Понеділок, 25.06.2018, 06:54
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ВИХОДІ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ
13.10.2015, 16:11

УДК 339.9

К.В. Артюхова

Науковий керівник – к.е.н., доцент О.В. Мандич

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

 

проблеми та перспективи підвищення конкурентоспроможності українських підприємств при виході на міжнародні ринки

 

Проаналізовано проблемні питання, позитивні національні фактори та представлено перспективні напрямки розвитку вітчизняних підприємств для підвищення рівня конкурентоспроможності на міжнародних ринках.

 

Проанализированы проблемные вопросы, положительные национальные факторы и представлены перспективные направления развития отечественных предприятий для повышения конкурентоспособности на международных рынках.

 

Analysis of problematic issues, positive domestic factors and presents promising directions of development of domestic enterprises to improve competitiveness in international markets.

 

Постановка проблеми. Сучасне вітчизняне економічне середовище можна характеризувати посиленням динаміки протікання різноманітних процесів, в тому числі й міжнародної конкурентної боротьби. За сучасних умов, в яких одночасно відбувається постійна зміна зовнішніх факторів та зростання внутрішніх ризиків виробничо-господарської діяльності, питання міжнародної конкурентоспроможності підприємств є актуальним.

Мета дослідження є визначення існуючої ситуації щодо рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, проведення аналізу проблем при виході на міжнародні ринки, виявлення національних факторів, які позитивним чином впливають на формування міжнародної конкурентоспроможності, а також опрацювання перспектив розвитку формування конкурентних стратегій підприємств для ефективного функціонування на зовнішніх ринках.

Основний матеріал дослідження. Міжнародна конкурентоспроможність підприємства – це здатність створювати та реалізовувати продукцію (товари, роботи, послуги), цінові й нецінові якості якої більш привабливі, ніж у аналогів конкурентів на зовнішньому ринку [2].

Сьогоденні реалії свідчать, що існує проблема щодо створення, формування та забезпечення подальшого зростання рівня конкурентоспроможності підприємств в умовах виходу на міжнародної ринки. Так, наприклад, за останні 7 років Україна по рейтингу Global Competitiveness Report (Глобальний огляд конкурентоспроможності) знизилась з 72 на 82 місце по рейтингу міжнародної конкурентоспроможності, який розраховано Всесвітнім економічним форумом [5].

Основними негативними моментами, які перешкоджають ефективній реалізації конкурентних переваг підприємств, є перш за все, техніко-технологічна застарілість вітчизняних компаній, а також наявність несприятливого економічного клімату в Україні. У багатьох випадках українська продукція являється неконкурентоспроможною  через відсутність відповідних сертифікатів стандартів якості або через те, що використання наших систем оцінки якості товарів не відповідають загальноприйнятим міжнародним.

До основних національних факторів, які здійснюють першочерговий вплив на існуючу модель конкурентоспроможності країни можна віднести наступні. По-перше, це природно-ресурсний потенціал України, який належним чином сприяє розвитку таких галузей як хімічна промисловість та чорна металургія. По-друге, географічне положення нашої держави обумовлює розвиток не лише експорту вітчизняних транспортних послуг, а й використання трансферу.

Одночасно Україна має досить вразливу експортну структуру з концентрацією у секторах, які зазвичай характеризуються функціонуванням переважно цінової конкуренції. Тому складні завойовані позиції на тих чи інших міжнародних сировинних ринках легко втрачаються через те, що конкуренти можуть запропонувати кращі цінові умови.

Висновки. Отже, через те, що сучасний стан конкурентоспроможності більшості вітчизняних підприємств не дозволяє успішно конкурувати з іноземними фірмами необхідно у рамках загально - національної програми сформувати відповідний пакет заходів, спрямований на фінансове, інвестиційно-інноваційне та інтелектуальне забезпечення необхідних змін в економіці. Це сприятиме успішному входженню України на міжнародний ринок і досягненню високого рівня міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.

Література:

1. Балабанова Л.В. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств : Монографія / Л.В. Балабанова, В.В. Холод. - Донецьк: Дон ДУЕТ, 2006. - 294 с.

2. Довбенко В.І. Чинники підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / В.І. Довбенко // Зовнішня торгівля: право та економіка. - №4. – 2007. – С.15-21.

3. Мандич О.В. Ринкова позиція сільськогосподарських підприємств / О.В. Мандич // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Випуск 162. – Х.: ХНТУСГ, 2015. – С. 229-234.

4. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації): навч. посібник / За ред. І. Ю. Сіваченка. - Київ: ЦНЛ, 2003. - 186 с.

5. korrespondent.net

 

Category: 6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. | Added by: olrebak
Views: 182 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz