П'ятниця, 19.10.2018, 11:21
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Міжнародна науково-практична Internet-конференція » 3. Фінансово-економічні механізми забезпечення ефективної діяльності промислових підприємств

Entries in category: 17
Shown entries: 1-10
Pages: 1 2 »

Sort by: Даті · Назві · Rating · Коментарям · Завантаженням · Переглядам
Оксенюк Т. М.
Хмельницький національний університет

Основним підсумковим показником результативності господарської діяльності є фінансовий результат, значення якого в умовах складної економічної ситуації в країні, обмеженості банківського кредитування суб’єктів господарської діяльності, низького рівня конкурентоспроможності та інноваційного розвитку промислових підприємства важко переоцінити. Саме тому вивчення різноманітних концепцій трактування сутності, процесу формування та розрахунку фінансового результату на основі аналізу надбань людства в процесі його розвитку представляють суттєву наукову цінність їх розгляду.
3. Фінансово-економічні механізми забезпечення ефективної діяльності промислових підприємств | Views: 2663 | Downloads: 0 | Added by: Lesya | Date: 20.09.2011 | Comments (0)

А.О. Мельник
Хмельницький національний університет

Умови розвитку світової економіки в останній час актуалізували дослідження сутності кризових явищ. До цього часу криза розглядалась науковцями як невід’ємна складова економічного циклу, слідом за якою наступає підйом і процвітання [1]. Сучасні умови розвитку світової економіки після прояву кризових явищ не характеризуються економічним підйомом і під час кризи не виявлено перспективні сфери які б забезпечили розвиток. Невідповідність наукових положень реальним економічним подіям і критична ситуація у розвитку світової економіки поставила питання щодо виявлення сутності  кризових явищ та застосування наукової методології їх вивчення. Глобалізація світової економіки трансформувала умови її розвитку таким чином що вони, на наш погляд не відповідають існуючим економічним законам та в деякій мірі викривляють їх сутність у відповідності до змісту.

А.В. Петровська
Вінницький   фінансово-економічний університет

Питання формування системи управління клієнтами  представлені в науково-практичних  працях таких вчених як Шерман С.,  Швед В., Чернега О., Олексюк О.,  Новиков Д.,  Cтадник М., Кеворков Д.  та інші. Але аналіз результатів досліджень говорить про те, що комплексний підхід до формування теми розроблення управління клієнтами  не представлено, а як, правило, в роботах вирішуються питання щодо управління запасами, оптимізації теми управління клієнтами, розробки виробничої програми, тощо. Саме тому, тема дослідження – розробка системи управління клієнтами та моделювання її інформаційного середовища є актуальною.

Відомо, що CRM - це ідеологія, стратегія управління взаєминами з клієнтами. Але CRM-система - це також програмне забезпечення, що автоматизує процеси таких взаємин. CRM працює тоді, коли стратегія бізнесу і система пов’язані в одне коло, в центрі якого клієнт.


Д.М. Васильківський,
 О.Б. Говорецький
Хмельницький національний університет

Виходячи з приведеного аналізу різних підходів до суті фінансового механізму з урахуванням переваг, недоліків і тенденцій, визначимо наступне: фінансовий механізм машинобудівного підприємства, на наш погляд, представляє собою сукупність фінансових умов його діяльності, встановлених на певний момент часу, а також набір інструментів, методів, прийомів і контрольних показників щодо формування і розподілу прибутків, управління активами і пасивами, які служать засобом збереження фінансових ресурсів і досягнення цілей фінансового управління підприємства. При цьому фінансовий механізм створює правила і принципи відносин у внутрішньому середовищі підприємства та із зовнішнім середовищем. При цьому при взаємодії із зовнішнім середовищем для підприємства стає актуальною небезпека відтоку фінансових ресурсів у зв'язку з ризиковими ситуаціями, що виникають в невизначеності зовнішнього середовища.


С.В. Кудлаєнко
Хмельницький національний університет

За роки незалежності в Україні відбулася структурна трансформація, яка спричинила кризові процеси на всіх рівнях господарських відносин. Останні події, що відбуваються в Україні та у світі, лише поглиблюють кризові процеси на підприємствах та визначають антикризове управління як пріоритетний напрям наукових і практичних досліджень. Постає необхідність розробки дієвих економічних механізмів управління підприємствами, які б враховували кризові умови функціонування. В кризових умовах механізм функціонування підприємства повинен забезпечувати адаптацію всіх його сфер до складних умов функціонування. Таке завдання повинно покладатись на економічний механізм адаптації підприємства до умов кризи.

А.А. Сахно
Одесский национальный морской университет

В современных рыночных условиях цена на услугу по перевозке груза в мультимодальном сообщении устанавливается оператором в зависимости от соотношения спроса и предложения на рынке транспортных услуг. Ввиду наличия высокого уровня конкуренции и клиентоориентированной системы предоставления услуг транспортировки грузов, часто оператор мультимодальной перевозки (ОМП) не в силах диктовать свою ценовую политику грузовладельцу, даже, несмотря на то, что последнему гораздо выгоднее обращаться именно к оператору, ввиду комплексности его услуг и принятия им полной ответственности за доставку груза из пункта отправление в место назначения.

С.В. Солодухін, А.Л. Єгоров
Запорізька державна інженерна академія

Одним із пріоритетних напрямків розвитку України є вступ до Європейського Союзу. Для будь-якої країни, яка входить до ЄС, висувають вимоги європейських стандартів, основною з яких є інформатизація суспільства. На сьогоднішній день в Україні прийнято низку законів, постанов та інших законодавчих і нормативних актів, спрямованих на інформатизацію суспільства: закони України «Про інформацію», «Про національну програму інформатизації», «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки», тощо, але не вирішеним залишається питання механізму впровадження таких систем.

О.В. Кравченко, Ю.Б. Слободяник, Ю.М. Тимощенко
Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»

Світова криза останніх років вказала на необхідність перегляду підходів при формуванні системи управління суб’єктами господарювання через неспроможність обліково-аналітичної її складової оперативно та ефективно реагувати на зміни оточуючого середовища. Разом з цим, й сама інформація потребує перегляду організаційно-методичних підходів до її формування з метою забезпечення відповідності її якісним характеристикам. Процеси розбудови ринкових відносин, становлення громадянського суспільства, інтеграції України у світове співтовариство обумовили проведення трансформації національної облікової системи, яка б була здатна адекватно і своєчасно реагувати на сучасні управлінські запити. При цьому слід враховувати складність самої системи управління, яка формується взаємодією сукупності елементів, що характеризуються тісними зв’язками та взаємовпливом. Одним з цих елементів є система обліку, звітності і оподаткування.

Ю. М. Попівняк
Львівський національний університет імені Івана Франка

На сьогоднішній день дослідження фінансового механізму носить актуальний характер для кожного підприємства, адже сукупність заходів, спрямованих на реалізацію певного завдання в процесі здійснення фінансових відносин може бути успішною лише тоді, коли існує відповідний механізм такої реалізації. Поряд із іншими напрямами вивчення стану та особливостей функціонування фінансового механізму важливе місце займає оцінка його ефективності. Визначення показника ефективності передбачає співставлення результатів діяльності із ресурсами, що були потрачені на досягнення цих результатів. Ефективний фінансовий механізм управління витратами повинен прогнозувати та знижувати розмір витрат підприємства, усувати ті витрати, які носять непродуктивний характер. Проте мінімізація витрат повинна здійснюватися до їх оптимального розміру з врахуванням збереження визначеного рівня якості та з використанням інноваційних технологій і процесів.

Л.О. Єзгор
Львівський національний університет імені Івана Франка

Незважаючи на те, що кількість малих підприємств в Україні з кожним роком поступово зростає, темп їх зростання показує спадну динаміку. На основі статистичних даних також бачимо, що частка малого бізнесу у ВВП держави складає менше 10%, тоді як в західних країнах цей показник перевищує 50%. Саме тому постає питання розвитку малого підприємництва в Україні. Однак, в процесі свого розвитку підприємства зіштовхуються з дуже гострою для них проблемою фінансового забезпечення їх діяльності. Особливої уваги тут набуває питання доступності кредитних ресурсів банківських установ. На нашу думку, розв’язання цієї проблеми є одним з першочергових завдань нашої країни на шляху розвитку малого підприємництва.

1-10 11-17
Site menu
Section categories
1. Формування та оцінка ефективності функціонування механізмів управління діяльністю підприємств [11]
2. Організація експортно-імпортних операцій управління ризиками в зовнішньо-економічній діяльності [2]
3. Фінансово-економічні механізми забезпечення ефективної діяльності промислових підприємств [17]
4. Інноваційно-інвестиційне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств [6]
5. Механізм ефективного управління персоналом підприємств за умов сучасного розвитку ринку праці [12]
6. Удосконалення системи управління виробничим потенціалом підприємств [10]
7. Управління економічною безпекою промислових підприємств [7]
8. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств [18]
Підсумки Internet-конференції [1]
Підсумки І Міжнародної науково-практичної Internet-конференції "Управління економічною діяльністю промислових підприємств в системі сучасних глобалізаційних процесів"
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz