П'ятниця, 19.10.2018, 10:29
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція

Entries in section: 32
Shown entries: 21-30
Pages: « 1 2 3 4 »

О. В. Дармороз
група МЕВ-08
Науковий керівник: викладач І. Ю. Думанська
Хмельницький національний університет

Початок ХХІ століття характеризується докорінною зміною пріоритетів регіональної економічної політики: конкурентоспроможність регіонів стає не стільки інструментом забезпечення загальнонаціонального добробуту, скільки стратегічною метою при забезпеченні сталого розвитку.

3. Сталий розвиток регіонів: соціальні, економічні та демографічні аспекти | Views: 1257 | Downloads: 0 | Added by: Lesya | Date: 22.11.2012 | Comments (0)

А. Ю. Слободянюк
група МБ-10-1
Науковий керівник к. е. н. Грицина Л. А.
Хмельницький національний університет

Анотація. У статті аналізується суть та причини створення вільних економічних зон, вплив на їх розвиток різних факторів та висуваються пропозиції щодо покращення та активізації їх діяльності.

Я. В. Носко
МЕВ-10-1
Науковий керівник к. е. н Грицина Л. А.
Хмельницький національний університет


Найбільш поширеними показниками, що характеризують стан і функціонування фондових ринків є фондові індекси, які призначені для відображення поточної кон’юнктури фондового ринку, стану ділової активності та оцінки тенденцій ринку. Ці індекси є узагальнюючими характеристиками макроекономічної ситуації та інвестиційного клімату в кожній конкретній країні.

О.О.Поворознюк
група МЕВ-10-2
Науковий керівник к.е.н. Грицина Л.А.
Хмельницький національний університет

За остані роки міграція робочої сили у всьому світі набуває глобального масштабу. Зважаючи на виключну важливість міграції робочої сили для забезпечення сталого економічного та соціального розвитку країн, постає необхідність регулярного моніторингу та аналізу міграційних потоків.

Ю.В.Сухорук
група МЕВ-10-1
Науковий керівник к.е.н. Грицина Л.А.
Хмельницький національний університет

Продовольча проблема - глобальна проблема, що безпосередньо впливає на долю всього людства. Основним фактором визначення продовольчої проблеми у світі є спроможність Землі прогодувати нинішнє та майбутнє покоління планети.

Качур В.В.
Магістр групи МЕВ – 08-01
Науковий керівник к.е.н., доц.. Яременко О.Ф.
Хмельницький національний університет

Ринкові реформи в Україні, розширення процесів демонополізації та приватизації, структурна реорганізація промисловості та необхідність господарювання підприємства в умовах світової фінансової кризи змінили місце і роль кадрового управлінського персоналу в процесі забезпечення економічної безпеки промислового підприємства.

Паславська Н.Б.
група МБ-10-1
Науковий керівник Дзюба М.І.
Хмельницький національний університет

Історично склалося так, що зовнішня торгівля є найстарішою формою міжнародних зв’язків, економічна суть якої полягає, по-перше, у перерозподілі результатів людської праці від однієї стадії виробництва до іншої; і, по-друге, у передачі товарів від виробників до споживачів. 

В.О. Пенцак
група МБ-10-1
Науковий керівник Дзюба М.І.
Хмельницький національний університет

Актуальність розгляду міграційних процесів для нашої країни є однією з нагальних. Масовий виїзд громадян України за кордон супроводжується зниженням рівня народжуваності, підвищенням рівня захворюваності через виснаження на тяжких роботах.

Р. В. Григоровська
група МБ-10-1
Науковий керівник к. е. н. Грицина Л. А.
Хмельницький національний університет

Сучасний розвиток світової економіки супроводжується процесами інтернаціоналізації та глобалізації. Щоб долучитися до даних процесів, економіка країни має бути добре розвиненою та конкурентоспроможною. Інвестиції ж є одним з найголовніших засобів, що дозволяє забезпечити вихід економіки з кризи та підвищити якісні показники господарської діяльності, якими визначається конкурентоспроможність та економічне зростання загалом. Таким чином, вивчення інвестиційного клімату країни та шляхів його покращення є досить актуальною темою, адже саме на основі стану інвестиційного клімату визначається привабливість країни для здійснення у ній інвестиційної діяльності як іноземними, так і вітчизняними інвесторами.

Ю.С. Адамова
група МБ-10-1
Науковий керівник Дзюба М.І
 Хмельницький національний університет

Міжнародна торгівля ліцензіями і "ноу-хау" є основною формою науково-технічного обміну між країнами та грає все зростаючу роль із зарубіжними інвестиціями і експортом наукоємкої продукції. Інновативність стає все більш внутрішньою ознакою економічно розвинутих країнах, створюючи цим самим, нові можливості для вирішення проблем суспільного розвитку

Site menu
Section categories
1. Світова економічна інтеграція та глобалізаційні процеси в ХХІ столітті [10]
2. Інноваційно-інвестиційний розвиток України та її інтеграція у світовий економічний простір [7]
3. Сталий розвиток регіонів: соціальні, економічні та демографічні аспекти [2]
4. Напрями забезпечення економічної безпеки виробничих систем та розвитку економічної дипломатії [4]
5. Економічні процеси і системи: моделі і інструменти забезпечення [4]
6. Управління конкурентним потенціалом промислових підприємств та умов розвитку конкуренції [3]
7. Розвиток теорії та практики управління підприємствами як соціально-економічними системами [1]
8. Проблеми підвищення конкурентноздатності персоналу підприємств за умов функціювання в рамках СОТ [0]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz