Вівторок, 22.05.2018, 22:21
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція » 4. Напрями забезпечення економічної безпеки виробничих систем та розвитку економічної дипломатії

Зростання державного боргу - загроза економічній безпеці України
03.12.2012, 21:14
А.М.Дуда
магістр групи МЕВ-08-1
Науковий керівник к. е. н., доцент Харун О.А..
Хмельницький національний університет


Стаття присвячена виявленню та аналізу загрози економічній безпеці України, а саме зростанню державного боргу.

Постановка проблеми. В умовах глобалізації та інтеграційних процесів економічна безпека країни виступає першочерговим завданням забезпечення зростання економіки та рівня життя населення. Однією із загроз економічної безпеки виступає зростання державного боргу країни. Саме державний борг, його розмір, методи розміщення та погашення мають зв'язок майже зі всіма процесами економічного життя держави (дефіцит бюджету, розмір грошової маси, темпи інфляції) особливо під час валютно-фінансової кризи.
Зокрема дослідженням економічної безпеки країни в результаті міжнародних відносин у своїх працях досліджували такі вчені: X. Беренс, В. Загашвілі, Т. Ілген, Р. Келлі, П. Ноак, Л. Олвей, М. Портной, К. Самсонов, та ін. Питання, пов'язані з проблемою платіжного балансу розглядалися в роботах Л. Олвея, Р. Келлі, стабілізації валютної системи присвятив свою роботу Т. Ілген, а боргові проблеми і ліквідацією їх наслідків вісвітлювались П. Кернером. Варто зазначити українських вчених – О. Власюк, А. Сухороков, В. Мунтіян, С. Пирожков. Мета дослідження.
Метою статті є виявлення та аналіз впливу зростання державного боргу на економічну безпеку України.
Результати дослідження. Економічна безпека - це такий стан національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз і здатний задовольняти потреби особи, сім'ї, суспільства та держави. [1] Проте, на економічну безпеку країни може впливати державний борг, який, в свою чергу, поділяється на внутрішній (кредити від вітчизняних банків, державні позики в національній валюті на внутрішніх ринках) і зовнішній (кредити міжнародних фінансових організацій, позики іноземних держав, державні позики у іноземній валюті на зарубіжних ринках). Відношення величини зовнішнього і внутрішнього боргу до ВВП відображає боргову безпеку. Цей розрахунок зазначено в табл. 1 [3; 4].

Таблиця 1
Розрахунок рівня боргової безпеки України за 2011-2012 рр.


Згідно міжнародного досвіду, допустимий рівень зовнішнього державного боргу не має перевищувати 60 % ВВП [5, С.17]. Хоча за останніх два роки обсяг державного боргу росте повільно, проте національна ситуація попередніх десяти років була в загрозливому стані. Нарощування боргових зобов`язань,що в кілька разів перевищують темпи зростання економіки – це свідчення неефективного використання коштів, у зв’язку з відсутністю національного консенсусу щодо національної моделі соціально-економічного розвитку, чітко окреслених національних інтересів, політичною та економічною нестабільністю. Наслідком є формування структурно деформованої і незбалансованої соціально-економічної системи держави з істотним посиленням стратегічних загроз економічній та національній безпеці [2, C.43-44].
Зовнішні позики забирають частину майбутніх прибутків держави, посилюються позиції кредитора та послаблюється фінансова система держави. Позики отримують більшість країн світу, проте визначальним є ефективне використання кредитних ресурсів. В Україні відсутнє стратегічне використання залучених коштів, державне стратегічне бачення розвитку національної економіки. Простежується критична ситуація швидкого зростання державного боргу і погашення боргів в найближчі роки (табл. 2).

Таблиця 2
Погашення боргів млрд. грн. (Без врахування виплат НБУ по боргу перед МВФ)


Наслідки зростання боргу – втрата економічної незалежності, вилучення з фінансового ринку коштів (ріст внутрішнього боргу), які б могли бути використані на розвиток реального сектору, зменшення конкурентоспроможності на внутрішніх і зовнішніх ринках, спад рівня життя населення[6].
Для забезпечення економічної безпеки країни та розвитку економіки необхідно змінювати парадигму управління, створювати стратегічне державне бачення стійкого зростання, критерії використання запозичень і їх повернення, ефективне використання коштів в реальному секторі, що відрізнятиметься від теперішнього споживчого використання запозичень.
Висновки. Державний борг України є неприйнятним у розвинутому економічному середовищі, оскільки за таких умов неможливими є процеси не тільки розширеного, але й простого відтворення. Тому, проблеми державного боргу повинні стати окремим напрямом дослідження науковців у сферах економічного аналізу, прогнозування, фінансового менеджменту, господарського права.

Література:
1. Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України: наказ Міністерства економіки України від 02.03.2007 №60.
2. Власюк О.С. В 56 Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку / О.С.Власюк; Нац. інститут проблем міжнародної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України. – К., 2008. – 48с.
3. Статистичні матеріали Державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.ukrstat.gov.ua .
4. Статистичні матеріали Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbu.gov.ua.
5. Пирожков С.І. Методичні рекомендації щодо оцінки економічної безпеки України / за ред.. С. І, Пиріжкова – К.:НІПМБ, 2003. – 42 с.
6. Сторінка Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.minfin.gov.ua.
Category: 4. Напрями забезпечення економічної безпеки виробничих систем та розвитку економічної дипломатії | Added by: Lesya | Tags: економічна безпека, державний борг
Views: 3634 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Світова економічна інтеграція та глобалізаційні процеси в ХХІ столітті [10]
2. Інноваційно-інвестиційний розвиток України та її інтеграція у світовий економічний простір [7]
3. Сталий розвиток регіонів: соціальні, економічні та демографічні аспекти [2]
4. Напрями забезпечення економічної безпеки виробничих систем та розвитку економічної дипломатії [4]
5. Економічні процеси і системи: моделі і інструменти забезпечення [4]
6. Управління конкурентним потенціалом промислових підприємств та умов розвитку конкуренції [3]
7. Розвиток теорії та практики управління підприємствами як соціально-економічними системами [1]
8. Проблеми підвищення конкурентноздатності персоналу підприємств за умов функціювання в рамках СОТ [0]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz