П'ятниця, 19.10.2018, 10:13
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015

Entries in section: 58
Shown entries: 31-40
Pages: « 1 2 3 4 5 6 »

к.е.н. О.В. Зубко

Київський національний торговельно-економічний університет

 

КЛАСИФІКАЦІЯ КРАЇН ЗА КРИТЕРІЄМ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ

 

Виявлено чотири профілі зовнішньоторговельної спеціалізації країн щодо інновацій. Доведено, що  критерієм ідентифікації зовнішньоторговельного профілю є превалювання у торговельній структурі інноваційної продукції чи інноваційних продуктів.

 

Выявлено четыре профиля внешнеторговой специализации стран в отношении инноваций. Доказано, что критерием идентификации внешнеторгового профиля является превалирование в торговой структуре инновационной продукции или инновационных продуктов.

 

There are four profiles of foreign specialization of countries in innovation. It is proved that the criteria for the identification of foreign profile is prevailing in the trade structure of innovative products or innovative products.

 

 

1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків | Views: 174 | Downloads: 0 | Added by: olrebak | Date: 13.10.2015 | Comments (0)

Т.О. Шатова

Науковий керівник – к.е.н., доцент О.В. Мандич

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

 

Етапи формування стратегії міжнародної конкурентоспроможності для сільськогосподарських підприємств україни

 

Викладено та проаналізовано основні етапи формування стратегії конкурентоспроможності при виході сільськогосподарських підприємств на міжнародні ринки.

 

Изложены и проанализированы основные этапы формирования стратегии конкурентоспособности при выходе сельскохозяйственных предприятий на международные рынки.

 

Above and analyzes the main stages of the competitiveness strategy when leaving farms to international markets.


І.Є. Рок

Науковий керівник – к.е.н., доцент О.В. Мандич

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

 

Теоретичні основи формування міжнародної конкурентоспроможності

 

Проаналізовано теоретичні основи формування ефективної системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств.

 

Проанализированы теоретические основы формирования эффективной системы управления международной конкурентоспособностью предприятий.

 

The theoretical basis for the formation of an effective system of international competitiveness of enterprises.

 


В.В. Плетньов

Науковий керівник – к.е.н., доцент О.В. Мандич

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

 

Вплив інформаційних технології на конкурентні переваги підприємств

 

Проаналізовано вплив розвитку інформаційно-комунікаційних технологій на конкурентні переваги вітчизняних підприємств при виході на міжнародні ринки.

 

Проанализировано влияние развития информационно-коммуникационных технологий на конкурентные преимущества отечественных предприятий при выходе на международные рынки.

 

The influence of ICT on the competitive advantages of domestic enterprises in entering international markets


К.П. Петрухно

Науковий керівник – к.е.н., доцент О.В. Мандич

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

 

інформаційні технології як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємств при виході на міжнародні ринки

 

Проаналізовано вплив розвитку інформаційно-комунікаційних технологій на підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств на міжнародних ринках.

 

Проанализировано влияние развития информационно-коммуникационных технологий на повышение уровня конкурентоспособности предприятий на международных рынках.

 

The influence of ICT to improve the competitiveness of enterprises in international markets.


В.В. Бондаренко

Науковий керівник – к.е.н., доцент О.В. Мандич

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

 

зовнішні та внутрішні заходи підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємств

 

В статті розглянуто та проаналізовано основні зовнішні та внутрішні заходи, які першочергово впливають на рівень міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.

 

В статье рассмотрены и проанализированы основные внешние и внутренние меры, которые в первую очередь влияют на уровень международной конкурентоспособности отечественных предприятий.

 

The paper considers and analyzes the major internal and external measures that primarily affect the level of international competitiveness of domestic enterprises.


К.В. Артюхова

Науковий керівник – к.е.н., доцент О.В. Мандич

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

 

проблеми та перспективи підвищення конкурентоспроможності українських підприємств при виході на міжнародні ринки

 

Проаналізовано проблемні питання, позитивні національні фактори та представлено перспективні напрямки розвитку вітчизняних підприємств для підвищення рівня конкурентоспроможності на міжнародних ринках.

 

Проанализированы проблемные вопросы, положительные национальные факторы и представлены перспективные направления развития отечественных предприятий для повышения конкурентоспособности на международных рынках.

 

Analysis of problematic issues, positive domestic factors and presents promising directions of development of domestic enterprises to improve competitiveness in international markets.

 


В.О. Шилін

Науковий керівник – к.е.н., доцент О.В. Мандич

Харківський національний технічний університет

сільського господарства імені Петра Василенка

 

проблемні питання при управлінні міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних аграрних підприємств

 

В статті розглянуто та проаналізовано основні негативні моменти, які впливають на формування системи управління міжнародною конкурентоспроможністю аграрних підприємств.

 

В статье рассмотрены и проанализированы основные негативные моменты, которые влияют на формирование системы управления международной конкурентоспособностью аграрных предприятий.

 

The article considers and analyzes the main negative points that affect the formation of the system of international competitiveness of agricultural enterprises.


В.Б. Богословов

Науковий керівник: к.е.н., доц., Продіус Ю. І.

Одеський національний політехнічний університет

 

РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Досліджено роль інноваційних процесів у забезпеченні ефективного управління сучасним підприємством. Визначено складові  системи стратегічного управління в контексті стимулювання інноваційної діяльності підприємства.

 

Исследована роль инновационных процессов в обеспечении эффективного управления современным предприятием. Определены составляющие системы стратегического управления в контексте стимулирования инновационной деятельности предприятия.

 

We investigated the role of innovation processes in the effective management of a modern enterprise. Identifies the components of a strategic management system in the context of stimulation of innovative activity of the enterprise.


М. А. Олексієв

Науковий керівник: к.е.н., доц., Продіус О. І.

Одеський національний політехнічний університет

 

 

РОЛЬ мотиваціЇ ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  ПІДПРИЄМСТВА  

 

Досліджено вплив глобалізації економіки та вимоги інноваційного розвитку на зміни в мотивації діяльності персоналу. Визначено головні фактори, що негативно впливають на мотивацію персоналу у контексті інноваційного розвитку підприємства. Запропоновано низку заходів щодо удосконалення системи мотивації персоналу підприємства в кризових умовах.

 

Исследовано влияние глобализации экономики и требования инновационного развития на изменения в мотивации деятельности персонала. Определены главные факторы, негативно влияющие на мотивацию персонала в контексте инновационного развития предприятия. Предложен ряд мероприятий по совершенствованию системы мотивации персонала предприятия в кризисных условиях.

 

The influence of globalization of economy and the requirements of innovative development to changes in the activity motivation of staff. Identifies the key factors affecting staff motivation in the context of innovative development of the enterprise. A number of measures on improvement of system of motivation of personnel of the enterprise in crisis conditions.

 


Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz