Вівторок, 22.05.2018, 22:14
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед

КОН’ЮНКТУРА СВІТОВОГО РИНКУ ЗЕРНА ТА МІСЦЕ УКРАЇНИ НА НЬОМУ
16.10.2015, 08:39

УДК 339.564

Т. Л. Бородавка

Науковий керівник: к. е. н., ст. викл. О. В. Зубко

Київський національний торговельно-економічний університет

 

КОН’ЮНКТУРА СВІТОВОГО РИНКУ ЗЕРНА ТА МІСЦЕ УКРАЇНИ НА НЬОМУ

 

Визначено основних гравців на світовому ринку зерна. Обґрунтовано вагомість ролі України у формуванні пропозиції на світовому ринку зерна.

 

Определены основные игроки на мировом рынке зерна. Обоснована значимость роли Украины в формировании предложения на мировом рынке зерна.

 

It is identified key players in the world grain market. The importance of Ukraine's role in shaping the supply on the world grain market is substantiated.

 

Одним з головних ресурсів для розвитку країни у сучасному світі називають зерно. Україна має унікальні умови для розвитку зерновиробництва, оскільки саме зерновий сектор є основою для більшості галузей агропромислового комплексу. Зерновий сектор України є стратегічною галуззю економіки держави як з точки зору формування пропозиції основних видів продовольства для населення країни, так і з точки зору формування валютних доходів держави за рахунок експорту. Зернова галузь є базою та джерелом сталого розвитку більшості галузей агропромислового комплексу та основою аграрного експорту.

Постановка проблеми. Аналізуючи сучасний ринок зерна, необхідно звернути увагу на нерівномірність розвитку й незбалансованість попиту та пропозиції, тому важливого значення набуває вивчення кон'юнктури ринку зернових культур та визначення місця України на ньому.

Мета дослідження полягає у аналізі кон’юнктури на світовому ринку зерна та визначенні місця України на ньому.

На світовому ринку зерна склалася стійка спеціалізація: виробництво зерна концентрується в розвинених країнах, а багато країн, що розвиваються, не в змозі вирішити свої зернові проблеми, і вимушені йти на масштабний імпорт зерна. У результаті росте світова торгівля зерном.

Рушіями кон’юнктури світового ринку зерна є такі основні фактори, як демографічна ситуація, урбанізація, зростання доходів населення, динаміки обсягів виробництва та реалізації тощо.

Левову частку пропозиції на світовому ринку зерна формують топ-10 країн, а саме: США (19,8% експорту зерна в світі у 2014 р.), Індія (8,72%), Франція (7,77%), Канада (7,57%), Австралія (6,44%), Росія (6,14%), Україна (5,67%), Таїланд (4,96%), Аргентина (4,54%), Бразилія (3,85%). У цілому вони забезпечують більше 75% світового експорту зерна. Частка України у 2014 році склала 5,67%, у т. ч. на ринку пшениці – майже 6%, ячменю – 10,5%, кукурудзи – 14%.

Найбільшими імпортерами зернової продукції у світі у 2014 р. є Японія – 6,9 млрд. дол., Китай – 6,2 млрд. дол., Єгипет – 5,0 млрд. дол., Мексика – 4,3 млрд. дол., Корея – 4,2 млрд. дол., Італія – 4,0 млрд. дол., Алжир – 3,6 млрд. дол., Індонезія – 3,6 млрд. дол., Німеччина – 3,4 млрд. дол., США – 3,3 млрд. дол. Причому потреби країн, що імпортують зерно є більшою, ніж величина експортних поставок країн-виробників. Найбільші частки в міжнародній торгівлі зерном займають такі культури, як пшениця – 41,3%, кукурудза – 29,8%, а також ячмінь – 19,6%.

За даними FAO, світові ціни на сільськогосподарську продукцію продовжать знижуватися через достатні запаси продовольства в країнах виробниках. Разом з цим, аграрні експерти ООН прогнозують зменшення світового виробництво зерна на 1,5% порівняно з рекордним рівнем минулого року. На це впливатиме в основному скорочення посівних площ під кукурудзою.

За попередніми прогнозами на 2015 рік, світове споживання зерна виросте на 2,1% порівняно з 2013-2014 роком і буде становити 2529 млн т (табл. 1). Це майже на 5% вище середніх показників 2010-2014 рр. Більше половини приросту споживання припадатиме на фуражне зерно, використання якого, зросте на 2,1%, в основному завдяки зростанню попиту на фуражне зерно в Китаї та сировину для виробництва етанолу в США. Проте враховуючи зростання обсягів споживання в новому сезоні загальносвітові запаси зерна скоротяться майже на 3%.

Очікується, що порівняно високими темпами зростатиме споживання рису. Попит на нього зросте на 2,4% і складе 502 млн т в 2014-2015 рр. Скромніший приріст – на 1,8% прогнозується по пшениці, споживання якої сягне 699 млн т. Обсяги загального зростання виробництва продовольчого зерна мають зрости на 15 млн. т, або на 1,3% порівняно з 2013-2014 рр. Це призведе до скромного зростання душового споживання на 0,3%, або до 153,4 кг на рік, з яких 67,3 кг припадає на пшеницю, а 57,6 кг – на рис. Зростання споживання фуражного зерна буде більш помітним – 17 млн т, або 2,0%, і складе майже 870 млн т. Зростання буде забезпечено в основному фуражним зерном, зокрема кукурудзою, а також пшеницею в ЄС.

Українське зерно користується попитом на світовому ринку, що підкреслює статус України як одного з провідних учасників світового зернового ринку.

За даними Мінагрополітики, станом на 9 жовтня 2015 р. фактично експортовано зернових обсягом 10,6 млн т, з яких: пшениці – 6,1 млн т (57,5%); кукурудзи – 1,5 млн т (14,2%); ячменю – 3,0 млн т (28,3%).

 

Таблиця 1

Динаміка пропозиції та попиту на світовому ринку зерна

Показник

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

(8 жовтня 2015 р.)

млн. т

Виробництво

2348,8

2298,5

2522,8

2558,4

2534,3

Пропозиція

2874,1

2846,9

3053,2

3153,3

3176,3

Споживання

2313,0

2324,2

2424,7

2498,9

2529,6

Торгівля

323,7

317,7

361,9

375,0

364,0

Запаси на кінець періоду

548,4

530,4

595,0

642,0

637,8

в процентах (%)

Глобальний показник співвідношення об’ємів запасів та споживання

23,6

21,9

23,8

25,4

24,8

Відношення запасів основних експортерів до їх використання

18,1

16,7

17,9

17,6

15,7

 

Джерело: [2].

 

У сукупній структурі товарного експорту України на зернові за 9 місяців 2015 р. припадає майже 15%, що складає 4,3 млрд. дол. Найбільший обсяг експорту сформували кукурудза – 7,72% (2,2 млрд. дол.), пшениця – 5,13% (1,4 млрд. дол.) та ячмінь – 2,14% (0,6 млрд. дол.).

За даними митної статистики, найбільшими імпортерами української кукурудзи у 2015 р. є Китай, Єгипет та Іспанія, на частку яких припадає понад 50% експорту цього товару. Україна стала основним експортером кукурудзи в Піднебесну. За п’ять місяців поточного року частка української кукурудзи, імпортованої Китаєм, досягала 90%, або більше 1,5 млн т. Найбільшими імпортерами української пшениці стали Єгипет, Таїланд та Республіка Корея, на частку яких припадає майже 33% експорту цього товару. Український ячмінь сконцентрований на ринку Саудівської Аравії, Китаю та Лівії (близько 80% експорту цього товару).

Експортна інфраструктура України вже сьогодні технологічно здатна відправити на експорт понад 25 млн т зерна, що пов’язано із потужними інвестиціями, залученими інвесторами, зокрема іноземними, в цю галузь протягом останніх років. За умови нарощування експортного потенціалу, доходи від експорту українського зерна при поточному рівні цін оцінюються у 5 млрд дол. США.

Висновки. На світовому ринку зерна кон’юнктуроутворюючими факторами є природні, політичні та економічні. Україна посідає одне з провідних місць на світовому ринку зерна. Збільшення світового споживання зерна через нарощування виробництва біопалива протягом наступних років забезпечуватиме стабільний попит на українське зерно за високими світовими цінами. Реалізація наявного експортного потенціалу щодо зернових може забезпечити додатковий дохід для економіки.

 

Література

 

1.Маслак О. Цінові прогнози на зерно // Агробізнес Сьогодні. – 2015. - № 12 (307). – Режим доступу: http://agro-business.com.ua/ostannia-vip-novyna/3271-tsinovi-prognozy-na-zerno.html.

2.ФАО: світові поставки зерна виросли завдяки рекордному врожаю 2014 р. – Режим доступу: http://www.rbc.ua/ukr/news/fao-mirovye-postavki-zerna-vyrosli-blagodarya-1427989427.html.

<>3.Експорт зернових / Міністерство аграрної політики та продовольства України.  Режим доступу: http://minagro.gov.ua/monitoring?nid=18675.

4.Митна статистика / Державна фіскальна служба України. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/ms/.

 

Category: 4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед | Added by: olrebak
Views: 1101 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz