Вівторок, 25.09.2018, 23:54
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Х Міжнародна науково-практична конференція » 5. Людський потенціал та його конкурентоспроможність у розвитку соціально-трудових відносин

Entries in category: 9
Shown entries: 1-9

Sort by: Даті · Назві · Rating · Коментарям · Завантаженням · Переглядам

О.А. Харун, Л.М. Бойчук
Хмельницький національний університет

В наш час питання корпоративної культури стає дедалі популярнішим для вивчення не тільки ученими-науковцями, але й керівниками підприємств, адже найважливішим джерелом конкурентних переваг організацій стають не стільки фінансові й матеріально-технічні фактори, скільки розвиненість і особливості їхньої корпоративної культури. Провідні підприємства-лідери вже довели, що корпоративна культура значно підвищує ефективність господарювання, а отже є доцільним її вивчення та ознайомлення із найголовнішими її складовими. Актуальність корпоративної культури значно зросла, коли остаточно стало зрозумілим, що успіх підприємства – це не тільки якість всіх її послуг, але й персонал який працює у ній.

5. Людський потенціал та його конкурентоспроможність у розвитку соціально-трудових відносин | Views: 2205 | Downloads: 0 | Added by: nikolaychuk | Date: 01.10.2013 | Comments (0)

І.І. Кравчук
Житомирський національний агроекологічний університет

Підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу в соціально-економічних системах досягагється шляхом формування та використання ефективних механізмів координації його становлення й розвитку на макро-, мезо- і локальному рівнях державного регулювання. Конкурентоспроможність людського потенціалу вимірюється здатністю до відтворення економічних, соціальних, екологічних благ, якості існування соціуму і досягається завдяки продуктивній діяльності у різних економічних сферах. Сучасний стан розвитку людського потенціалу агросфери України характеризується  низкою негативних чинників, що стримують підвищення його конкурентоспроможності - відсутністю умов для здійснення економічної діяльності (особливо на сільських територіях); низьким рівнем соціально-культурного, побутового обслуговування та доступу до інформаційно-освітніх послуг; незавершеністю процесів розробки стратегій розвитку агросфери із виділенням пріоритетних напрямів імплементації та фіскального забезпечення; повільними темпами формування системи концептуального, прикладного та методичного обґрунтування соціо-економічного розвитку людського капіталу і людського потенціалу.


І.Р. Боднарук
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується впровадженням високотехнічного обладнання та нових технологій, скороченням некваліфікованої ручної праці, широким застосуванням інтелектуальних та творчих здібностей працівників. Все це вимагає постійного підвищення ефективності управління використанням людського потенціалу підприємств для забезпечення позитивних результатів діяльності. Одним з методів є оцінка людського потенціалу, що розглядається як елемент управління, завдяки якому визначаються успіхи та невдачі працівників, їх сильні та слабкі сторони, приймаються рішення щодо підвищення кваліфікації та розвитку потенціалу, застосування тих чи інших методів мотивації, що сприятимуть покращенню професійних здібностей та більш ефективному використанню потенціалу.


Н.О. Сімченко
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Формування та розвиток соціально-економічної системи в Україні характеризується складними за своїм змістом соціально-економічними трансформаціями, які чинять неоднозначний вплив на розбудову демократичного діалогу між суспільством, бізнесом та державою. Домінуючі тенденції розвитку сучасного суспільства в Україні за критично важливими соціально-економічними показниками суттєво відрізняються від аналогічних у розвинених країнах світу, що засвідчує про необхідність докорінної перебудови усталеного формату соціально-економічних взаємодій між органами влади та інтересами бізнесу. В умовах посилення ролі корпоратократії у процесі формування персоніфікованого класу власників у пострадянських країнах важливого значення набуває структура соціальних відносин і зв’язків між акторами, що характеризує особливості соціального капіталу та його типів. Зростання інтересу науковців та представників підприємницьких мереж до структури соціального капіталу відображає як загальний рівень орієнтованості колективних інтересів бізнесу у взаємодії з владою, так і ступінь довіри суспільства до рішень органів влади на різних рівнях економічної системи.


Л.О. Курій
Хмельницький національний університет

Країни світу знаходяться на різних етапах демографічного переходу (зміни росту на режим стабілізації кількості населення) – одні з них відчувають нестачу людського потенціалу внаслідок кількісного скорочення населення, а інші – неможливість ефективного формування і реалізації людського потенціалу через значні обсяги зростання населення. Збільшення тривалості життя та одночасне зменшення народжуваності в окремих країнах світу постає однією з вагомих передумов міграційного перерозподілу людського потенціалу. Напруга у формуванні людського потенціалу в результаті несприятливого режиму відтворення населення для конкретної країни може бути компенсована його міграційним перерозподілом, що вимагає відповідних заходів державної міграційної політики.

У регіонах з низьким природним приростом імміграція відіграє важливу роль у формуванні демографічного балансу та визначає перспективи національних ринків праці. У Великобританії прогнози засвідчують, що майбутня кількість населення дуже сильно залежить від того, якою буде міграція.


Ye. Dolynsky
Khmelnytskyi National University

Entry of humanity into information society is characterized by rapid development of information-communication technologies (ICT) and creation of qualitatively new, information environment of live activity. More and more people are involved in information interaction not only as passive information users, but as well as designers of information resources and services. Information society is firmly associated with "high technologies". In such society a person is required to have an ability to creation and enlarging his/her knowledge. In the scale of the whole earth civilization there appears a global problem – to train timely people to new life conditions and professional activity in highly automated information environment, to train them to act independently in this environment, to use effectively its possibilities and to protect themselves from negative influences.


Ж. В. Дерій
Чернігівський державний технологічний університет

Останнім часом в Україні спостерігається загострення проблем регіонального розвитку економічних систем що проявляється у наявності асиметрій. Рівень розвитку окремих регіонів безпосередньо відображається на загальному рівні розвитку економічної системи. Також у сучасних умовах розвитку, що супроводжується дестабілізацією та нарощуванням кризових явищ, роботодавці відчувають нестачу кваліфікованої робочої сили та очікують на виникнення кадрових проблем у майбутньому. Наявність кваліфікованих ресурсів праці є одним з головних питань, на яке звертають інвестори при прийнятті рішень щодо розміщення нових чи розширення існуючих об’єктів промисловості, торгівлі та ін.


В.В. Кирилюк
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Згуртованість суспільства виступає фундаментальною цінністю, що забезпечує його ефективне існування. Природне прагнення до соціальної інтеграції, згуртованості є іманентною рисою людського суспільства, що обумовлено складністю, а іноді і неможливістю індивідуальної, або мікрогрупової життєдіяльності. Соціальна згуртованість здатна орієнтувати соціум в умовах трансформаційних та глобалізаційних процесів, протидіяти деструкції, кризі, занепаду, нейтралізувати напружені конфлікти, і сприяти стабільності суспільства, його вдосконаленню та зміцненню, що позитивно впливає на розвиток громадянського суспільства.

Незважаючи на весь спектр проведених досліджень та розгляду значної кількості питань щодо сутності і значення соціальної згуртованості та її окремих складових, залишається відкритим питання формування соціальної згуртованості як інституту розвитку громадянського суспільства.


І.С. ГращенкоВ.В. Хмурова

Київський національний університет технологій та дизайну

Генрі Форд, що має прогресивний погляд на організацію праці, говорив: "Хто ставить тільки на прибуток, в остаточному підсумку, має менше, чим той, хто ставить на людей". Специфіка діяльності підприємств сфери послуг припускає, що колектив повинен взаємодіяти як єдиний організм, зокрема клієнтоорієнтованість підприємства харчування визначається чіткістю й злагодженістю дій усього персоналу включаючи швейцара, офіціанта, адміністратора, кухарів, кухонної робочої. Ідею командних методів роботи фахівці високоефективного менеджменту стали розглядати менш ніж півстоліття тому. Перші дослідження командної діяльності, опубліковані на початку 1960 років, були присвячені пошукам способів підвищення ефективності й продуктивності управлінської праці.


Site menu
Section categories
1. Регіональні механізми формування конкурентного потенціалу та перспективи їх використання [13]
2. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів [15]
3. Забезпечення економічної безпеки виробничих систем за умов розвитку конкуренції [7]
4. Формування конкурентоспроможності в умовах зростання мобільності людського капіталу [8]
5. Людський потенціал та його конкурентоспроможність у розвитку соціально-трудових відносин [9]
6. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств [6]
7. Конкурентний потенціал підприємства: методи та механізми підвищення [20]
8. Формування ефективного ринку праці та підвищення конкурентоспроможності трудових ресурсів [3]
9. Механізми підвищення та реалізації економічного потенціалу підприємств [12]
10. Міжнародні економічні відносини в системі зростання конкурентоспроможності економічних систем [8]
Вимоги для участі в конференції [3]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz