Четвер, 20.09.2018, 13:43
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств.

Entries in category: 7
Shown entries: 1-7

Sort by: Даті · Назві · Rating · Коментарям · Завантаженням · Переглядам

Ю.С. Арцаблюк
Науковий керівник к.е.н, доцент Д.М. Васильківський
Хмельницький національний університет
 

МІЖНАРОДНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ, ЯК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

 

Одним з основних елементів міжнародного маркетингового комплексу є система просування: реклама, стимулювання збуту, персональні продажі та зв’язки з громадськістю. Зрозуміло, що і сам маркетинговий комплекс, і система просування формуються стосовно певного сегмента і конкретного товару. На відміну від системи просування, маркетингові комунікації забезпечують, як правило, ефективне просування не одного продукту чи послуги, а всієї номенклатури товарів.

3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. | Views: 321 | Downloads: 0 | Added by: olrebak | Date: 16.10.2015 | Comments (0)

Кузьмінець К.С.

                     Науковий керівник: к.е.н., доцент, Арестенко В.В.

Національний університет  біоресурсів і природокористування України

 

ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН НА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

                                                                                                                                      

Постановка проблеми. Розвиток міжнародних товарних ринків нині істотною мірою визначає формування світової системи господарства. Сучасні процеси глобалізації, які характеризуються найвищим якісним ступенем взаємопереплетіння, взаємопроникнення національних економічних систем, інтенсифікація конкуренції, швидке поширення наслідків фінансових криз призводять до посилення ризиків зовнішньоекономічної діяльності в міжнародному бізнесі. Все це потребує напрацювання нових сучасних підходів до розробки методів проникнення, стратегій діяльності та формування конкурентних переваг українських виробників на міжнародних ринках.


В.В. Плетньов

Науковий керівник – к.е.н., доцент О.В. Мандич

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

 

Вплив інформаційних технології на конкурентні переваги підприємств

 

Проаналізовано вплив розвитку інформаційно-комунікаційних технологій на конкурентні переваги вітчизняних підприємств при виході на міжнародні ринки.

 

Проанализировано влияние развития информационно-коммуникационных технологий на конкурентные преимущества отечественных предприятий при выходе на международные рынки.

 

The influence of ICT on the competitive advantages of domestic enterprises in entering international markets


Н.Б. Паславська

Науковий керівник к.е.н, доц. Д.М.Васильківський

                                                                    Хмельницький національний університет

 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ЗАВОД «ТЕМП»)

 

Аналізується конкурентоспроможність підприємства ПАТ «Завод «ТЕМП», основні проблеми її становлення, проведений фінансовий стан підприємства, висуваються чинники становлення конкурентоспроможності підприємства,  запропоновані основні шляхи покращення конкурентоспроможності підприємства на міжнародному ринку.

 

Анализируется конкурентоспособность предприятия ОАО «Завод« ТЕМП », основные проблемы ее становления, проведенное финансовое состояние предприятия, выдвигаются факторы становления конкурентоспособности предприятия, предложены основные пути улучшения конкурентоспособности предприятия на международном рынке.

 

Сompetitiveness of public company «Zavod «Temp» and main problems of its formation are analyzed, financial position of enterprise is held, factors enterprise competitiveness are given,  main ways to improve enterprise competitiveness in the international market are proposed.

 


Н.М. Фірсова

Науковий керівник к.е.н, доцент І.В. Колокольчикова

Таврійський державний агротехнологічний університет

 

РИНОК ЙОГУРТУ.  КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКТУ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА МІЖНАРОДНОМУ РИНКАХ

 

Проаналізовано ринок молочних продуктів та йогурту. Визначено групи показників конкурентоспроможності продукту. Узагальнено тенденції розвитку йогурту на національному та міжнародному ринках.

 

Проанализирован рынок молочных продуктов и йогурта. Определены группы показателей конкурентоспособности продукта. Обобщены тенденции развития йогурта на национальном и международном рынках.

 

The dairy products and yogurt market for dairy is analyzed. The indicators of the product competitiveness are defined. Yogurt trends at the national and international markets are overviewed.


Айзман К.С

Науковий керівник к.е.н. Сокіл Я.С

Таврійський державний агротехнологічний університет

 

СТАН КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

 

У статті розглянуто питання міжнародної конкурентоспроможності підприємств  та пріоритетність завдань  національної економіки щодо управління конкурентоспроможністю в умовах глобалізації.

 

В статье рассмотрены вопросы международной конкурентоспособности предприятий и приоритетность задач национальной экономики по управлению конкурентоспособностью в условиях глобализации.

 

The article deals with the issues of international competitiveness of enterprises and the priorities of national economic management competitiveness in the context of globalization.

 


Т.В. Куліш

к.е.н. , доцент кафедри маркетинг

Таврійський державний агротехнологічний університет

 

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ППРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Розглянуто основні підходи до оцінки конкурентоспроможності промислових підприємств. Досліджено особливості впливу та взаємозв'язку чинників конкурентоспроможності з використанням елементів маркетингової комунікації, логістики збуту, фінансово-кредитного та інвестиційно-інноваційного забезпечення формування у збутовій діяльності підприємств.  Розглянуто чинники конкурентоспроможності та їх роль у діяльності підприємств у збутовій політиці, намічено шляхи підвищення ефективності підприємств в Україні.

 

В статье рассмотрено основные подходы к оценке конкурентоспособности промышленных предприятий. Проведено исследование особенностей влияния и взаимосвязи факторов конкурентоспособности с использованием элементов маркетинговых коммуникаций, логистики сбыта, финансово-кредитного и инновационного обеспечения в формирования в сбытовой деятельности предприятий. Рассмотрено факторы конкурентоспособности и их роль в деятельности предприятий в сбытовой деятельности, определены пути повышения эффективности предприятий в Украине.

 

In the article the features of influencing and intercommunication of factors of competitiveness are explored with the use of elements of marketing communication, logistic of sale, financial-credit and innovative investment providing of forming in sale activity of enterprises. The factors of competitiveness and role are considered in activity of enterprises in a sale policy, the ways of increase of efficiency of enterprises are set in Ukraine.


Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz