4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. [8]
5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах [14]
6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож [6]
7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. [6]
8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі [9]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Copyright MyCorp © 2018
  Hosted by uCoz