Середа, 23.05.2018, 23:22
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п

проблемні питання при управлінні міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних аграрних підприємств
13.10.2015, 16:09

УДК 339.9

 

В.О. Шилін

Науковий керівник – к.е.н., доцент О.В. Мандич

Харківський національний технічний університет

сільського господарства імені Петра Василенка

 

проблемні питання при управлінні міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних аграрних підприємств

 

В статті розглянуто та проаналізовано основні негативні моменти, які впливають на формування системи управління міжнародною конкурентоспроможністю аграрних підприємств.

 

В статье рассмотрены и проанализированы основные негативные моменты, которые влияют на формирование системы управления международной конкурентоспособностью аграрных предприятий.

 

The article considers and analyzes the main negative points that affect the formation of the system of international competitiveness of agricultural enterprises.

 

Постановка проблеми. Кожен з етапів формування системи управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства на зовнішньому ринку передбачає виконання певних завдань. При чому ефективність виконання поставлених завдань залежить від дії ряду факторів, до яких можна віднести перспективу появи підприємств-конкурентів, які матимуть, наприклад, певні спеціалізовані знання у сфері управління. Також до вказаних факторів можна включити безпосередній вплив споживачів продукції та постачальників на рівень конкуренції тощо.

Мета дослідження є визначення та проведення детального аналізу основних проблем, які постають перед вітчизняними аграрниками при виході на міжнародні ринки.

Основний матеріал дослідження. В процесі провадження процесу управління перед аграрними підприємствами постає цілий ряд  проблемних питань. Серед сучасних існуючих негативних моментів при управлінні міжнародною конкурентоспроможністю аграрних підприємств можна виділити декілька основних.

Однією з проблем є нестійка політична та економічна ситуація в державі, зокрема, недосконала політика щодо формування міжнародної конкурентоспроможності підприємств. На жаль, на сьогоднішній день левова частка аграрних підприємств не в змозі виходити на світовий ринок зі своєю продукцією. Це пов’язано не лише із зазначеною проблемою, а й через існуючий стан та диспаритетну сформованість каналів розподілу продукції, як на національному, так і на регіональних ринках, а також через нерівномірне ринкове позиціонування виробників – аграрників [2].

Другою слабкою ланкою у процесі організації та управління міжнародною конкурентоспроможністю для аграрних підприємств є недостатність інформаційного забезпечення. Наразі, вітчизняні аграрники не мають належним чином зібраної та в повному обсязі оформленої інформації про стан функціонування даного об’єктового  ринку не лише на міжнародному рівні, а й на локальному. Тому вони не в змозі оперативно корегувати і пристосовувати свою виробничо-комерційну  діяльність відповідно до регулярних змін навколишнього середовища.

Також при організації управління міжнародною конкурентоспроможністю в агропромисловому виробництві залишається слабкий кадровий потенціал, слабке впровадження у виробництво результатів науково-технічних досліджень у порівнянні з конкурентами на зарубіжних ринках. На нашу думку, це не є можливим для сільськогосподарських підприємств через недостатнє фінансове забезпечення.

Останньою основною проблемою слід виділити відсутність конкурентних стратегій, які мали б бути орієнтовані на певні цільові групи споживачів. Такі стратегії мають розроблятись не лише на основі аналізу конкурентних переваг, а й з урахуванням існуючих виробничих потужностей та комерційних можливостей аграрних підприємств.

На нашу думку, вирішення вказаних проблематичних питань за сучасних умов функціонування вітчизняного аграрного ринку для більшої частки підприємств, які не є великими та могутніми трейдерами на міжнародних ринках, є поки що не можливим. Але виконання таких змін можна вважати перспективним напрямком розвитку українського аграрного ринку.

Висновки. Проблемні питання щодо виходу українських аграрних підприємств на міжнародні ринки за сучасних умов постають досить жортско. В той же час, на даному етапі розвитку світового ринку існують значні можливості для формування стабільної та ефективної зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств, що можливе лише за умов створення дієздатного механізму управління міжнародною конкурентоспроможністю зазначених підприємства.

Література:

1. Балабанова Л.В. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств : Монографія / Л.В. Балабанова, В.В. Холод. - Донецьк: Дон ДУЕТ, 2006. - 294 с.

2. Мандич О.В. Ринкова позиція сільськогосподарських підприємств / О.В. Мандич // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Випуск 162. – Х.: ХНТУСГ, 2015. – С. 229-234.

3. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації): навч. посібник / За ред. І. Ю. Сіваченка. - Київ: ЦНЛ, 2003. - 186 с.

Category: 5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п | Added by: olrebak
Views: 112 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz