Четвер, 20.09.2018, 13:37
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед

Entries in category: 7
Shown entries: 1-7

Sort by: Даті · Назві · Rating · Коментарям · Завантаженням · Переглядам

А.О. Магдіна

Науковий керівник к.е.н, доцент Д.М. Васильківський

Хмельницький національний університет

 

ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЙ

 

Проаналізовано роль організаційних чинників у міжнародному бізнесі, організаційну структура міжнародних корпорацій та управління міжнародними корпораціями.

 

Проанализирована роль организационных факторов в международном бизнесе, организационная структура международных корпораций и управления международными корпорациями.

 

The role of organizational factors in international business, organizational structure and management of international corporations, international corporations were analyzed.

 

4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед | Views: 358 | Downloads: 0 | Added by: olrebak | Date: 27.10.2015 | Comments (0)

В. Л. Колос

Науковий керівник к.е.н., доцент Д. М. Васильківський

Хмельницький національний університет

 

МІСЦЕ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

 

             Проаналізовано місце міжнародного бізнесу в глобальній економіці , визначено етапи його розвитку у світовій економіці. Визначено головні поняття глобалізації та її етапи.

 

             Проанализировано место международного бизнеса в глобальной экономике, определены этапы его развития в мировой экономике. Определены основные понятия глобализации и ее этапы.

 

             Analyzed the place of international business in the global economy, the stages of its development. The basic concept of globalization and its stages.


Т. Л. Бородавка

Науковий керівник: к. е. н., ст. викл. О. В. Зубко

Київський національний торговельно-економічний університет

 

КОН’ЮНКТУРА СВІТОВОГО РИНКУ ЗЕРНА ТА МІСЦЕ УКРАЇНИ НА НЬОМУ

 

Визначено основних гравців на світовому ринку зерна. Обґрунтовано вагомість ролі України у формуванні пропозиції на світовому ринку зерна.

 

Определены основные игроки на мировом рынке зерна. Обоснована значимость роли Украины в формировании предложения на мировом рынке зерна.

 

It is identified key players in the world grain market. The importance of Ukraine's role in shaping the supply on the world grain market is substantiated.


Ю.Ю. Чайковський

Науковий керівник д.е.н., професор В.М. Нижник

Хмельницький національний університет

 

Світовий досвід та вітчизняна практика регулювання банкрутства

 

В статті здійснено порівняльний аналіз систем регулювання банкрутства в країнах з розвинутою економікою. Розглянуто українську законодавчу базу регулювання банкрутства підприємств.

 

В статье осуществлен сравнительный анализ систем регулирования банкротства в странах с развитой экономикой. Рассмотрены украинскую законодательную базу регулирования банкротства предприятий.

 

In the article the comparative analysis of regulating bankruptcy in developed economies. Considered Ukrainian legislative base regulating bankruptcy.


Я.А.  Мельник

Науковий керівник к. е. н. Яременко О. Ф.

Хмельницький національний університет

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

 

Визначено сутність проблем розвитку харчової промисловості. Проведено аналіз сучасного стану харчової промисловості України.

 

Определена сущность проблем развития пищевой промышленности. Проведен анализ современного состояния пищевой промышленности Украины.

 

The essence of the problems of the food industry. The analysis of the current state of the food industry in Ukraine.

 


М.В. Ісламов

Науковий керівник к.е.н., асистент Романюк І.А.

Харківський національний технічний університет

сільського господарства ім. Петра Василенка

 

МЕХАНІЗМ МІЖНАРОДНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

 

Досліджено існуючі міжнародні організації в глобальній економічній системі та доцільність поглиблення міжнародного сільськогосподарського співробітництва для національної економіки.

 

Исследованы существующие международные организации в глобальной экономической системе и целесообразность углубления международного сельскохозяйственного сотрудничества для национальной экономики.

 

Investigated the existing international organizations in the global economic system and the feasibility of deepening international agricultural cooperation to the national economy.

 


Д. В. Рабченюк

Науковий керівник, к. е. н., доц. М. В. Сороківська

Львівська комерційна академія

 

РОЛЬ СТРАХУВАННЯ В УПРАВЛІННІ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ

 

Розглянуто основні методи управління кредитними ризиками вітчизняних банків, серед яких особливу увагу приділено їх зовнішньому страхуванню та самострахуванню.

 

Рассмотрены основные методы управления кредитными рисками отечественных банков, среди которых особое внимание уделено их внешнем страхованию и самострахованием.

 

The basic methods of credit risk management of domestic banks are considered, with special attention paid to their external insurance and self-insurance.


Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz