Середа, 22.08.2018, 06:07
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Х Міжнародна науково-практична конференція » 4. Формування конкурентоспроможності в умовах зростання мобільності людського капіталу

Entries in category: 8
Shown entries: 1-8

Sort by: Даті · Назві · Rating · Коментарям · Завантаженням · Переглядам

Л.А. Майстер
Вінницький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Сучасним вітчизняним бізнесовим структурам притаманне повільне реагування на негативні соціальні, політичні та економічні явища, що систематично відбуваються в Україні. Процес формування конкурентоспроможності персоналу відбувається під впливом різноманітних факторів, які мають позитивний чи негативний вплив. Врахування всіх чинників та обставин при розробці різних заходів удосконалення, підвищення конкурентоспроможності персоналу, зокрема, має суттєве значення. Тому, в процесі дослідження механізму підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємств важливим аспектом є систематизація та обґрунтування факторів, що формують і забезпечують її.

Проблеми оцінки факторів формування конкурентоспроможності персоналу, як зазначалось, не є новими. Впровадження зазначеного механізму у конкретну галузь реалізовується достатньо рідко. Так, подальшого підвищення рівня конкурентоспроможності персоналу потребують підприємства машинобудівної галузі, яка є однією із пріоритетних в Україні.

4. Формування конкурентоспроможності в умовах зростання мобільності людського капіталу | Views: 1930 | Downloads: 0 | Added by: nikolaychuk | Date: 08.09.2013 | Comments (0)

О.П. Подра
Хмельницький національний університет

За умов розвитку інформаційного суспільства на перший план виходить використання інформаційно-комунікаційних технологій та високотехнологічних продуктів, які ставлять підвищені вимоги до якості робочої сили, вимагають значних інвестицій у формування якісних характеристик, що користуються високим попитом на ринку праці і в процесі реалізації капіталізуються, перетворюючись на людський капітал, що здатен приносити значні економічні, соціальні та статусні ефекти. Виникає необхідність застосування таких регуляторних інструментів інвестиційного управління людським капіталом, застосування яких забезпечувало ефективне формування, розвиток та відтворення людського капіталу на інвестиційній основі.

Сьогодні теорії людського капіталу та інвестуванню в людський капітал приділено чимало уваги особливо за умов зростаючої інформатизації та інтелектуалізації всіх сфер економічної діяльності.


Г.Б. Крушніцька
Чернівецька філія Міжрегіональної Академії Управління Персоналом

Досліджуючи стан сучасного суспільства протягом останніх десятиліть, можна спостерігати, що у його розвитку все більшого значення набувають інформаційні технології. Уже сьогодні фраза "хто володіє інформацією, той володіє світом" перетворилась у лозунг сучасної цивілізації, що базується на глобалізації людських знань, експертних системах та інших засобах штучного інтелекту. При подальшому розвитку цих процесів у міжнародному конкурентному суперництві виграє та країна, котра зможе найкращим чином використати свій науковий потенціал. У цих умовах країни поділяться за принципом – є вчені чи немає вчених, оскільки час вчених-одинаків давно пройшов, а наукові школи залишаться тільки в країнах з необхідною і досить дорогою науковою інфраструктурою, утримання якої буде можливим далеко не всім країнам. Уже сьогодні спостерігається тенденція концентрації науки в розвинутих країнах світу.


С.А. Матюх
Хмельницький національний університет

Функціонування системи освіти, як і пересічного університету України демонструє необхідність суттєвих змін в організації навчального процесу, управлінні матеріально технічним забезпеченням, професорсько-викладацьким складом, викладанням навчальних дисциплін. Разом з тим, як показує практика, першочергового вдосконалення потребує оцінка ефективності функціонування вищих навчальних закладів (ВНЗ), оскільки попри неефективність менеджменту освітніх установ, сигнали про критичний стан з'явились лише після зниження набору абітурієнтів.

Аналіз комплексу практичних проблем, чинників забезпечення та результатів функціонування вищих навчальних закладів (ВНЗ) України на фоні результатів здійснення приймальних компаній свідчить на користь необхідності перегляду традиційно застосовуваних підходів до оцінки ефективності їх роботи. 


Є.А. Ревтюк
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

В умовах існування постіндустріальної формації, яка загалом зорієнтована на використання знаннємістких технологій, надзвичайно зростає цінність людського капіталу. При цьому класичні роботи, присвячені теорії людського капіталу, акцентують свою увагу на проблемі накопичення останнього, здебільшого автори досліджують норму віддачі капіталовкладень в людський капітал на макро- та мікрорівнях намагаються побудувати моделі ефективного розподілу інвестицій між всіма видами суспільного капіталу. З іншої сторони в роботах присвячених дослідженню ринку праці увага науковців прикута до проблемі забезпечення зайнятості населення, тоді як процеси створення чи накопичення людського капіталу розглядаються здебільшого у контексті недопущення дефіциту чи надлишку в певних вузькоспеціалізованих його секторах.


М.В. Ніколайчук
Хмельницький національний університет

Зміни в реалізації бізнесових проектів останнім часом наштовхують на думку про необхідність врахування ширшого кола чинників аніж врахування маркетингових тенденцій, інструментів та поведінки конкурентів. Зокрема в поле зору дослідників потрапляє еволюція продуктивних сил, і зокрема перехід від індустріального способу виробництва до знаннєвої економіки, в межах якої споживач, як одиниця цільової маркетингової аудиторії поряд з традиційним набуває статусу ключової продуктивної сили та одночасно змінюється в межах переоцінки суспільних та особистих життєвих пріоритетів.

Еволюція суспільних формацій очевидно комплексно вплине на потреби людини, і як наслідок на розвиток країн що перейшли до економіки знань, їх відмінність від індустріальних економік, що вимагає диференціації бізнес-стратегій за критерієм етапу розвитку продуктивних сил, і особливо вироблення нових підходів для країн, де рушійною продуктивною силою виступає людський капітал.


Л.О. Курій
Хмельницький національний університет

Міграція як складова міжнародних економічних відносин підвищує конкурентоспроможність економічних систем за рахунок перерозподілу людського потенціалу (ЛП), що виступає основним ресурсом розвитку сучасної економіки. На сьогодні конкурентоздатність країн і регіонів світу визначається технологічним розвитком, передусім, інформаційним. Якісна складова людського потенціалу, тобто наявність населення з відповідним рівнем освіти, є необхідною умовою створення і ефективного використання нових технологій. Регіони зосередження висококваліфікованого людського потенціалу – найбільш передові технологічні осередки (Силіконова Долина, Бомбей, Сеул, Кампінас), що включають прогресивні виробництва та системи менеджменту і є двигуном розвитку економік країн їх локалізації, залучають людський потенціал найвищої якості з усього світу.


О.А. Осійчук
Хмельницький національний університет

Бурхливі трансформації світогосподарських процесів, спричиненні інноваційним розвитком, спровокували переорієнтацію економічних теорій із наданням першорядної ролі в економічному зростанні людському капіталу.

Незважаючи на значний ступінь розробленості проблеми людського капіталу, в науковій літературі зустрічається часте ототожнення категорій "людський капітал" та "людський потенціал". Недостатньо висвітленими у вітчизняній науці залишаються аспекти впливу інститутів та інституційної системи на розвиток людського капіталу, їх статус в еволюції теорії людського капіталу.

Досліджуючи причини зростання та розвитку економіки, представники усіх шкіл виділяли людину з її знаннями та здібностями як один із факторів зростання, проте ключову роль в економічній системі людина посіла лише за формування економіки знань.


Site menu
Section categories
1. Регіональні механізми формування конкурентного потенціалу та перспективи їх використання [13]
2. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів [15]
3. Забезпечення економічної безпеки виробничих систем за умов розвитку конкуренції [7]
4. Формування конкурентоспроможності в умовах зростання мобільності людського капіталу [8]
5. Людський потенціал та його конкурентоспроможність у розвитку соціально-трудових відносин [9]
6. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств [6]
7. Конкурентний потенціал підприємства: методи та механізми підвищення [20]
8. Формування ефективного ринку праці та підвищення конкурентоспроможності трудових ресурсів [3]
9. Механізми підвищення та реалізації економічного потенціалу підприємств [12]
10. Міжнародні економічні відносини в системі зростання конкурентоспроможності економічних систем [8]
Вимоги для участі в конференції [3]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz