Вівторок, 22.05.2018, 22:16
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег

РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВА
13.10.2015, 16:08

УДК 338

В.Б. Богословов

Науковий керівник: к.е.н., доц., Продіус Ю. І.

Одеський національний політехнічний університет

 

РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Досліджено роль інноваційних процесів у забезпеченні ефективного управління сучасним підприємством. Визначено складові  системи стратегічного управління в контексті стимулювання інноваційної діяльності підприємства.

 

Исследована роль инновационных процессов в обеспечении эффективного управления современным предприятием. Определены составляющие системы стратегического управления в контексте стимулирования инновационной деятельности предприятия.

 

We investigated the role of innovation processes in the effective management of a modern enterprise. Identifies the components of a strategic management system in the context of stimulation of innovative activity of the enterprise.

 

Впровадження інновацій все більше розглядається українськими компаніями як єдиний спосіб підвищення конкурентоспроможності вироблених товарів, підтримки високих темпів розвитку і рівня прибутковості. Тому підприємства, долаючи економічні труднощі, починають власними силами вести розробки в області продуктових і технологічних інновацій.

У ринковій економічній теорії Й. Шумпетер розглядає ринок як процес хвилеподібних змін інновацій. Тому для країн, які лише входять у сучасний глобалізаційний економічний ринок, надто важливо здійснювати раціональну науково-інноваційну політику [1].

Проте досягнення істотних результатів у розвитку інноваційної сфери серед більшості вітчизняних підприємств найближчим часом видається проблематичним. Причиною тому служить, в першу чергу, відсутність серйозного досвіду ведення інноваційної діяльності в сучасних складних умовах.

Актуальність здійснення технологічних розробок обумовлена ​​двома групами змін в середовищі функціонування підприємства, що мають вітчизняну та міжнародну природу. На підприємства чинить тиск зовнішній і внутрішній ринок. Цей тиск виражається в зміні поведінки споживачів; розвиток ринків товарів і послуг і, як наслідок, посилення конкуренції; загальносвітовому розвитку нових різнохарактерних технологій; глобалізації попиту та пропозиції.

Зміна вимог покупців до якості товарів і послуг, зростаюче різноманіття нової продукції з одночасним скороченням часу її виведення на ринок, посилення конкуренції, викликають необхідність адекватного реагування з боку організації на зміни зовнішнього середовища. Важливим спонукальним мотивом для розробки інновацій є бажання і прагнення керівництва вести стратегічну діяльність взагалі і здійснювати інноваційну зокрема.

Також, для здійснення інноваційної діяльності необхідна наявність інноваційного потенціалу підприємства. Від стану інноваційного потенціалу залежить вибір тієї чи іншої стратегії, який в даному випадку можна визначити, як «міру готовності» виконати поставлені цілі у сфері інноваційного розвитку підприємства. Крім цього необхідна оцінка інноваційного клімату, який полягає в аналізі факторів впливу на підприємство. При цьому, виявлення зовнішніх факторів найкраще здійснювати згідно з принципом – максимальне використання сильних сторін підприємства для забезпе­чення його переваг перед конкурентами, факторів внутрішнього середовища – максимальне використання внутрішніх резервів підпри­ємства і послідовне усунення слабких сторін, які є найбільш «вузьким місцем» на шляху досягнення цілі [2].

Наступним кроком на шляху до організації інноваційної діяльності на підприємстві має стати вироблення інноваційних цілей. Такими цілями можуть бути: підвищення конкурентоспроможності та закріплення на нових ринках шляхом вдосконалення наявних виробів або створення принципово нового продукту; скорочення витрат виробництва шляхом економії вихідної сировини, енергії тощо на основі використання нових технологій [3].

У теорії управління процес формування стратегії здійснюється, як правило, на основі портфельного аналізу. За допомогою цього інструменту оцінюється вся господарська діяльність підприємства з метою розподілу інвестиційних ресурсів: вкладення коштів у найбільш прибуткові і перспективні напрямки розвитку та скорочення інвестицій у неефективні проекти. У результаті проведення портфельного аналізу компанія дає оцінку конкурентоспроможності основних продуктів, визначає розміри вкладень капіталу в кожен підрозділ. Для кожного окремого продукту розробляється окремий інноваційний проект.

Вибір тієї чи іншої стратегії визначається зовнішніми умовами, в той час як її реалізація залежить від внутрішньої організації та виконання кожного виду діяльності. Нові завдання вимагають встановлення нової системи зв'язків як між рівнями управління, так і між підрозділами. Для ефективної реалізації інноваційних проектів необхідно створити спеціальну структуру, яка забезпечила б стійкість зв'язків і надійне функціонування системи в цілому. Для реалізації поставленої задачі необхідно: визначити відповідність наявної організаційної структури прийнятим до реалізації інноваційним проектам; провести необхідні зміни в частині розподілу прав і відповідальності і погодити інформаційні та фінансові потоки.

Етап організаційно-структурних змін можна вважати заключним етапом на шляху до формування принципово нової корпоративної стратегії підприємства. Розробка стратегічного плану повинна включати аналіз перспектив в галузі науково-технічного та технологічного прогресу, огляд стану галузі в цілому і перспективних планів підприємств-конкурентів зокрема.

Існують різні підходи до класифікування та виявленню різнохарактерних невизначеностей, які впливають на ефективність інноваційного процесу, в тому числі: науково-технічні, маркетингові, фінансові, юридичні, екологічні та інші ризики.

Основними невдачами підприємств при введенні нових виробів на ринок прийнято вважати: недостатній аналіз зовнішніх факторів середовища функціонування підприємства, перспектив розвитку ринку і поведінки конкурентів; недостатній аналіз внутрішніх інноваційних, виробничих, фінансових та інших можливостей; неефективний маркетинг і недостатня підтримка нового товару при виведенні його на ринок; неефективне державне регулювання інноваційної діяльності.

Враховуючи усе вищесказане можна зробити висновок, що успіх введення інновацій може багато в чому залежати від системи стратегічного управління, що застосовується на підприємстві взагалі та інноваційними технологіями зокрема.

 

Література

 

1. Чижов С. В. Інноваційний фактор у підвищенні конкурентоспроможності промисловості України [Електронний ресурс] / С. В. Чижов // Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. –– Режим доступу : iee.org.ua/files/alushta/89-4ijov-innov_factor.pdf

2. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – К.: Академвидав, 2006. – 463 с.

3. Продіус О.І. Проблеми впровадження стратегічного управління на українських підприємствах / О.І. Продіус, В.Б. Богословов // Економіка: реалії часу. – 2014. – №5 (15). – С.30-35.

 

 

 

 

 

Category: 7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег | Added by: olrebak
Views: 165 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz