Середа, 22.08.2018, 06:07
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Міжнародна науково-практична Internet-конференція » 4. Інноваційно-інвестиційне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств

Entries in category: 6
Shown entries: 1-6

Sort by: Даті · Назві · Rating · Коментарям · Завантаженням · Переглядам

Н.Ю. Чорна,
В.М. Коцюба
Вінницький фінансово-економічний університет

Питання моделювання бізнес-процесів пов’язують, як правило з впровадженням системи якості на підприємстві, реінжинірингом, формалізацією господарчої діяльності.

В економічній науці немає поки що достатньо чіткого визначення бізнес – процесів, що призводить до некоректного використання даного поняття при невідповідних економічних ситуаціях. Структура організації звичайно являє собою зріз розподілу відповідальності та взаємовідносин за звітністю. Структура її бізнес-процесів відображає динамічний погляд на те, як ця організація виробляє продукцію, надає послуги, здійснює управлінські функції. Але при такому підході, економіко-математичні моделі управління запасами, витратами, оптимального планування можна віднести до моделей бізнес-процесів.  І це є цілком логічним, але важко поєднується з інформаційними описами бізнес-процесів  в спеціальних програмних середовищах.

4. Інноваційно-інвестиційне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств | Views: 3389 | Downloads: 0 | Added by: nikolaychuk | Date: 18.08.2011 | Comments (0)

О.О. Коваленко
Вінницький  національний аграрний університет

Система управління вищим навчальним закладом "Сократ" (інформаційна система управління вищим навчальним закладом  - далі ІСУВ) містить єдину базу даних студентів, викладачів та співробітників.  Вона є глобальним інформаційним базисом університету для: управління навчальним процесом; обліку знань студентів; обліку навчальної активності студентів; системи тестування знань Тезаурус; роботи навчальної клієнт-серверної програми WEB-бухгалтерія; ведення персональних справ студентів; ведення медичних справ студентів; управління і розподілу індивідуальних ресурсів студентів на файловому сервері університету; бібліотеки; репозиторію університету; створення електронних книг; підтримки науково-консультативного освітнього середовища університету.

Система проектування будь-якого блоку ІСУВ також може бути представлена як система взаємозв’язаних АРМів з можливістю інтенсивного та цільового обміну інформації.


Я.П. Машталір
Хмельницький національний університет

Проблема ефективності виробництва завжди посідала важливе місце серед актуальних проблем економічної науки. Зацікавленість нею виникає на різних рівнях управління економікою - від власників приватного підприємства до керівників держави. Проблеми підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності держави набувають на сучасному етапі виняткового значення.
Це пов'язано, по-перше, з рядом факторій внутрішнього характеру: знаходженням економіки країни на перехідному етапі до ринкової системи господарювання, яка перебуваг в ситуації об'єктивної незбалансованості структури економіки і її повільної структурної перебудови; надмірною енерго- і ресурсоємністю галузей народного господарства; низькою конкурентоспроможністю національного виробництва; поступовим занепадом науково-технічного і високотехнологічного промислового потенціалів тощо.

Ю.А. Андрійчук
Національний університет «Львівська політехніка»

В умовах становлення України на шляху до євроінтеграції та пришвидшення глобалізаційних процесів особливого значення набуває інноваційна діяльність як потенційна можливість отримати стійкі конкурентні переваги на ринку для підвищення загального рівня конкурентоспроможності країни. Планування інноваційної діяльності, як одна із основних функцій менеджменту, дозволяє підприємству передбачити та оцінити можливі результати від активізації інноваційних процесів, спрогнозувати та уникнути ризиків діяльності, виявити фактори зовнішнього та внутрішнього оточення, які можуть впливати на реалізацію інноваційних проектів. Однак, мінливість та нестабільність зовнішнього оточення ставлять нові вимоги перед традиційними моделями планування інноваційної діяльності. Тому, на нашу думку, необхідно говорити про адаптивне планування інноваційної діяльності, для побудови ефективної системи якого потрібно чітко визначити теоретичні основи та змістове наповнення поняття.

Г.В. Єфімова, О.В. Пащенко 
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

В умовах жорсткості конкуренції на світовому ринку суднобудування, посилення вимог замовників до якості, вартості та строків виконання робіт найважливішою задачею менеджменту суднобудівних підприємств є формування стратегії досягнення і підтримання високого рівня інвестиційної привабливості. Ця тема є актуальною через недостатню повноту дослідження її аспектів з боку оцінки інвестиційної привабливості підприємств суднобудівної галузі. Інвестиційна діяльність в суднобудуванні Україні характеризується нестабільністю та низькою активністю інвесторів, що пов’язано з досить високим рівнем інвестиційного ризику. Але при цьому інвестиційна діяльність окремих підприємств суттєво розрізняється. Для порівняння інвестиційної привабливості окремих підприємств необхідно перш за все сформувати систему чинників, які впливають на рівень інвестиційної привабливості суднобудівних підприємств. 

Проте, існуючі підходи до оцінки інвестиційної привабливості підприємства потребують удосконалення, зокрема урахування особливостей окремих видів економічної діяльності підприємств, для яких проводиться така оцінка. Тому формування обґрунтованої методичної бази оцінки інвестиційної привабливості суднобудівних підприємств є питанням, яке потребує ретельного дослідження та вирішення.


В.Й. Жежуха
Національний університет "Львівська політехніка"

Ускладнення умов роботи машинобудівних підприємств, динамічне середовище, в якому вони працюють, а також чимала кількість чинників, що впливають на результативність їхньої діяльності, призвели до необхідності удосконалення підходів до оцінювання технологічних процесів таких підприємств, в першу чергу за критеріями, що характеризують їхню інноваційність. Відтак, установлення такої інноваційності є важливим завданням теоретичного та прикладного спрямування.

Повна та об’єктивна оцінка інноваційності технологічних процесів машинобудівних підприємств може бути здійснена шляхом розрахунку комплексу показників, які повинні відображати дію усіх чинників, що визначають таку інноваційність. Сукупність (чи система) показників становитимуть формалізовану базу (об’єктивні числові дані) для прийняття відповідних управлінських рішень у сфері інновацій та інноваційної діяльності машинобудівного підприємства і будуть складовою відповідного методу оцінювання.


Site menu
Section categories
1. Формування та оцінка ефективності функціонування механізмів управління діяльністю підприємств [11]
2. Організація експортно-імпортних операцій управління ризиками в зовнішньо-економічній діяльності [2]
3. Фінансово-економічні механізми забезпечення ефективної діяльності промислових підприємств [17]
4. Інноваційно-інвестиційне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств [6]
5. Механізм ефективного управління персоналом підприємств за умов сучасного розвитку ринку праці [12]
6. Удосконалення системи управління виробничим потенціалом підприємств [10]
7. Управління економічною безпекою промислових підприємств [7]
8. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств [18]
Підсумки Internet-конференції [1]
Підсумки І Міжнародної науково-практичної Internet-конференції "Управління економічною діяльністю промислових підприємств в системі сучасних глобалізаційних процесів"
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz