Середа, 23.05.2018, 23:37
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
13.10.2015, 16:20

УДК 339.9

Т.О. Шатова

Науковий керівник – к.е.н., доцент О.В. Мандич

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

 

Етапи формування стратегії міжнародної конкурентоспроможності для сільськогосподарських підприємств україни

 

Викладено та проаналізовано основні етапи формування стратегії конкурентоспроможності при виході сільськогосподарських підприємств на міжнародні ринки.

 

Изложены и проанализированы основные этапы формирования стратегии конкурентоспособности при выходе сельскохозяйственных предприятий на международные рынки.

 

Above and analyzes the main stages of the competitiveness strategy when leaving farms to international markets.

 

Постановка проблеми. Наразі, для сільськогосподарських підприємств існує велика кількість проблем, які постають при створенні та забезпеченні належного рівня міжнародної конкурентоспроможності при виході на світові ринки. Ці проблеми мають місце, в першу чергу, через відсутність необхідних кваліфікованих знань та навичок щодо створення ефективної системи управління міжнародною конкурентоспроможністю зазначених підприємств. По-друге, питання розробки стратегії підвищення міжнародної конкурентоспроможності для аграрного виробництва України мають проходити декілька етапів, розгляд яких, на нашу думку, є актуальною тематикою.

Мета дослідження. Метою даного дослідження є проведення аналізу основних етапів формування стратегії конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств при виході на світовий ринок.

Основний матеріал дослідження. Система управління міжнародною конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств означає застосування необхідного комплексу заходів, що спрямовані на пристосування до різноманітних зовнішніх факторів впливу, а також на подолання негативних наслідків конкуренції. При чому ефективність зазначених заходів можна розглядати через призму досягнення бажаного рівня конкурентоспроможності аграрних підприємства на міжнародному ринку.

При формуванні стратегії міжнародної конкурентоспроможності сільськогосподарські підприємства проходять декілька етапів управління.

По-перше, першою стадією є проведення моніторингу конкурентного середовища на міжнародному ринку. Даний етап має на меті проведення досліджень щодо основних факторів впливу на зовнішньому ринку. Це сприятиме визначенню можливостей та загроз для аграрних підприємств, дослідженню рівня концентрації та інтенсивності конкуренції на міжнародному ринку тощо.

По-друге, важливим етапом є оцінка конкурентоспроможності підприємства, окремих видів його продукції та виявлення основних конкурентів на світовому ринку. Ця стадія полягає у визначенні основних ключових компетенцій або факторів успіху, конкурентних переваг, які зможуть забезпечити підприємству успішне функціонування на зовнішньому ринку.

Третім етапом є реалізація сформованої стратегії управління міжнародною конкурентоспроможністю, яка полягає у прийнятті рішень та визначенні засобів досягнення поставлених цілей підприємством.

Четвертим завершальним етапом має стати оцінка та контроль за провадженням визначеної стратегії управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства.

Кожен з етапів управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства передбачає виконання певної низки завдань, які стосуються утримання належного рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств на внутрішньому ринку. На нашу думку, особливо це стосується формування позитивної ринкової позиції сільськогосподарських підприємств [3].

Висновки. При вирішенні проблем ефективного управління міжнародною конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств слід враховувати основні фактори, які в різний спосіб впливають на діяльність підприємств на міжнародних ринках. Зокрема, необхідно чітко визначитись з основними етапами формування вказаної системи, а також оперативно розв'язувати проблеми, які постають при виробництві продукції, постійно проводити моніторинг ринку, координувати всі сфери діяльності, а також реалізовувати стратегії підприємства, які дозволятимуть не лише ефективно функціонувати, а й намагатись конкурувати з іншими на міжнародних ринках.

Література:

1. Балабанова Л.В. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств : Монографія / Л.В. Балабанова, В.В. Холод. - Донецьк: Дон ДУЕТ, 2006. - 294 с.

2. Мандич О.В. Ринкова позиція сільськогосподарських підприємств / О.В. Мандич // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Випуск 162. – Х.: ХНТУСГ, 2015. – С. 229-234.

3. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації): навч. посібник / За ред. І. Ю. Сіваченка. - Київ: ЦНЛ, 2003. - 186 с.

 

Category: 5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п | Added by: olrebak
Views: 158 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz