Вівторок, 22.05.2018, 22:27
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція » 5. Економічні процеси і системи: моделі і інструменти забезпечення

Франчайзинг в системі проблем невизначеності економічної кон'юнктури України
05.12.2012, 07:54

УДК 339.187.44

А. Ю. Слободянюк
бакалавр групи МБ-10-1
Науковий керівник к.е.н., доцент М.В. Ніколайчук
Хмельницький національний університет

Проаналізовано актуальність застосування франчайзингових схем спільного підприємництва на сучасному етапі невизначеності економічної кон'юнктури України та політичних ризиків. Франчайзинг розглядається в якості інструменту залучення зарубіжних фінансових ресурсів, технологій, досвіду в умовах їх відсутності на внутрішньому ринку.

Актуальність теми. Сучасний процес розвитку малого бізнесу відбувається в умовах обмежених фінансових ресурсів державного та місцевого бюджетів, а також відсутності дієвої системи інвестування, кредитування і страхування підприємницької діяльності. В зазначених умовах важливого значення набуває взаємодія малого і великого підприємництва, що здійснюється з використанням франчайзингової системи. Необхідність франчайзингу в Україні зумовлена втратою ринків збуту багатьма вітчизняними підприємствами в умовах загострення конкуренції на внутрішніх ринках, відсутністю достатніх фінансових можливостей для запровадження нових технологій у виробництво, не конкурентоспроможністю порівняно з імпортними товарами, роботами та послугами. До того ж, за ступенем розвитку правового поля франчайзингові відносини в Україні відносять до законодавчо не підкріплених. На сьогодні не існує жодного нормативно-правового акту, який би їх безпосередньо регулював. Норми цивільного та господарського кодексів України охоплюють лише одну з його форм – комерційну концесію [1]. Однією із проблем застосування франчайзингу в Україні безпосередньо на практиці є недостатня поінформованість підприємців-початківців, для яких франчайзинг створює більш сприятливі умови для розвитку бізнесу, характеризується низьким рівнем розвитку та збільшує шанс на отримання прибутку. Усі ці чинники, надають актуальність дослідженням проблем запровадження франчайзингу в Україні.

Франчайзингові відносини безпосередньо в Україні стали предметом дослідження провідних вітчизняних учених: Г. Андрощука, В. Денисюка, А. Цират, Д. Землякова, В. Довганя та ін., проте не всі питання були повністю розкриті, що і спонукає до проведення подальших досліджень у цій сфері [1, 2]. Метою публікації виступає розкриття доцільності використання франчайзингових систем як способу ведення бізнесу з метою зацікавлення зарубіжних компаній у виході на національний ринок та залучення їх до співпраці з українськими партнерами за умов неадекватної регуляторної політики, корупції, митно-тарифного регулювання, податкового тиску, рейдерства тощо.

Аналізуючи стан франчайзингових операцій в Україні, можна стверджувати, що однією з основних їх рис виступає присутність впливових іноземних інвесторів. Це викликає певні правові ускладнення:

- з'ясування правосуб'єктності іноземної сторони;

- відповідність українського законодавства міжнародним нормам і угодам.

На даний час розвиток франчайзингових операцій зберігає високу динамічність з точки зору зацікавленості зарубіжних компаній у експансії в Україну [3]. Кризові тенденції, що отримали розвиток в 2008-2009 рр. супроводжуються активним пошуком видів діяльності, які допоможуть підприємцям у стабілізації діяльності та закладуть ресурсну базу наступного розвитку. Загальна кількість бізнесів в Україні, які розвиваються за франчайзинговим типом скоротилася за період 2008-2011 рр. на 40-50 %. Вказане скорочення мало якісний вплив на розвиток національного ринку. Зокрема, відмічене скорочення відбулося за рахунок франшиз, які з точки зору Федерації розвитку франчайзингу в Україні гальмували сам процес впровадження, і не відповідали жодній нормі цих відносин. За підсумками вищеназваної організації, на сьогодні в країні функціонує 190 франчайзингових систем (для порівняння: у США – понад 1500, Франції – більше 750) [3, 4].

Зокрема, компанією "ТРІАРХ" були проведенні дослідження стану ринку франчайзингу в Україні в період з 2010 до 2011 рр., які показали наступне [5]:

1. Найбільш прибутковими залишаються українські компанії, діють на основі іноземних франшиз. За критеріями розвитку та грошовим оборотом лідерами ринку франчайзингу є компанії, що представляють західні товари та послуги, такі як: "Coca Cola", "Pepsi", "Carlsberg", "InBev", "TNK-BP", "Lukoil", "Empik", "Ліга Інвест", "Дельта Спорт". До десятки найприбутковіших лідерів увійшла також українська компанія-франчайзер – "Система швидкого харчування". Цей факт вказує на те, що українські компанії все ж мають можливість в майбутньому конкурувати з іноземними франчайзерами.

2. Найбільша частка ринку належить франчайзинг-компаніям Майстер франчайзі, які на території України контролюють близько 30 % грошового обігу. До таких компаній відносяться наступні: "EMPIK", "Дельта Спорт", "Ліга Інвест", "Helen Marlene" тощо.

3. Франчайзинг належить до високоприбуткових та рентабельних бізнесів в Україні. В 2008 р. оборот грошових коштів першої десятки франчайзерів складає близько 1,5 млрд. дол. США., а у першому кварталі 2009 р. – 850 млн. дол. США., що складає половину обороту 2008 р. Таким чином, можна сказати, що у 2009 р. грошовий оборот значно більший ніж у 2008 р. При цьому слід зазначити, що економічна криза відобразилася й на франчайзингу. Спостерігається зниження грошового обороту найбільш прибуткових франчайзерів у середньому та високому сегменті громадського харчування на 30-40 %, роздрібній торгівлі – 40-50 %, будівництві – 60-70 %. За стабільної економічної ситуації в країні оборот грошових коштів від франчайзингу значно більший.

4. Франчайзинг є економічно вигідним для держави. Цей вид співробітництва створює нові робочі місця, що сприяє ефективному функціонування держави. Кількість персоналу, який працює у франчайзерів у першому кварталі 2009 р. становить більше 200 тис. чол.

5. Зростає зацікавленість у розвитку франчайзингу у підприємців. Про це свідчить внутрішня статистика компанії "ТРІАРХ". В 2008 р. до компанії надійшло 523 запити на придбання франшизи, а у 2009 р. таких запитів було 2000. Це свідчить про швидкий розвиток франчайзингу та його прибутковість. Також, це може говорити про зростання зацікавлення до франчайзингових схем в умовах кризи.

6. Розширення франчайзингу. Підприємства, що функціонують на умовах франчайзингу діють в 15 секторах економіки, основними з яких є:

- роздрібна торгівля;

- громадське харчування;

- бензозаправні комплекси;

- виробництво.

За інформацією компанії "ТРІАРХ" у 2008 р. найбільше запитів купівлі франшиз надійшло стосовно таких секторів, як:

- громадське харчування;

- роздрібна торгівля;

- будівельні матеріали;

- послуги дитячого розвитку;

- послуги тощо.

У 2009 р. такі запити стосувалися наступних галузей:

- громадське харчування;

- роздрібна торгівля;

- послуги;

- сільське господарство;

- вендінг;

- клінінг;

- дизайн та архітектура

- дистрибуція;

- охорона здоров’я;

- туризм;

- готельний бізнес;

- догляд за тваринами.

Таким чином, досить помітним є те, що зростає зацікавленість ринку франчайзингу до нових секорів, що сприяє його розвитку.

7. Висока перспективність галузевого розвитку. За даними дослідження в Україні ще є чимало секторів, що в перспективі будуть діяти на умовах франчайзингу. Адже, в цих секторах, на сьогодні, присутня конкуренція, але вони є прибутковими та перебувають на стадії становлення. До таких галузей слід віднести:

- сільське господарство;

- доставка;

- нерухомість;

- Second hand;

- дизайн і архітектура;

- дистрибуція;

- продаж автомобілів;

- закупівля;

- зберігання;

- зв'язок;

- знайомства;

- електроустаткування;

- Інтернет-послуги;

- ландшафтний дизайн;

- слабоалкогольні та безалкогольні напої;

- обслуговування;

- облік і аудит;

- оренда/прокат;

- охорона здоров'я;

- послуги безпеки;

- туризм;

- ремонт та обслуговування;

- догляд за тваринами;

- спорт;

- хімічна промисловість;

- послуги лабораторій;

- фотопослуги;

- юридичні послуги.

За даними експертів Федерації розвитку франчайзингу, спостерігається висока перспективність галузевого розвитку бізнесу. Адже, в цих галузях, на сьогодні, дуже низький рівень конкуренції, хоча вони є прибутковими та перебувають на стадії становлення в Україні [1, 6].

Усе це доводить, що франчайзинг в Україні є перспективним напрямком економічної діяльності та в найближчі роки прогнозується зростання такого роду схем організації бізнесу. За умови, коли більшість бізнес-проектів почали бути збитковими, франчайзинг залишається прибутковим бізнесом, як для франчайзера так і для франчайзі. Загалом, система франчайзингу має широкий ряд переваг, які дозволяють більш ефективно організувати бізнес з меншими затратами, що підвищує конкурентоспроможність вітчизняної економіки. Однак, незважаючи на таку значну кількість переваг, франчайзинг в Україні має ряд проблем, що потребують вирішення. До таких проблем варто віднести [1]:

1. Необізнаність українських підприємців щодо основних принципів ведення бізнесу за умов франчайзингу.

2. Невідповідність правового регулювання франчайзингу змісту та стану розвитку комерційних відносин. Вимоги до реєстрації договорів комерційної концесії, які на сьогоднішній день регулюють відносини партнерів за системою франчайзингу.

3. Незахищеність франчайзі (особливо українських у договорах з іноземними франчайзерами).

4. Відсутність детальної інформації про франчайзинг як метод ведення бізнесу.

5. Відсутність практики апробації бізнесу.

6. Податковий Кодекс України значно звужує перспективи розвитку малого бізнесу та зусиль підприємців шукати обхідні шляхи здійснення "роялті" та "паушальних платежів" своїм партнерам.

Підсумовуючи усе вищевказане, можна зробити висновок, що франчайзинг в Україні є перспективним напрямом економічної діяльності, що стрімко набуває свого розвитку, поштовхом до чого стала і глобальна економічна криза, що спостерігалась у 2008 р. Оскільки франчайзинг слугує основним інструментом залучення іноземних інвестицій у розвиток національної економіки, що включає і різноманітні ринкові сегменти, постає гостра необхідність врегулювання насамперед законодавчої бази України, в якій досі немає чітко визначених законодавчих актів, що стосувалися б безпосередньо розвитку франчайзингових систем та активного їх залучення до збільшення капіталовкладень також і у державний сектор в економіці. Варто було б розробити та запровадити в дію цілу систему, яка б регулювала усі проблемні питання, що стосуються розвитку франчайзингу в Україні.

Література:

1. Офіційний сайт Асоціації франчайзингу в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.franchising.org.ua/index.php?pageid=63

2. Цимбал Л. Л. Зарубіжний досвід фінансування малого і середнього бізнесу // Фінанси України. 2004. – № 5. – 79-81 с.

3. Лопушанський Т. В Правовий та економічний аспект розвитку франчайзингу в країнах ЄС та Україні // Зовнішня торгівля: Право та Економіка. - 2007. - №4(33). – 56-61 с.

4. Суховатий О. В. Особливості реалізації франчайзингу в Україні // Проблеми науки. – 2007. – № 2. – 62-64 с.

5. Офіційний сайт компанії "ТРІАРХ" [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://triarh.com/archives/5740

6. Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва [Електронний ресурс] – Режим доступу: /site/bizportalkiev/httpssitesgooglecomsitebizportalkievfrancajzingnovini-francajzingug/stan-rinku-francajzingu-v-ukraieni-2011-2012-rr

Category: 5. Економічні процеси і системи: моделі і інструменти забезпечення | Added by: Lesya | Tags: криза, економіка, франчайзинг
Views: 1308 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Світова економічна інтеграція та глобалізаційні процеси в ХХІ столітті [10]
2. Інноваційно-інвестиційний розвиток України та її інтеграція у світовий економічний простір [7]
3. Сталий розвиток регіонів: соціальні, економічні та демографічні аспекти [2]
4. Напрями забезпечення економічної безпеки виробничих систем та розвитку економічної дипломатії [4]
5. Економічні процеси і системи: моделі і інструменти забезпечення [4]
6. Управління конкурентним потенціалом промислових підприємств та умов розвитку конкуренції [3]
7. Розвиток теорії та практики управління підприємствами як соціально-економічними системами [1]
8. Проблеми підвищення конкурентноздатності персоналу підприємств за умов функціювання в рамках СОТ [0]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz