Неділя, 20.05.2018, 12:30
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів.

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ЗА КЛАСИФІКАЦІЙНИМИ ОЗНАКАМИ
13.10.2015, 16:29

УДК

Я. В. Носко

Науковий керівник к. е. н. Яременко О.Ф.

Хмельницький національний університет

 

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ЗА КЛАСИФІКАЦІЙНИМИ ОЗНАКАМИ

 

Визначено сутність поняття «конкурентна стратегія». Проведено аналіз конкурентних стратегій за класифікаційними ознаками.

 

Определена сущность понятия «конкурентная стратегия». Проведен анализ конкурентных стратегий за классификационными признаками.

 

The essence of the concept of competitive strategy is defined. The analysis of the competition strategies by the classification features.

 

Запорукою успішного функціонування підприємства є формування стратегії його розвитку. Саме від того, наскільки правильною та доцільно обраною є стратегія, залежить високоефективна господарська діяльність та конкурентоспроможність підприємства.

Таким чином, конкурентна стратегія – це спосіб забезпечення стійких конкурентних переваг підприємства шляхом конкурентної боротьби, задоволення різноманітних потреб споживачів краще, ніж це роблять конкуренти. Це своєрідний план дій підприємства, що перебуває в процесі постійного вдосконалення та здатний швидко реагувати на зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищах.

У сучасних умовах розвитку, найбільш практичного значення набули стратегії за ознакою рівня стандартизації бізнесу, за ринковою часткою підприємства та за ознакою орієнтації фірми на витрати чи попит (рис. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. – Різновиди конкурентних стратегій за класифікаційними ознаками

 

Розглянемо вище зазначені стратегії більш детально. Відповідно до частки ринку, яку займає підприємство, Ф.Котлер розрізняє чотири види конкурентних стратегій:

 1. стратегія ринкового лідера.

Лідери – це підприємства, які займають домінуючу ринкову частку. Утримання лідерських позицій можливе за умови функціонування підприємства в трьох напрямках:

 • розширення загальної місткості ринку внаслідок пошуку нових потреб і залучення нових груп споживачів; підтримання існуючих позицій з метою захисту частки ринку, якою володіє підприємство за рахунок впровадження інновацій та стимулювання збуту;
 • збільшення ринкової частки за наявної місткості ринку завдяки підвищенню якості продукції, виведення нових товарів на ринок, стимулювання збуту та активній маркетинговій політиці.
 1. стратегія челенджера.

Челенджери – це підприємства, які мають на меті збільшити частку ринку та зайняти лідируючі позиції. Різновидами даного підходу є:

 • стратегія фронтального наступу – використання проти конкурента тих засобів, які використовує у своїй діяльності лідер;
 • стратегія флангового наступу – передбачає удар по слабким місцям конкурентів;
 • стратегія обхідного наступу – спрямована на зламання лідируючих позицій конкурентів.
 1. стратегія послідовника.

Послідовники – це підприємства, які успішно функціонують на ринку і мають на меті зберегти свою стійку позицію без завоювання місця лідера. Для утримання ринкових позицій такі підприємства можуть застосовувати наступні стратегії:

 • компіляції – наслідування стратегії лідера у свою діяльність;
 • імітації – використання лише окремих складових стратегії лідера;
 • адаптації – впровадження стратегії лідера пристосування до умов конкретного ринку.
 1. стратегія нішера.

Нішери – це підприємства, діяльність яких спрямована на обслуговування одного сегменту ринку. У відповідності до темпів розвитку певного сегменту, підприємство може застосовувати такі стратегії:

 • лідерства в ніші – використовується за умов прискореного зростання обсягів продаж підприємства-нішера;
 • інтеграції – застосовується у випадку неспроможності підприємства власними силами задовольнити потреби ніші та споживачів;
 • виходу за межі ніші – передбачає впровадження стратегії диверсифікації [22].

Залежно від рівня стандартизації бізнесу, конкурентні стратегії поділяються на такі види:

- віолентна стратегія – стратегія конкурентної поведінки, яка має на меті скорочення витрат виробництва за рахунок організації випуску дешевих, але доброякісних товарів.

- патієнтна стратегія – стратегія конкурентної поведінки, яка спрямована на виготовлення обмеженої кількості вузькоспеціалізованих високоякісних товарів.

- комутантна стратегія – стратегія конкурентної поведінки, яка характеризується гнучким пристосуванням потреб до локального ринку. Використовується малими підприємствами, котрі перебувають на початкових стадіях свого життєвого циклу та обмежені у фінансових, матеріальних та науково-технічних ресурсах.

- експлерентна стратегія – конкурентна стратегія, що ставить на меті отримання конкурентних переваг у довгостроковій перспективі за рахунок використання нововведень.

З погляду на орієнтацію фірми на витрати або на попит, розрізняють виділяють чотири стратегії конкуренції на міжнародному ринку:

-        міжнародна стратегія – конкурентний підхід, котрий полягає у перенесенні на іноземні ринки ключових компетенцій, які відсутні у місцевих конкурентів. При цьому, однією із особливостей стратегії є пристосування підприємствами своєї продукції до вимог місцевого ринку.

Проте, за умови впровадження такої стратегії відбувається розширення виробничих потужностей фірми, що в першу чергу веде до обов’язкового зростання операційних витрат.

-        мультиринкова стратегія – конкурентна стратегія на міжнародному ринку, в основі якого лежить максимальна адаптація до потреб місцевого національного ринку, в результаті призводить до зростання витрат на її розробку та впровадження.

-        глобальна стратегія – модель конкурентної поведінки фірми на міжнародному ринку, що ґрунтується на здійсненні ефективної діяльності та збільшенні прибутковості через зменшення витрат. При цьому виробнича, маркетингова та науково-дослідницька діяльність фірм зосереджуються в декількох місцях. Ефективність даної стратегії залежить від того, наскільки підприємство прагне мінімізувати витрати.

-        транснаціональна стратегія – стратегія конкурентної поведінки на міжнародному ринку, що спрямована на досягнення двох ключових цілей – одночасного скорочення витрат та оперативного реагування на особливості місцевого попиту.

Необхідність та доцільність використання даних стратегії буде залежати від двох чинників: чи прагнутиме фірма зменшувати витрати та чи реагуватиме на попит на місцевому ринку.

Висновок. Конкурентна стратегія являє собою модель поведінки підприємства, яка має на меті досягнення конкурентних переваг на міжнародному ринку за наявних ресурсів та з врахуванням умов як внутрішнього, так і зовнішнього середовища функціонування. Очевидно, що питання розробки та впровадження стратегій конкуренції на рівні підприємств, галузей та національних економік виступає одним із пріоритетних завдань управління. Від того, наскільки ефективною буде обрана та впроваджена стратегія, буде залежати успіх підприємства як на національному, так і міжнародному ринку.

 

Список використаних джерел

1. Брикова І. Детермінанти міжнародної конкурентоспроможності національних реґіонів у глобальному економічному просторі / І. Брикова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.global-national.in.ua/archive/9-2014/48.pdf

2. Гривківська О. В. Забезпечення стратегічної конкурентоспроможності підприємств в умовах глобалізації економіки / О. В. Гривківська. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.global-national.in.ua/archive/2-2014/96.pdf

3. Качмарик Я. Д. Економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства / Я. Д. Качмарик. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

4. Механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємства та його складові [Електронний ресурс] : офіційний сайт – Режим доступу: http://pidruchniki.com/16631116/ekonomika/mehani zm_zabezpechennya_konkurentospromozhnosti_torgovelnogo_pidpriyemstva_yogo_skladovi

 

Category: 6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. | Added by: olrebak
Views: 438 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 24
Guests: 24
Користувачів: 0
Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Copyright MyCorp © 2018
  Hosted by uCoz