Вівторок, 22.05.2018, 22:38
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція » 1. Світова економічна інтеграція та глобалізаційні процеси в ХХІ столітті

Аналіз інфляційних процесів в Україні та світі
02.12.2012, 22:15
Кузко А.О.
Магістр групи МЕВ-08-1
Науковий керівник к.е.н. Грицина Л.А.
Хмельницький Національний Університет


У статті розглянуто основні причини розвитку інфляційних процесів в Україні та світі, здійснено їх аналіз та визначено напрями впливу інфляції на економіку світу.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. На сьогоднішній день в умовах бурхливих глобалізаційних процесів у світі немає жодної країни яка б не відчула на собі вплив інфляції. Макроекономічні проблеми інфляції є фундаментальною проблемою для розвитку будь-якої країни. Особливу актуальність вона набуває для держав так званого перехідного періоду, в т.ч. для України.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. В економічній науці не існує єдиних підходів щодо причин, наслідків і основних напрямів боротьби з інфляцією в умовах ринкової економіки. Теоретичну основу вивчення інфляції становлять праці класиків економічної думки: Д. Юма, Д. Рікардо, І. Фішера, Дж. Кейнса, А. Пігу, А. Маршалла, М. Фрідмена, Е. Фелпса, Г. Манків, Дж, Сакс, Р. Дорнбуша, К. Макконнелла, С. Брю, П. Самуєльсона, А. Ілларіонова, С. Корабліна. Серед них і вітчизняні вчені: Базилевич К.С., Баластрик Л.О., Башнянин Г.І., Томашик Л.С., Середа А.Р., Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М., Макаренко І.П., Бункіна М.К., Семенов А.М., Панчишин С, В. Бесєдін, З. Ватаманюк.
Метою даної статті є розгляд осноновних причин розвитку інфляційних процесів в Україні та світі, здійснення їх аналізу та визначення напрямів впливу інфляції на економіку світу.
Виклад основного матеріалу. Останнім часом у світовій економіці посилилися інфляційні процеси, викликані значним подорожчанням сировини, політичною нестабільністю в країнах-експортерах енергоресурсів, а також збільшенням споживання сировинних ресурсів та продовольства азійськими країнами, насамперед Китаєм. Останнє спричиняє постійне зростання цін на продовольство в усьому світі, підсилюючи негативний вплив інфляції на фінансово-економічний розвиток [4].
Головним циклічним чинником прискорення світової інфляції стало підвищення попиту на сировинні ресурси з другого півріччя 2010 року. Зокрема, ціни за баррель нафти зросли з 83 доларів США у квітні 2010 року до 90 доларів США на початку січня 2011 року. Ця тенденція зазнала корекції лише наприкінці липня 2011 року (рис. 1) [8].

Рис. 1. Динаміка цін на нафту 2008-2011 рр., дол. США

Структурним чинником зростання світової інфляції є динамічне піднесення економік країн, що розвиваються, які вивели споживання сировинних товарів на новий рівень, тоді як відповідного збільшення виробництва не відбулося (внаслідок підвищення собівартості видобування сировини). Таким чином, принципову роль у нагромадженні світових інфляційних тенденцій відіграють країни, що розвиваються, насамперед Китай.
Зростання впливу Китаю на світові інфляційні процеси пов’язане зі стрімким піднесенням економіки цієї держави (близько 10% на рік впродовж останнього десятиліття) і випереджальним збільшенням споживання первинних ресурсів. Так, за даними Державного статистичного управління КНР [3], ціни на споживчі товари в Китаї у липні 2011 року зросли до найвищого за останні 37 місяців показника – 6.5% у річномувимірі.
Як свідчать офіційні дані Європейського центрального банку (ЄЦБ) темпи зростання споживчих цін у єврозоні у 2011 році не змінилися й залишилися на рівні травня (2.7% у річному обчисленні) після максимального за два з половиною роки підвищення у квітні – 2.8%. Варто зазначити, що інфляція перевищує встановлений ЄЦБ поріг у 2% вже вісім місяців поспіль. Рівень інфляції окремих країн Єврозони є досить високим, що може стати загрозою існуванню єдиної валюти. На фоні сповільнення зростання ВВП у єврозоні в другому кварталі 2011 року та стурбованості, викликаної суверенною борговою кризою ряду країн єврозони, цей крок доводить пріоритетність антиінфляційної політики для європейських країн (рис. 2) [6].

Рис. 2. Загальний показник інфляції гармонізованого індексу споживчих цін [5].

Інфляційний процес в Україні є досить таки нестабільним і має порівняно великий потенціал до розвитку. Як було зазначено раніше одним з головних індикаторів інфляції є індекс споживчих цін. Виходячи з даних, наведених на рисунку 3, видно, що якщо в 2006 році споживчі ціни зросли на 11,6 %, в 2007– на 16,6 %, то тільки у першому півріччі 2008 року – на 14,9 %. Індекс споживчих цін (ІСЦ) із грудневою базою 1997 року показує, що за 11 років споживчі ціни в Україні зросли у понад 4 рази [7].
З червня 2007 по червень 2008 року споживчі ціни в ЄС зросли в середньому на 4 %, тоді як в Україні – на 29,3 %. До того за темпами інфляції у зазначений період Україна випередила майже всі країни СНД. В той же час, індекс споживчих цін в 2011 році в Україні склав 103,7 що на 18,6 менше ніж показник 2008 року який був найвищим за останні 10 років. А рівень інфляції за даними МВФ був найнижчим серед країн СНД і в 2011 році склав 3,7%, хоча МВФ прогнозував інфляцію на рівні 9% [10].

Рис. 3. Індекс споживчих цін за рік

Висновки. Отже проаналізувавши офіційні статистичні дані ми дійшли до висновку що посилення інфляційних процесів у світі було викликане декількома факторами, а саме: динамічним піднесенням економік країн, що розвиваються; різким зростанням попиту на сировинні матеріали; а також здорожченням нафти на світовому ринку. Так як Україна є надзвичайно енерго- і матеріалозеложною країною, то фактор здороження нафти і зростання попиту на сировину не міг позитивно позначитись на економічних показниках нашої країни. Не дивлячись на той факт, що рівень інфляції в Україні був найнижчим серед усіх країн СНД, все ж ще досить рано говорити про остаточне одужання нашої економіки. Не слід забувати про те, що даний результат перш за все був досягнутий через фінансову допомогу МВФ, що, в свою чергу, призвело до збільшення державного боргу.

Література:
1. Панчишин С.М. Макроекономіка: Навч. посібн. / С.М.Панчишин. – К.: Либідь,2005. – 616 с.
2. Булатов А.С. Экономика. – М.: Юристъ, 1999. – 896с.
3. Статистичні дані Державного статистичного управління КНР.
4. http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=22519.
5. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/inflation_dashboard/
6. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
7. http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
8. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2092.html
9. http://www.tradingeconomics.com/inflation-rates-list-bycountry?c=euro+area 10. http://www.ukrstat.gov.ua/
Category: 1. Світова економічна інтеграція та глобалізаційні процеси в ХХІ столітті | Added by: Lesya | Tags: Інфляція, інфляційні процеси
Views: 5031 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Світова економічна інтеграція та глобалізаційні процеси в ХХІ столітті [10]
2. Інноваційно-інвестиційний розвиток України та її інтеграція у світовий економічний простір [7]
3. Сталий розвиток регіонів: соціальні, економічні та демографічні аспекти [2]
4. Напрями забезпечення економічної безпеки виробничих систем та розвитку економічної дипломатії [4]
5. Економічні процеси і системи: моделі і інструменти забезпечення [4]
6. Управління конкурентним потенціалом промислових підприємств та умов розвитку конкуренції [3]
7. Розвиток теорії та практики управління підприємствами як соціально-економічними системами [1]
8. Проблеми підвищення конкурентноздатності персоналу підприємств за умов функціювання в рамках СОТ [0]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz