Середа, 22.08.2018, 06:05
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег

Entries in category: 5
Shown entries: 1-5

Sort by: Даті · Назві · Rating · Коментарям · Завантаженням · Переглядам

Гуменюк О.В.

  Науковий керівник ст. викладач М. І. Дзюба

Хмельницький національний університет

 

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 У статті виявлено та проаналізовано характерні особливості формування  інвестиційного клімату Хмельницького регіону. Визначено фактори негативного та сприятливого впливу на інвестиційну привабливість. Запропоновані заходи для вдосконалення інвестиційної політики у сфері залучення інвестицій в регіоні.

 

В статье выявлены и проанализированы характерные особенности формирования инвестиционного климата Хмельницкого региона. Определены факторы негативного и благоприятного влияния на инвестиционную привлекательность. Предложенные меры по совершенствованию инвестиционной политики в сфере привлечения инвестиций в регионе.

 

The article identified and analyzed the characteristic features of the investment climate Khmelnitsky region. The factors negative and beneficial effects on the investment attractiveness. Proposed measures for improving investment policy in the sphere of attracting investments in the region.

7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег | Views: 517 | Downloads: 0 | Added by: olrebak | Date: 20.10.2015 | Comments (0)

Т. В. Карвацька

Науковий керівник к.е.н., доцент Я. П. Пухальська

Хмельницький Національний Університет

 

ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

Розглядаються  інвестиційні ризики та методи мінімізації інвестиційного ризику підприємства та обґрунтову­ється найбільш ефективний з них для процесу реалізації інвестиційного проекту.

 

Рассматриваются инвестиционные риски и методы минимизации инвестиционного риска предприятия, обоснован наиболее эффективный из них для процесса реализации инвестиционного проекта.

 

The investment risks and methods of minimizing investment risk of enterprise and justifying the most effective among them for investment project implementation are considered.

 


А.Д. Чубай

Науковий керівник к.е.н., доцент О.А. Харун

Хмельницький національний університет

 

СУТНІСТЬ, функції та структура ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА

 

Розглянуто сутність іміджу підприємства. Наведено детальну характеристику функцій іміджу підприємства та охарактеризовано його структуру.

 

Рассмотрены сущность имиджа предприятия. Приведены подробную характеристику функций имиджа предприятия и охарактеризованы его структуру.

 

The essence of the company image. Shows detailed description of the functions of the company image and characterized its structure.


В.Б. Богословов

Науковий керівник: к.е.н., доц., Продіус Ю. І.

Одеський національний політехнічний університет

 

РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Досліджено роль інноваційних процесів у забезпеченні ефективного управління сучасним підприємством. Визначено складові  системи стратегічного управління в контексті стимулювання інноваційної діяльності підприємства.

 

Исследована роль инновационных процессов в обеспечении эффективного управления современным предприятием. Определены составляющие системы стратегического управления в контексте стимулирования инновационной деятельности предприятия.

 

We investigated the role of innovation processes in the effective management of a modern enterprise. Identifies the components of a strategic management system in the context of stimulation of innovative activity of the enterprise.


М. А. Олексієв

Науковий керівник: к.е.н., доц., Продіус О. І.

Одеський національний політехнічний університет

 

 

РОЛЬ мотиваціЇ ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  ПІДПРИЄМСТВА  

 

Досліджено вплив глобалізації економіки та вимоги інноваційного розвитку на зміни в мотивації діяльності персоналу. Визначено головні фактори, що негативно впливають на мотивацію персоналу у контексті інноваційного розвитку підприємства. Запропоновано низку заходів щодо удосконалення системи мотивації персоналу підприємства в кризових умовах.

 

Исследовано влияние глобализации экономики и требования инновационного развития на изменения в мотивации деятельности персонала. Определены главные факторы, негативно влияющие на мотивацию персонала в контексте инновационного развития предприятия. Предложен ряд мероприятий по совершенствованию системы мотивации персонала предприятия в кризисных условиях.

 

The influence of globalization of economy and the requirements of innovative development to changes in the activity motivation of staff. Identifies the key factors affecting staff motivation in the context of innovative development of the enterprise. A number of measures on improvement of system of motivation of personnel of the enterprise in crisis conditions.

 


Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz