Неділя, 20.05.2018, 12:42
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед

РОЛЬ СТРАХУВАННЯ В УПРАВЛІННІ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ
08.10.2015, 10:36

УДК 330.131.7

Д. В. Рабченюк

Науковий керівник, к. е. н., доц. М. В. Сороківська

Львівська комерційна академія

 

РОЛЬ СТРАХУВАННЯ В УПРАВЛІННІ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ

 

Розглянуто основні методи управління кредитними ризиками вітчизняних банків, серед яких особливу увагу приділено їх зовнішньому страхуванню та самострахуванню.

 

Рассмотрены основные методы управления кредитными рисками отечественных банков, среди которых особое внимание уделено их внешнем страхованию и самострахованием.

 

The basic methods of credit risk management of domestic banks are considered, with special attention paid to their external insurance and self-insurance.

 

Управління і прийняття рішень у сфері банківського кредитування проводяться в умовах невизначеності, конфліктності, дії дестабілізуючих чинників і зумовлених ними ризиків.

Кредитний ризик виникає, зазвичай, через недобросовісність позичальника кредиту, погіршення його фінансового стану, несприятливу економічну кон'юнктуру, некомпетентність керівництва підприємства. З метою захисту кредитно-фінансової сфери діяльності юридичних осіб проводиться страхування кредитних ризиків – ризику неплатежу, ризику настання відповідальності позичальника – юридичної особи за неповернення кредиту, а також ризику непогашення кредиту.

Основними методами управління кредитним ризиком є:

 • лімітування, що передбачає встановлення обмежень на видачу окремих різновидів кредиту;
 • резервування, тобто створення резервів щодо покриття можливих втрат внаслідок настання ризикових подій під час здійснення кре­дитного процесу;
 • розподіл ризику шляхом його трансферу (перекладання) на інших учасників економічних відносин у процесі кредитування;
 • диверсифікація, яка передбачає мінімізацію загального кредитного ризику шляхом нормування його структури за різними групами позичальників, а також відповідний розподіл резерву на покриття можливих втрат між цими групами;
 • страхування ризику, яке передбачає його передачу та розподіл між суб’єктами страхового ринку при посередництві страхової компанії.

Особливої уваги в сучасних умовах, із розвитком страхового ринку України, заслуговує пошук шляхів застосування такого методу мінімізації кредитного ризику як страхування.

Загальні положення страхування кредитних ризиків знайшли своє відо­браження у наукових працях Базилевича В.Д., Осадця С.С., Клапкова М., Вітлінського В.В., Козоріза Г. Г.[1,2,3].

Страхування кредитного ризику комерційного банку може відбуватися за рахунок зовнішнього страхування та самострахування.

Зовнішнє страхування кредитного ризику полягає в тому, що банк готовий заплатити за зниження рівня ризику сторонній особі – страховику.

Самострахування передбачає формування та використання резерву на можливі втрати за кредитними операціями, тобтов накопиченні певної кількості фінансових ресурсів, які при необхідності використовуються на покриття можливих втрат за кредитними операціями.

Найбільш поширеним в сучасних комерційних банках України є метод самострахування, але його застосування пов'язане із можливістю значних втрат банку, якщо він зосереджує свою діяльність на здійсненні однотипних кредитних операцій, а також при погіршенні фінансового стану позичальників.

Зарубіжна практика свідчить, що ефективним методом управління кредитним ризиком є зовнішнє страхування. Існує ряд організаційних форм зовнішнього страхування кредитів:

 • страхування споживчих кредитів;
 • страхування товарних кредитів;
 • страхування кредитів під інвестиції;
 • страхування кредитів, виданих під заставу.

Страхування споживчих кредитів здійснюється фізичною особою - покупцем на випадок настання її неплатоспроможності. Наявність страхового забезпечення є необхідною умовою здійсненні кредитної угоди. Найбільш розповсюдженими видами страхового забезпечення в розвинених країнах є страхові поліси життя. В Україні ініціаторам та безпосереднім учасником договорів страхування можуть бути банки у випадку надання ними банківських кредитів для придбання споживчих товарів.

Страхування товарних кредитів передбачає відшкодування втрат, які настали внаслідок невиконання короткострокових кредитних вимог з товарного постачання та надання послуг. Продаж товарів може здійснюватися на умовах факторингу, тобто за участю посередника – фактора чи факторного банку.

Страхування кредитів під інвестиції здійснюється на базі операцій з придбання інвестиційних засобів за рахунок наданих постачальникам кредитів. Кредити під інвестиції можуть надаватися не лише в товарній, а й у грошовій формі. У першому випадку кредиторами є виробники і продавці інвестиційних засобів, а в другому - кредитні установи. З метою забезпечення повернення заборгованості за інвестиційними кредитами застосовується відповідна форма страхового захисту.

Страхування кредитів, виданих під заставу, може здійснюватись тоді, коли позичальник забезпечує повернення кредиту наданим у заставу власним рухомим чи нерухомим майном. Предмети застави потребують страхового захисту. Страхування застави є додатковою гарантією щодо виконання умов кредитування. Ефективним є перехід від страхування предметів застави до безпосереднього страхування кредитів, виданих під заставу. Його зміст полягає в тому, що угода про страхування кредиту набуває страхової гарантії, виданої кредиторові страховиком. Страхом випадком визнається неповернення позичальником у встановле­ний термін заборгованості кредиторові.

 

Література

 1. Базилевич В. Д. Страхова справа / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. – [5-те вид. стер.]. – К. : Знання, 2006. – 351 с.
 2. Вітлінський В. В. Дослідження діяльності страхових компаній України методами факторного аналізу та теорії нечітких множин / В. В. Вітлін­ський, Л. І. Рибальченко // Економіка України. - 2009. - № 5.
 3. Козоріз Г. Г. Капітал і капіталізація страхового ринку України : монографія  / Г. Г. Козоріз. – К. : УБС НБУ, 2010. – 327 с.
Category: 4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед | Added by: olrebak
Views: 202 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 10
Guests: 10
Користувачів: 0
Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Copyright MyCorp © 2018
  Hosted by uCoz