Вівторок, 22.05.2018, 22:21
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція » 2. Інноваційно-інвестиційний розвиток України та її інтеграція у світовий економічний простір

Формування моделі інноваційного розвитку АПК
30.11.2012, 20:36
А.В. Колесник
Магістр групи МЕВ-08-1
Науковий керівник ст. викладач Г.В.Скиба
Хмельницький національний університет

Розглянуто деякі аспекти формування моделіінноваційного розвитку агропромислового комплексуУкраїни.

Постановка проблеми. Впливовою на суспільний розвиток складовою загальної моделі інноваційного розвитку національної економіки є модель інноваційного розвитку аграрного сектора, яка має більш ускладнену структуру через залучення до функціонально-виробничих процесів природних ресурсів та біологічних організмів. Реалізація моделі інноваційного розвитку в аграрному секторі економіки зумовлює виникнення вигід в трьох напрямах, що потребує збалансованого узгодження кількості товаровиробників, які впроваджують інновації, їх мотивації, структури стимулів, генерованої суспільством, рівня конкуренції, попиту на інновації та інноваційну продукцію як з боку кінцевого споживача, так і споживача-переробника. Із внутрішньосистемних факторів інноваційний розвиток аграрного сектора економіки на 30% стримується незадовільним фінансовим станом підприємств, на 25% - низькою якістю науково-дослідних робіт і низьким рівнем інтеграції науки з виробництвом.
Актуальність дослідження підтверджується ступенем нерозкритості даної теми – на даний час ґрунтовні дослідження цієї тематики в національній правовій доктрині майже відсутні. Певні питання даної теми висвітлюються у роботах Козир С.М., Амбросова В.Я., Козаченко Л., В.М. В. Булгакова, Т. Бураковського, А. Гальчинського, Л. Дейнеки, О Дергачова, О. Жемойди, С. Кваши, В. Клочка, А. Кредiсова, І. Крючкова, Д. Лук'яненка, Я. Матійчика, М. Михальченка, Б. Парахонського та інших, які слугували фундаментальною базою для подальшого дослідження питань, що розглядаються, а також аналітичні статті та дослідження провідних науковців в галузі права Світової Організації Торгівлі та Європейського Союзу.
Метою даної статті є аналіз теоретичних та практичних аспектів формування моделі інноваційного розвитку АПК.
Виклад основного матеріалу дослідження. Результативність моделі інноваційного розвитку соціально-економічних систем аграрного спрямування визначається через систему ефектів (техніко- технологічного, економічного, соціального, екологічного, біологічного, організаційного, динамічного), яка має визначену ієрархічну структуру залежно від місії соціально-економічної системи.
Сільськогосподарські підприємства останніми роками інноваційно активізуються, починає змінюватися парадигма їхнього мислення, в результаті чого приблизно 20% сільськогосподарських підприємств витрачали на вдосконалення виробництва у 2011 р. більше 30% чистого прибутку. Активнішими є великі за розмірами господарські товариства та приватно- орендні підприємства.
Інновації в основному впроваджуються в прибуткові рослинницькі галузі (станом на 2011 рік): 46% підприємств застосовують нові сорти і гібриди сільськогосподарських культур, 25% - нові сільськогосподарські машини та механізми, 14% - нові системи обробітку ґрунту. Незначний рівень (5%) використання науково - обґрунтованих сівозмін [4].
У тваринництві 52% підприємств застосовували нові породи сільськогосподарських тварин, інші ж види інновацій, зокрема високоефективні корми, нові механізми та засоби захисту рослин знаходяться майже на одному рівні (близько 16%) [4].
Найслабкішою щодо можливості реалізації моделі інноваційного розвитку визнано організаційно-управлінську систему, яка не забезпечує належного інноваційного клімату та культури, не розвиває інтелектуальну складову організації [2].
Основоутворюючими елементами моделі інноваційного розвитку аграрного сектора України є біологічний потенціал та науково-освітня система, яка формує інноваційне мислення, генерує інновації та забезпечує аграрний сектор економіки спеціалістами, здатними працювати з різними видами інновацій[3].
Регіональна інвестиційна політики повинна бути наповнена новим змістом, а саме: стратегічними напрямами інноваційного розвитку регіонального аграрного сектора економіки та цільовою спрямованістю; завданнями економічного, соціального, екологічного, синергетичного, демографічного, науково-технічного, oрганізаційно-правового, інституціонально-структурного характеру; механізмами реалізації та методами впливу регіональних інститутів, що сприятиме підвищенню рівня обґрунтованості стратегічних рішень забезпечення сталості розвитку аграрного сектора економіки. Становлення національної, регіональної інноваційної системи на кластерних засадах вимагає створення мережі інноваційно-виробничих та функціонально-спеціалізованих кластерів програмно-цільового спрямування.
Методологічною основою слугуватиме матриця взаємодії учасників інноваційного територіально-виробничого кластеру в аграрному секторі економіки. З метою фінансового забезпечення реалізації моделі інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в системі «наука - освіта - виробництво» повинна бути розроблена модель руху рентних потоків. В процесі здійснення інноваційної діяльності суб’єктами господарювання аграрного сектора економіки з чітким виділенням особливостей інтелектуальної ренти з'явиться можливість обґрунтувати як джерела її формування, так і кількісні її параметри [5].
Підвищенню результативності інститутів інформаційного забезпечення повинна сприяти нова концепція розвитку їхньої діяльності в напрямах переорієнтації на підтримку інноваційного розвитку регіонального і державного аграрного сектора шляхом: створення механізмів стимулювання не пропозиції, а попиту на науково-технічну й інноваційну продукцію; розвитку регіональних інститутів поширення знань; лібералізації джерел фінансування поширення знань на рівні держави, регіонів; модифікації способів поширення знань через дорадчі служби; розвитку моніторингової діяльності в напрямі підвищення коефіцієнта обізнаності споживачів інновацій [4].
Таким чином, у результаті аналітичного осмислення положень законодавчо- нормативних актів України можливо зробити висновок, що стимулюючі інноваційний розвиток економіки державні заходи не мають системно-комплексного характеру і здебільшого спрямовані на окремих суб’єктів. З метою вирішення цієї проблеми потрібно розробити і обґрунтувати зміни до вітчизняного законодавства із диференціацією по групам державних пріоритетів - забезпечення національної безпеки, міжнародного авторитета держави, збереження суверенітету; забезпечення економічної та науково- технічної незалежності держави, вихід на лідерські позиції за рівнем науково- дослідної та інноваційної діяльності тощо.

Література:
1. ЗаконУкраїни «Про інноваційну діяльність» від 26.12.2002 р. № 380-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 36. - С. 226.
2. Шовкун І.А. Передумови інноваційного розвитку економіки з позицій інституціонального підходу / І. А. Шовкун // Економічна теорія. – 2004. – № 4. – С. 22-38.
3. Міністерство аграрної політики України [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.minagro.gov.ua/
4. Саблук П. Т. Стабільні економічні умови як фактори послідовного підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва / П. Т. Саблук // Економіка АПК. - 2003. - № 1. - С. 3-12.
5. Ситник В. П. Трансформація АПК України в ринкові умови / В. П. Ситник. - К. : ІАЕ, 2002. - С. 12.
Category: 2. Інноваційно-інвестиційний розвиток України та її інтеграція у світовий економічний простір | Added by: Lesya | Tags: інноваційна модель, інновації
Views: 1668 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Світова економічна інтеграція та глобалізаційні процеси в ХХІ столітті [10]
2. Інноваційно-інвестиційний розвиток України та її інтеграція у світовий економічний простір [7]
3. Сталий розвиток регіонів: соціальні, економічні та демографічні аспекти [2]
4. Напрями забезпечення економічної безпеки виробничих систем та розвитку економічної дипломатії [4]
5. Економічні процеси і системи: моделі і інструменти забезпечення [4]
6. Управління конкурентним потенціалом промислових підприємств та умов розвитку конкуренції [3]
7. Розвиток теорії та практики управління підприємствами як соціально-економічними системами [1]
8. Проблеми підвищення конкурентноздатності персоналу підприємств за умов функціювання в рамках СОТ [0]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz