Вівторок, 22.05.2018, 22:13
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ПОЛІТИКА ПОШУКУ ТА НАБОРУ ПЕРСОНАЛУ НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕРНУ DEUTSCHE BAHN AG
16.10.2015, 08:41

УДК 331.5

К. В. Буяр

Науковий керівник: д.е.н., проф. Семів Л. К.

Університету банківської справи (м. Київ)

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ПОЛІТИКА ПОШУКУ ТА НАБОРУ ПЕРСОНАЛУ НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕРНУ DEUTSCHE BAHN AG

 

Підвищення конкурентоспроможності фірми на ринку праці забезпечується рядом заходів. При цьому вагому роль відіграють заходи з пошуку та набору персоналу. У статті наведено засади пошуку та набору персоналу у концерні Deutsche Bahn AG, що забезпечують йому високий рівень конкурентоспроможності на ринку праці.

 

Повышение конкурентоспособности фирмы на рынке труда обеспечивается рядом мероприятий. При этом важную роль играют меры по поиску и набору персонала. В статье приведены основы поиска и набора персонала в концерне Deutsche Bahn AG, обеспечивающие ему высокий уровень конкурентоспособности на рынке труда.

 

There are a lot of measures that provide improving of the competitiveness of firms in labor market. Methods of the recruitment play also a significant role. This article presents the fundamentals of recruitment processes in Deutsche Bahn AG, which provide it a high level of competitiveness in the labor market.

 

Постановка проблеми. Забезпечення конкурентоспроможності фірми постає на сучасному етапі важливою складовою її стратегічної політики. Так, фірми намагаються конкурувати між собою на ринку праці та створювати більш конкурентоспроможні умови праці з метою залучення та утримання найкращих фахівців.

Метою дослідження став аналіз політики набору та пошуку персоналу, як одного із факторів забезпечення конкурентоспроможності фірми на ринку праці, під час проходження стажування у концерні Deutsche Bahn AG в рамках грантової програми Німецької економіки для України.

Основний матеріал дослідження. Концерн Deutsche Bahn AG, з загальною кількістю працівників більше 300 000, поставив собі за мету у стратегії фірми на 2020 рік, увійти до ТОП-10 кращих роботодавців [1, C. 50; 2, C. 19], аби поборотися за своїх працівників на ринку праці. Для цього в концерні розроблено цілу низку заходів, починаючи із рекрутингових заходів для залучення працівників, закінчуючи заходами для їх утримання. Для досягнення даної мети в концерні запрваджено спеціальну кампанію „Kein Job wie jeder andere“ [3].

Під час набору працівників велика увага надається молоді, а саме практикантам та стажерам. Для створення широкої мережі зв’язків між практикантами, обміну інформацією та проведення супутніх заходів створено програму TRAIN to TRAIN. В рамках даної програми щотижня відбуваються зустрічі практикантів, періодично проводяться інформаційні зустрічі, з метою ознайомлення практикантів із різними підрозділами концерну та роботою у них, проходять практичні семінари із підготовки до проходження асесмент-центрів, а також інформаційні вечори, що мають за мету інформування про можливості початку кар’єри в концерні Deutsche Bahn AG.

Наступним щаблем набору персоналу концерні Deutsche Bahn AG є багатопрофільні програми стажувань – Traineeprogramm: TRAIN  Biz, TRAIN Tec, TRAIN ICT, Finance Track, Internationale Traineeprogramme [4]. Кожна із програм передбачає в середньому 12-18 місяців безперервного стажування у одній із галузей знань, що супроводжується частою зміною місця праці всередині галузі та надає можливість ширше ознайомитись із усіма можливостями та завданнями, спробувати свої сили у багатьох підрозділах та зрозуміти для себе, до якої роботи більше «лежить серце». Це допомагає в майбутньому позбутися незадоволеності працею та частих ротацій всередині концерну.

Кожна із вищеперерахованих Traineeprogramm передбачає 6 місяців проходження стажування в основному підрозділі, за яким закріплений стажер та, як мінімум, 6 місяців стажування у суміжних підрозділах. Поряд із роботою кожний стажер приймає участь у програмі «DB Start», яка надає можливість проходження семінарів, відвідування різногороду лекцій, дискусійних клубів та участі у розноманітних заходах для стажерів з метою підвищення їх кваліфікації та інформування з актуальних в концерні питань. Кожний стажер має наставника, який допомагає йому на кожному періоді його стажування. Також, стажери приймають участь у менторинговій програмі, де за ними закріплено особистого ментора. Ментором виступає завжди керівник, але ні в якому разі не безпосередній керівник стажера. Це забезпечує безперешкодне відкрите спілкування з менторм, отримання корисних порад та настанов, передачу досвіду [4]. DB Traineeprogramme розраховані на висококваліфікованих молодих людей, які у перспективі здатні будуть перейняти відповідальність за певний відділ чи підрозділ та зможуть зайняти керівну посаду.

Наступними можливостями розпочати з нуля свою кар’єру в концерні Deutsche Bahn AG є Direkteinstieg – працевлаштування випускників вузів, Duales Studium – навчання в університеті з паралельниме поєднанням практичних навичок роботи у концерні, а також Deutsche Bahn AG надає можливість студентам написати їх бакалаврську, магістерську або докторську роботу на базі досвіду концерну [4].

Що стосується утримання працівників Deutsche Bahn AG, то концерном розроблено безліч заходів, що забезпечують найкращі позиції на ринку праці. Високу конкурентоздатність Deutsche Bahn AG на ринку праці завоював завдяки його статусу одного із найстабільніших роботодавців Німеччини. Для забезпечення стабільних робочих місць концерн володіє власною біржею праці DB Jobservice, де працівники, що з вини роботодавця втратили роботу можуть перебувати на обліку та розраховувати на отримання нових пропозицій, що супроводжується певний проміжок часу повним або частковим збереженням заробітної плати. Так, деякі працівники перебувають на обліку даної біржі праці протягом 5 або й 7 років. Мова при цьому, звісно, йде про особливі категорії працівників, такі як машиністи, працівники локомотивного депо тощо. Таким чином, Deutsche Bahn AG, будучи в Німеччині монополістом у галузі залізної дороги, підтверджує необхідність фахівців даної спеціальності та спонукає молодь отримувати відповідну освіту, надаючи гарантії своїм працівникам. DB Jobservice виконує також функції із лізингу персоналу, займається пошуком працівників для роботи за строковим наймом.

Іншими засобами рекрутингу виступають також  традиційно онлайн портал вакансій, та внутрішні розміщення вакансій на спеціальному порталі для працівників або в Інтранеті. Внутрішні розміщення вакансій є також надзвичайно дієвим методом залучення працівників, що передбачає надання першочергової можливості зайняття вакантних посад працівниками концерну, і тим самим, дозволяє працівникам задовольняти власні кар’єрні амбіції.

Після прийняття на роботу працівник має особисту зустріч з керівником для більш тісного знайомства, ознайомлення із кваліфікацією працівника та його досвідом, очікуваннями від роботи та кар’єрними побажаннями, а також для розприділення роботи та побудови цілей на наступні 3 місяці. Після даного періоду керівник та підлеглий знову зустрічаються для feedback-розмови, аби надати характеристику роботи працівника, при необхідності побажань для її покращення та вирішення виявлених проблем для подальшої ефективної співпраці. На період перших 3-х місяців можливе також призначення, так званого, наставника, який допомагатиме працівнику у процесі його адаптації. На весь період роботи кожному працівникові призначають контактну особу, працівника відділу роботи з персоналом, що завжди готовий відповісти на виникнувші запитання. Окрім цього, в Deutsche Bahn AG постійно працює гаряча лінія відділу роботи з персоналом – Service Center Personal, де можна вирішити будь-яку проблему та знайти відповідь на безліч запитань. Це однозначно спрощує спілкування та підвищує інформативність, що зазвичай виступає слабкою стороною великих компаній.

Особистий діалог працівників із керівниками виступають основною складовою комфортної співпраці та забезпечення позитивного мікроклімату в колективі. Спілкування – це дієвий механізм вирішення робочих питань та задоволення інтересів обох сторін: працівника та роботодавця. При цьому керівник зацікавлений у складанні індивідуального плану підвищення кваліфікації та професійного розвитку працівника, що сприятиме підвищенню ефективності в роботі, а також задоволенню кар’єрних очікувань працівників.

Висновки. Отже, перелічені вище методи пошуку та набор персоналу забезпечують концерну Deutsche Bahn AG високий рівень конкурентоспроможності на ринку праці та роблять його привабливим при пошуку роботи, в порівнянні з іншими фірмами. Все це сприяє досягненню стратегічної мети концерну та наближає Deutsche Bahn AG до рейтингу ТОП-10 кращих роботодавців Німеччини.

 

 

Література:

 

 1. DB 2020. Unsere Zukunft: Nachhaltig erfolgreich. 2012. S. 83.
 2. DB 2020. Herausgeber Deutsche Bahn AG. Colordruck Leimen GmbH, Leimen, 2013. S. 179.
 3. Auf dem Weg zum Top-Arbeitgeber, 30.04.2015. [Інтернет ресурс]. Режим доступу: http://www.deutschebahn.com/de/nachhaltigkeit/top_arbeitgeber/einleitung.html
 4. Kein Job wie jeder andere. DB Karriere Portal. [Інтернет ресурс]. Режим доступу: https://karriere.deutschebahn.com/de/de/jobs
Category: 5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п | Added by: olrebak
Views: 123 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Copyright MyCorp © 2018
  Hosted by uCoz