Неділя, 19.08.2018, 04:55
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків

Entries in category: 8
Shown entries: 1-8

Sort by: Даті · Назві · Rating · Коментарям · Завантаженням · Переглядам

В.С. Орлова

Науковий керівник к.е.н, доцент Д.М. Васильківський

Хмельницький національний університет

 

МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 

Визначено поняття міжнародного фінансового менеджменту та світової валютної системи, завдання фінансового менеджера, розглянуто основні концепції міжнародних валютних ринків, способи мінімізації валютних ризиків та фінансування імпортерів.

 

Определено понятие международного финансового менеджмента, мировой валютной системы, задачи финансового менеджера, рассмотрены основные концепции международных валютных рынков, способы минимизации валютных рисков и финансирование импортеров.

 

The concept of international financial management, global monetary system, financial management tasks, the basic concept of international currency markets, ways of minimization currency risks and financing importers.

1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків | Views: 518 | Downloads: 0 | Added by: olrebak | Date: 22.10.2015 | Comments (0)

Є.М. Подолян

Науковий керівник к.е.н, ст.викладач О.В Рибак

Хмельницький національний університет

 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

 

В статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму як провідного сегмента світового ринку, що є однієї із найважливіших складових процесу глобалізації. Визначено передумови глобалізації світового туристичного ринку, дослідженно перспективи розвитку системи міжнародного туризму в сучасних умовах.

 


О.В. Генералов

к.е.н., старший викладач

кафедри міжнародної економіки

Київський національний торговельно-економічний університет

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗАВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ З КНР

 

Досліджено сучасний стан зовнішньоторговельних відносин України та Китайської Народної Республіки та визначено їх перспективи економічного співробітництва.

Исследовано современное состояние внешнеторговых отношений Украины и Китайской Народной Республики и определены их перспективы экономического сотрудничества.

The present state of trade relations between Ukraine and China. Determined their perspectives of economic cooperation.


О. В. Матюшко

Науковий керівник старший викладач О.М. Шарапа

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

 

ОСОБЛИВОСТІ, МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВИХ АГЕНТСТВ НА РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ РИЗИКІВ

 

В статті проведено дослідження, що ілюструють ефективність кредитного рейтингування як базового інструменту управління інвестиційними ризиками, а також розглянуто шляхи підвищення ефективності кредитного рейтингу з метою максимізації кредитного ліміту від експортно-кредитних агентств. Проаналізовано особливості та переваги методів кредитного рейтингування для експортно-кредитних агентств та приватних страхових компаній.

 

В статье проведено исследование, иллюстрирующие эффективность кредитного рейтингования как базового инструмента управления инвестиционными рисками, а также рассмотрены пути повышения эффективности кредитного рейтинга с целью максимизации кредитного лимита от экспортно-кредитных агентств. Проанализированы особенности и преимущества методов кредитного рейтингования для экспортно-кредитных агентств и частных страховых компаний.

 

The studies which took place In the article illustrate the effectiveness of the credit rating as a basic instrument for management of investment risks, and describe the ways of improvement of the effectiveness of credit rating in order to maximize the credit limit given by export credit agencies. Also the features and advantages of the credit rating methodology for export credit agencies and private insurance companies are analyzed in the article.


А.В. Жердецька

      Науковий керівник: Я. П. Пухальська

                             Хмельницький національний університет

 

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК КАТАЛІЗАТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ, ДОСВІД ПРОМИСЛОВО РОЗВИНЕНИХ КРАЇН ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

 

Світовий досвід показує, що іноземний капітал значною мірою забезпечив економічне зростання як промислово розвинених країн, так і нових індустріальних держав, оскільки забезпечував створення конкурентоспроможного експортного капіталу і розвиток наукомістких галузей. Отже, актуальність проблеми зумовлена тим, що іноземний капітал сприяє успіху економічної стратегії держави в цілому, забезпечуючи прискорення економічного та технічного прогресу, оновлення та модернізацію виробничого апарату. Залучення іноземного капіталу дозволяє використовувати передові методи організації виробництва та досвід високорозвинених країн у розвитку малого та середнього бізнесу.


В.О. Мруг

Науковий керівник к.е.н, доцент Л.А. Грицина

Хмельницький національний університет

 

Світовий досвід розвитку політики імпортозаміщення

 

У статті розглянуто зарубіжний  досвід впровадження політики імпортозаміщення, проаналізовано успішні та невдалі приклади її використання.


к.е.н. О.В. Зубко

Київський національний торговельно-економічний університет

 

КЛАСИФІКАЦІЯ КРАЇН ЗА КРИТЕРІЄМ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ

 

Виявлено чотири профілі зовнішньоторговельної спеціалізації країн щодо інновацій. Доведено, що  критерієм ідентифікації зовнішньоторговельного профілю є превалювання у торговельній структурі інноваційної продукції чи інноваційних продуктів.

 

Выявлено четыре профиля внешнеторговой специализации стран в отношении инноваций. Доказано, что критерием идентификации внешнеторгового профиля является превалирование в торговой структуре инновационной продукции или инновационных продуктов.

 

There are four profiles of foreign specialization of countries in innovation. It is proved that the criteria for the identification of foreign profile is prevailing in the trade structure of innovative products or innovative products.

 

 


Мосенцев Є.О., Гаврашенко М.М.

Науковий керівник: д.е.н., професор Левкіна Р.В.

Харківський національний університет сільського господарства

 імені Петра Василенка

 

ВПЛИВ ЗАХИСНИХ ЗАХОДІВ НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ У СОТ

 


 
Стаття присвячена аналізу нормативно-правових актів захисту вітчизняного ринку та  визначенню рівня їх впливу на розвиток товаровиробників в умовах членства України у СОТ. 

 

Статья посвящена анализу нормативно-правовых актов защиты отечественного рынка и определению уровня их влияния на развитие товаропроизводителей в условиях членства Украины в ВТО.

 

The article analyzes the regulations protecting the domestic market and the definition of their impact on producers in terms of development of Ukraine's membership in the WTO.

 


Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz