Неділя, 20.05.2018, 12:52
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці

ФЛУКТУАЦІЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ В УКРАЇНІ, ТРАНШІ МВФ ЯК ОДИН ІЗ КАТАЛІЗАТОРІВ ПРОЦЕСУ
13.10.2015, 16:49

УДК 336.71                                                                                                                                             

   А.В. Жердецька

       Науковий керівник: О. А. Харун

                             Хмельницький національний університет

 

ФЛУКТУАЦІЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ В УКРАЇНІ, ТРАНШІ МВФ ЯК ОДИН ІЗ КАТАЛІЗАТОРІВ ПРОЦЕСУ

 

У статті проаналізовано особливості коливання курсу національної грошової одиниці. Досліджено роль траншів МВФ, як одного з каталізаторів даних процесів.

 

Одним із найгостріших проявів світової фінансово-економічної кризи в Україні стала проблема флуктуації валютного курсу. Масштаби цієї проблеми досить значні, адже супроводжуються неконтрольованим здешевленням національної грошової одиниці, скороченням у низці галузей обсягів промислового виробництва й експортних операцій, погіршенням сальдо торгового балансу, активізацією інфляційних процесів та зменшенням іноземних інвестицій. За наведених умов питання дослідження валютних коливань гривні щодо провідних світових валют та вивчення взаємозв’язку цих процесів із траншами МВФ набувають раніше небаченої актуальності.

Постановка завдання. У науковій літературі питання, пов’язані з дослідженням динаміки валютного курсу знайшли відображення в працях Я. Белінської, І. Нідзельської, М. Волянської, В. Міщенкова, В. Козика, А. Гальчинської, В.Олійника, І. Кравченка та інших. Досягнення даних вчених складають міцну теоретичну базу. Однак, ситуація, яка склалася в умовах гібридного конфлікту на Сході України та складних  інфляційних процесів, вимагає проведення якісно нового аналізу флуктуації валютного курсу з урахуванням особливостей та процесів, якими характеризується функціонування національної економіки сьогодні.

Метою даної статті є вивчення особливостей коливання курсу національної грошової одиниці в Україні та аналіз траншів МВФ як одного з каталізаторів даних процесів.

Основний матеріал дослідження. Флуктуація (від лат. коливання) – це відхилення миттєвих значень величини від середніх (від стану рівноваги), що генеруються системою спонтанно. Флуктуація виступає основним чинником в становленні, функціонуванні, розвитку і неминучій загибелі будь-якої системи [3, с. 235]. Іншими словами, флуктуація валютного курсу – це процес його коливання.

Стрімка девальвація гривні стала звичайним явищем в Україні. З дня на день ми спостерігаємо, як українська національна валюта падає у фінансово-економічну безодню. Найбільших обертів флуктуаційні процеси набрали в першому кварталі 2015 року.

 Рівень девальвації української гривні з січня 2014 року по лютий 2015 досяг 155,6%. Вартість гривні впала до мінімуму 24,7 гривень/долар США станом на 28.02.2015 року (рис.1.).

Рис. 1. Флуктуація валютного курсу (грн. за 100 дол. США) [11]

Процес флуктуації призвів до наступних наслідків: банківські вклади фізичних осіб у вільно конвертованій валюті (у доларовому еквіваленті) за визначений період знизилися на 664.5 млн. доларів США і на 01.03.2015 становили 12 387.4 млн. доларів США [10]; в свою чергу борг України в іноземній валюті зменшився на 15,66% (або на 10 млрд 792 млн 911,62 тис. дол.), проте у національній валюті зріс одразу на 44,9% (або 500 млрд 095 млн 556,97 тис. грн). У лютому в країні відбулося збільшення обсягу грошової маси на 21,5% – до1137,6 млрд. грн., в той час, коли обсяг монетарної бази зріс лише на 1,5%–до 331,6 млрд. грн. На динаміку грошової маси вплинула переоцінка валютних депозитів унаслідок девальвації національної грошової одиниці, ̶  свідчать експерти НБУ.

На девальвацію гривні повпливали також багато інших причин і факторів: падіння макроекономічних показників, зниження валового внутрішнього продукту, зміна співвідношення експорту та імпорту товарів і послуг, зменшення золотовалютних резервів країни, а також продиктоване економічною політикою зниження реального валютного курсу по відношенню до твердих валют в системах з фіксованим курсом валюти, яке встановлюються НБУ. Ну і, звичайно ж, втрата Криму і тривалий військовий конфлікт на сході України [9].

Аналізуючи каталізатори флуктуаційних процесів в Україні, варто також не оминути увагою транші МВФ. Вони мають значний вплив на вартість національної грошової одиниці В Україні. На кожному етапі кредитування, з часів прийняття Конституції України, курс долара по відношенню до гривні підвищувався, а національна грошова одиниця здешевлювалася. З 1996 р. до 2001 р. національна грошова одиниця України здешевіла в 3 рази, з 1996 р. до 2009 р.  ̶ в 4,6 рази, а в 2014, порівняно з 1996 р.  ̶ у 6,6 рази ( рис. 2.).

Рис. 2. Коливання валютної пари USD/UAH (грн. за дол. США) [12]

В період з 2002 до 2007 року кредитів від МВФ Україна не отримувала, саме тоді вартість гривні залишалась відносно стабільною і трималась майже на одному рівні. Найбільший кредит, сумою 10,588 млрд $, було надано Україні на четвертому етапі кредитування МВФ (2008–2009 рр.). Ці транші були спрямовані на: поповнення золотовалютних резервів НБУ, регулювання платіжного балансу та покриття дефіциту державного бюджету. Після надання цього кредиту відбулося значне зниження вартості гривні по відношенню до долара США на 47,9 %. Наступний транш Україна отримала в 2010-2011 рр. За цей період відбулося зниження курсу долара на монетарному ринку України, тоді як у 2010 р. вартість гривні зросла відносно 2009 р., але вже в 2011 році починає знову здешевлюватися. В 2014 р кредитів країні МВ не надавав, тому ситуація на монетарному ринку не зазнала значних змін. Наприкінці квітня 2014 року, після отримання чергового траншу, національна валюта знову почала втрачати свої позиції: у березні цього року курс гривні за долар США становив 10,06 грн., а в листопаді  ̶  14,38 грн [2, с.99].

Сьогодні експерти зазначають, що тимчасові адміністративні заходи щодо отримання траншів  МВФ допомагають стримати некеровану девальвацію. Однак для стабілізації ситуації на валютному ринку необхідно терміново прийняти міри з метою подолання вище зазначених економічних та психологічно-очікувальних факторів. Для наочного представлення заходів, які на нашу думку будуть доцільними, ми розробили наступну схему (рис 3.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Заходи щодо забезпечення стабілізації валютного курсу в Україні

Розглянемо детальніше запропоновані міри. Щодо скорочення видаткової частини бюджету, ми вважаємо за доцільне створення урядом рівневої структури пріоритетності державних видатків:

1 рівень – воєнні видатки;

2 рівень – видатки, спрямовані на забезпечення функціонування основних державних сфер таких, як: охорона здоров’я, правосуддя, охорона правопорядку та інших;

3 рівень – видатки на різноманітні контролюючі функції, на науку, на освіту та інші. Цими видатками уряд повинен частково нехтувати, якщо існує загроза невиконання державного бюджету, наприклад, в умовах необхідності збільшення видатків на фінансування армії.

Ми також вважаємо за необхідне проведення аудиту всіх видатків бюджету, використовуючи допомогу представників міжнародних організацій та представників громадськості.

 Наступні видатки Державного бюджету можуть бути скорочені з метою мінімізації фіскального розриву:

1. скорочення фінансування Генпрокуратури у зв’язку зі скороченням персоналу (окуповані території);

2. скасування фінансування спеціальних медичних послуг для держслужбовців;

3. зменшення видатків на Мінюст у зв’язку з введенням та використанням електронного обігу;

4. скорочення фінансування державної фіскальної служби у зв’язку зі зменшенням кількості податків.

Що стосується «Нафтогазу», то Верховна Рада України ще 14 серпня 2014р. схвалила реформу НАК "Нафтогаз України". За відповідне рішення проголосували 228 народних депутатів [10]. Згідно з планом, перший крок мав звершитися у 2014 р., але наразі його закінчення затягується. Також затягується розробка та обговорення концепції реформування через консультації зі Світовим банком. На нашу думку, реформування даної установи – це один із істотних етапів на шляху до мінімізації фіскального розриву і подальше його відтягування просто неприпустиме.

Другий блок передбачає заходи з посилення комунікації з населенням: оприлюднення кроків що проведення реформ банківської системи; надання інформації про вплив флуктуаційних процесів на стан торгівельного балансу; проведення нарад із журналістами, представниками фінансових установ, промисловцями, учасниками зовнішньо-економічної діяльності; надання роз’яснень розбіжностей в оцінках ситуації на валютному ринку, зроблених НБУ, експертами та урядом; поширення інформації у формі різноманітних інтернет-блогів; публікація структури емісії з чітко визначеною диференціацією.

Третій блок передбачає негайне виведення з ринку неплатоспроможних банків. Перший заступник голови НБУ Олександр Писарук заявив, що ця процедура буде завершена в кінці 2015 року. Ми вважаємо, що потрібно скоротити до мінімуму визначені терміни і якомога швидше закінчити з ліквідацією неплатоспроможних банків. Більшість розвинених країн почистили свою систему ще під час минулої кризи 2008-2009 років. Україна свого часу уроки минулої кризи не засвоїла, в результаті чого цю проблему потрібно вирішувати в найскладніший за всю історію незалежності України час.

Отже, попри те, що кредити мають негативний вплив на вартість гривні, Україна поки що не може відмовитися від траншів МВФ, які частково покривають дефіцит державного бюджету. Ситуація яка склалася сьогодні вимагає негайних дій та реформ зі сторони органів державної влади та НБУ. Це має бути чітко виважена стратегія, з врахуванням усіх факторів та сучасних умов функціонування національної економіки. Запропонована нами схема звичайно не є досконалою, але, на нашу думку, містить цілий ряд дій, впровадження яких буде доцільним.

 

Список використаних джерел

1. Береславська О. І. Валютний курс і зовнішня торгівля: теоретичні й емпіричні аспекти взаємозв’язку / О. І. Береславська // Фінанси України. – 2009. – №3. – С. 66-76.

2. Інатова О. М. Статистичний аналіз надходжень кредитних ресурсів від МВФ на коливання курсу національної грошової одиниці / О. М. Ігнатенко, Т. С. Григораш // «Молодий вчений» – 2015. – № 1. – С. 96-99.

3. Мірошниченко Г. О. Флуктуації та їх вплив на стабільність банківської системи [Текст] / Прикладна наука та інноваційний шлях розвитку національного виробництва: матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (4-5 жовт. 2012 р.)  ̶  Тернопіль: Крок, 2012. – С. 235-237.

4. Аналітичний огляд валютного ринку України за І півріччя 2014 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://rurik.com.ua/documents/research/Currency_market_review_II_2014.pdf.

5. Базилевська Я. І. Войтко С. В. Валютно-курсовий аналіз на основі макроекономічних показників: динамічний аспект [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2013-19.pdf.

6. Бакуменко Т. Валютний курс і фундаментальні фактори його формування [Електронний ресурс] / Т. Бакуменко – Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3009/1/52.pdf. 

7. Банківська система України – результати діяльності у 2012 році [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nabu.com.ua/NEWS/NABUbank2012.pdf.

8. Береславська О. І. Валютний курс і зовнішня торгівля: теоретичні й емпіричні аспекти взаємозв’язку / О. І. Береславська // Фінанси України. – 2009. – №3. – С. 66-76.

9. Девальвація гривні – негативні і позитивні сторони [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://criminal.in.ua/?p=2114.

10. Міненерго оприлюднило графік реформування "Нафтогазу" [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://ua-energy.org/post/49903.

11. Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

12. Финансовий портал Минфин [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://minfin.com.ua/.

 

Category: 2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці | Added by: olrebak
Views: 177 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 10
Guests: 10
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz