Понеділок, 21.05.2018, 14:08
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств.

ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН НА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
16.10.2015, 08:44

УДК

Кузьмінець К.С.

                     Науковий керівник: к.е.н., доцент, Арестенко В.В.

Національний університет  біоресурсів і природокористування України

 

ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН НА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

                                                                                                                                      

Постановка проблеми. Розвиток міжнародних товарних ринків нині істотною мірою визначає формування світової системи господарства. Сучасні процеси глобалізації, які характеризуються найвищим якісним ступенем взаємопереплетіння, взаємопроникнення національних економічних систем, інтенсифікація конкуренції, швидке поширення наслідків фінансових криз призводять до посилення ризиків зовнішньоекономічної діяльності в міжнародному бізнесі. Все це потребує напрацювання нових сучасних підходів до розробки методів проникнення, стратегій діяльності та формування конкурентних переваг українських виробників на міжнародних ринках.

В.Д. Маркова і С.А. Кузнєцова називають конкурентною перевагою положення підприємства на ринку, яке дозволяє йому переборювати сили конкуренції та приваблювати покупців [1]. За А.В. Войчаком, Р.П. Камишніковим конкурентні переваги – це характеристики або властивості, які забезпечують підприємству перевагу над прямими конкурентами [2]. У О. Зозульова  конкурентні  переваги  трактує  як  сукупність  заходів, спрямованих на вдосконалення власної діяльності, безпосереднє послаблення конкурентів і вплив на зміну ринкового середовища [3].

Проаналізувавши наведені трактування категорії «конкурентні переваги» та врахувавши специфіку визначили, що конкурентна перевага підприємств - це здатність підприємства як найкраще застосувати свої обмежені ресурси, досягаючи більш стійкого і тривалого положення на ринку, ніж конкуренти.  Знання факторів, які забезпечують конкурентні переваги, є важливим моментом для управління їх формуванням. Так, Ж. Ламбен виділяє три групи факторів [4]: висока якість, яка своєю відмінністю змушує ринок платити більш високу ціну, що забезпечує підприємству  підвищену ринкову владу; нижчі витрати за рахунок високої продуктивності праці, що впливає на прибутковість підприємства; унікальність продукції для споживачів за рахунок особливої технології, що забезпечує підприємству стійкість його конкурентних переваг.

Управління конкурентними перевагами передбачає інтеграцію зусиль всіх функціональних сфер діяльності для досягнення цілей підприємства. Такий підхід розглядає вирішення задачі  управління конкурентними перевагами як найважливішу складову вирішення проблеми ефективного функціонування і розвитку підприємства. Тому необхідно використовувати принцип системності при побудові концептуальної моделі управління конкурентними перевагами підприємства.

Загалом, управління формуванням конкурентних переваг  підприємств повинно передбачати, залежно від стадії економічного розвитку, виконання наступних завдань:

– аналіз і прогнозування конкурентних переваг на конкретній стадії економічного розвитку підприємства та факторів їх досягнення;

– зосередження уваги на слабких сторонах і пошуку нових конкурентних переваг, виходячи з аналізу слабких і сильних сторін підприємства;

– фокусування конкурентних переваг на досягнення стратегічних цілей функціонування підприємства.

У створенні міжнародних конкурентних переваг важливу роль може відігравати і випадок (винахідництво тощо). За глобальної стратегії фірма продає свою продукцію у багатьох країнах, застосовуючи єдиний підхід. За цієї стратегії різні види діяльності найвигідніше розміщуються у різних країнах. Глобальна фірма координує діяльність розкиданих по світу філіалів. Глобальна конкуренція посилює переваги від швидкої реакції на зміни. Міжнародні альянси фірм певної галузі, що базуються у різних країнах - один із засобів глобальної конкуренції. Не існує єдиного типу глобальної стратегії. Способів конкурувати існує безліч. У кожній галузі - своє оптимальне їх поєднання. Більшість глобальних стратегій - поєднання торгівлі і прямих зарубіжних інвестицій. Торгівля і зарубіжні інвестиції доповнюють один одне. Збереження конкурентної переваги на тривалий період вимагає вдосконалення її джерел. Країни досягають успіхів у тих галузях, де є навики і ресурси, що необхідні для зміни стратегії, а вітчизняні фірми конкурують глобально.

Висновки. Отже, управління формуванням конкурентних переваг повною мірою залежить  від  ступеня  адаптивності  і  гнучкості  системи  управління підприємства до змін внутрішнього і зовнішнього середовищ. Відповідно до цього при управлінні конкурентними перевагами аграрного підприємства необхідно використовувати ситуаційний підхід, який враховує ситуацію, що склалася на підприємстві, й особливості умов зовнішнього середовища, а також динамічний підхід, який дозволяє дати адекватну оцінку процесам формування і розвитку конкурентних переваг аграрного підприємства.

 

Список використаних джерел:

1. Маркова В.Д. Стратегический менеджмент. Курс лекций / В.Д. Маркова.  С.  А  Кузнецова.  –  М.:  ИНФГА-М:  Новосибирск: Сибирское соглашение, 2000. – 288 с.

2. Войчак А.В. Конкурентні переваги підприємства: сутність і класифікація / А.В. Войчак,Р.В. Камишніков // Маркетинг в Україні. – 2005. – №2. – С. 50-53.

3. Зозулев А. Об усилении конкурентних преимуществ предприятия / А. Зозулев // ЭкономикаУкраины. – 2003. – №8. – С. 33-38.

4. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг: Европейская перспектива / Ж. Ж. Ламбен. – СПб.:Наука, 1996. – 870 с.

 

Category: 3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. | Added by: olrebak
Views: 258 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz