Неділя, 20.05.2018, 12:34
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств.

РИНОК ЙОГУРТУ. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКТУ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА МІЖНАРОДНОМУ РИНКАХ
08.10.2015, 10:51

УДК 637.338

Н.М. Фірсова

Науковий керівник к.е.н, доцент І.В. Колокольчикова

Таврійський державний агротехнологічний університет

 

РИНОК ЙОГУРТУ.  КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКТУ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА МІЖНАРОДНОМУ РИНКАХ

 

Проаналізовано ринок молочних продуктів та йогурту. Визначено групи показників конкурентоспроможності продукту. Узагальнено тенденції розвитку йогурту на національному та міжнародному ринках.

 

Проанализирован рынок молочных продуктов и йогурта. Определены группы показателей конкурентоспособности продукта. Обобщены тенденции развития йогурта на национальном и международном рынках.

 

The dairy products and yogurt market for dairy is analyzed. The indicators of the product competitiveness are defined. Yogurt trends at the national and international markets are overviewed.

 

Постановка проблеми. На даний момент ринок кисломолочних продуктів, а саме йогурт має корисні властивості та крім цього він став актуальнім для споживачів. Адже даний продукт нормалізує обмінні процеси в організмі людини. Корисність йогурту проявляється у здатності запобігати утворенню і розмноження шкідливих бактерій в кишковому тракті. Тим самим регулярне вживання цього продукту сприяє ефективному очищенню всього організму. Тому тема даної статті є актуальною.

Мета дослідження. Проаналізувати стан ринку молочних продуктів та місце йогурту в структурі товарного асортименту, визначити групи показників конкурентоспроможності продукту – йогурт, які найбільш впливають на позиціювання товару, узагальнити тенденції розвитку продукту на національному та міжнародному ринках.

Основний матеріал дослідження. Ринок молочних виробів є одним із вагомих та необхідних продуктів харчування. Тому продукція молочної промисловості користується попитом майже всім населенням світу. Сучасний ринок продуктів раціонального харчування займає велику частину з молочних виробів. Завдяки правильного харчування та  популярності здоровому способу життя, ринок молочних продуктів збільшується завдяки великої кількості обсягів продажу, розширеної кількості асортименту продукції та засобам масової інформації.

Ринок молочних виробів поділяється на такі сегменти: ринок молока та кисломолочних виробів, ринок сирів, ринок тваринного масла, ринок сухого молока та ринок молочних консервантів. З наведеного значну частку ринку займають кисломолочні вироби. На сьогоднішній день вони представлені багатим асортиментом  молочної продукції (понад 250 видів). До його складу входять такі продукти: йогурт, сметана, кефір, ряжанка, сири солодкі та ін. На ринку кисломолочних продуктів йогурт займає одне з провідних місць та становить 15%, рис.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Структура ринку молочних виробів України, 2014р.

 

Сьогодні на ринку кисломолочних продуктів спостерігаємо масштабну конкуренцію виробників серед вітчизняних та іноземних виробників в основному це гарантія високої якості продукції та контроль цінової політики. Конкурентоспроможність молочної продукції, а саме йогурту є відносною характеристикою, що виражає особливості виробництва продукції. Виділяють три основні групи системи чинників, які формують рівень конкурентоспроможності молочної продукції.

До першої групи входять нормативні чинники, що пов’язані зі стандартами на відповідні параметри продукції, їх дотримання та необхідність контролю за ними (наприклад, якість молочної сировини для виробництва товарів на зовнішньому і внутрішньому ринках; якість виробленого товару)

 Друга група  характеризує технологічні чинники, які стосуються технології виробництва продукції, її екологічної безпеки та безпеки для здоров’я людини, естетики оформлення, зручності використання (зокрема, екологічна безпека молокопродукції; місткість ринку – кількість щорічних продажів; питома вага проданої молочної продукції; легкість доступу на ринок; однорідність ринку; конкурентні позиції молокопереробних підприємств, які вже працюють на даному ринку; конкурентоспроможність молокопепереробної галузі; можливість технічних нововведень у галузі; конкурентоспроможність регіону і країни).

Третя група економічних чинників визначає безпосередньо ціною продукції з урахуванням відсотка коштів на придбання даного товару у споживчому кошику [1].

Основними показниками конкурентоспроможності, які найбільше впливають на вибір йогурту споживачами є його смакові характеристики, корисність та поживність продукту, у зв'язку з цим сучасні виробники добавляються в йогурт: фрукти, злаки, джеми, прагнучи задовольнити кисломолочний апетит населення. Фруктові добавки натуральні і корисні, але при цьому у складі йогуртів все одно присутні ароматизатори та барвники. Водночас це може забезпечити гарантію українського ринку від неякісного імпорту. Єдине що може зупинити майбутній розвиток кисломолочної промисловості, – це клопіт та перешкода з сировиною.

Сьогодні міжнародний ринок представлений різноманітними виробниками молочної продукції. Більшість молочних холдингів і великих молокопереробних підприємств постійно оновлюють йогуртний асортимент, реєструючи нові торгові марки. Світовий лідер виробництва молока та молокопродуктів, в тому числі і йогуртів - США. Світовими лідерами у виробництві йогуртів є такі транснаціональні гіганти: Danone, Bel, Ehrmann, Campina, Mertinger, Nordmilch, Unimilk. Йогурт і йогуртні напої раніше залишаються привабливими і для виробників, в першу чергу, з точки зору широких асортиментних можливостей [2].

Структура асортименту молочної продукції по виробникам виглядає наступним чином: найбільшу частку займає компанія «Вімм-Білль-Данн», а саме 30%, в той час компанія «Данон» складає 24% від усього асортименту ринку молочної продукції, третє місце займає «Юнімілк» який володіє 22%, наступна компанія «Ерман», що складає 11% та найменшу частку займає  компанія «Сampina» яка має всього 3% та 10% займають інші виробники молочної продукції.

Рівень економічного розвитку різних країн може значною мірою відрізнятися. Тому політика управління брендами компанії повинна приймати даний фактор до уваги. Існує декілька підходів для вирішення даної проблеми. Перший підхід полягає в адаптації товарних ліній до ринків. Другий підхід пов'язаний з сегментуванням товарної лінії. Третій підхід - поетапне введення інновацій. Наприклад, група Danone повністю позиціонується по концепції «доброго здоров'я». Це досить широка концепція, і вона не може означати одне і те ж в Індії і в Скандинавії. Насправді Danone розрізняє три етапи розвитку, що відповідають трьом рівням зрілості ринку: якість і безпека, здоров'я і харчування та активне здоров'я. Ринкам, що знаходяться на кожному з цих етапів, пропонується введення товарів, які відповідають існуючому широкому розумінню поняття, «здоров'я» [3].

Крім перерахованих вище міжнародних аспектів управління брендами існує ще такий фактор, як відмінності в категоріях. Хоча товари можуть мати однакове ім'я, вони не означають одну і ту ж річ в тій чи іншій країні. Таким чином, у різних країнах один і той же очевидний товар необхідно позиціонувати відповідно до присутніх у них значенням конкретної категорії.

Висновки. Таким чином, проаналізувавши ринок йогурту та конкурентоспроможність продукту на національному та міжнародному ринках. Можна зробити наступні узагальнюючі висновки.

Проаналізовано стан ринку молочних продуктів та місце йогурту в структурі товарного асортименту, де видно, що найбільша питома вага – це структура виробів кисломолочної продукції. За різноманітністю асортименту нараховано14 видів продукції, найбільшу частку з них складають: кефір – 14%, сир твердий – 13%, молоко рідке – 10%  та сир кисломолочний – 9%, а йогурт займає 15% від структури ринку молочних виробів.

Визначено групи показників конкурентоспроможності продукту – йогурт, до яких відносять нормативні, технологічні та економічні чинники, які найбільш впливають на позиціювання товару та узагальнюють тенденції розвитку продукту на національному та міжнародному ринках.

Відповідно до міжнародного досвіду ми бачимо, що ринок молочної продукції постійно оновлює свій йогуртний асортимент, тобто, йогуртні напої залишаються на загальному фоні молочної продукції досить привабливими для транснаціональних виробників таких як: Danone, Bel, Ehrmann, Campina, Mertinger, Nordmilch, Unimilk.

 

Література:

  1. Чугаєвська С.В.  Методологічні засади дослідження конкурентоспроможності молочної продукції // Регіональна економіка. – 2013. – №2. – С. 211-218.
  2. Івахтенко А.В. Конкурентна стратегія МНК «Groupe Danone» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://studme.org/36957/marketing/mezhdunarodnyy_brending_transnatsionalnyh_kompaniy_rynke_fmcg
  3. Шарков Ф. І. Міжнародний брендінг транснаціональних компаній на ринку FMCG [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.kazedu.kz/referat/175552
Category: 3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. | Added by: olrebak
Views: 789 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 18
Guests: 18
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz