Середа, 22.08.2018, 06:07
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Х Міжнародна науково-практична конференція » 3. Забезпечення економічної безпеки виробничих систем за умов розвитку конкуренції

Entries in category: 7
Shown entries: 1-7

Sort by: Даті · Назві · Rating · Коментарям · Завантаженням · Переглядам

Т.Т. Нижник

Хмельницький національний університет

Під економічною безпекою підприємств слід вважати стан захищеності їх економічних інтересів, який дає можливість за різних зовнішніх і внутрішніх умов, незалежно від будь-яких загроз забезпечити: переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів; здійснення митного регулювання, пов’язаного із встановленням та справлянням податків і зборів; використання процедур митного контролю та митного оформлення із застосуванням заходів митно-тарифного і нетарифного регулювання.

Підвищення економічної безпеки підприємств має включати оцінку ризиків та розроблення заходів щодо їх усунення. Система економічної безпеки підприємств має включати: заходи з підвищення експортного потенціалу; заходи, спрямовані на економію витрат як вартісних, так і трудових; оцінку ризиків діяльності у зовнішньому середовищі. Поряд із розробкою заходів по усуненню ризиків, викликаних зниженням рівня економічної безпеки підприємства, мають бути запропоновані інституційні зміни в системі митно-тарифного регулювання, які покликані активізувати ЗЕД підприємства.

3. Забезпечення економічної безпеки виробничих систем за умов розвитку конкуренції | Views: 2008 | Downloads: 0 | Added by: nikolaychuk | Date: 02.10.2013 | Comments (0)

О.Ф. Яременко
Хмельницький національний університет

Міжнародний бізнес базується на можливості отримання вигод саме з переваг міждержавних ділових операцій, тобто з того факту, що продаж товару в іншій країні або налагодження фірмою однієї країни виробництва в іншій країні, або надання послуг спільно фірмами кількох країн іншій тощо, забезпечують залученим у бізнес сторонам більше переваг, ніж вони б мали, якби вели справу в своїх країнах.

Конкретні вигоди міжнародного бізнесу пов'язані з отриманням додаткового прибутку з урахуванням таких факторів, як доступ до зарубіжних ринків робочої сили (ціна, кваліфікація); вихід до родовищ корисних копалин і джерел сировини;прагнення нових ринків збуту; збільшення обсягів виробництва і зниження собівартості виробів (ефект масштабу і крива досвіду); зменшення валютних ризиків.


М.В. Лучик
Подільський державний аграрно-технічний університет,
м. Кам'янець-Подільський

Сьогодні одним з видів загроз економічній безпеці держави є деградація найбільш передових галузей національної економіки, що супроводжується обвальним проривом на українські внутрішні ринки імпортованої продукції. Саме галузь як виробник кінцевого товару, на думку Л.А. Горошкової, отримує додаткові можливості підвищення рівня своєї економічної безпеки за умови конкурентоспроможності на зовнішньому ринку забезпечуючих і технологічно споріднених галузей. Утворюються додаткові умови для оптимізації та підвищення ефективності виробництва, бо необхідність підтримки міжнародної конкурентоспроможності стимулює ці галузі до інновацій. Підвищення ефективності також досягається за рахунок ефекту синергії від взаємодії галузей.


Л.О. Матвійчук
Хмельницький національний університет

Малий бізнес є органічним структурним елементом ринкової економіки та атрибутом сучасної моделі господарювання. Цей сектор економіки історично відіграє роль необхідної передумови створення ринкового середовища, оскільки був первинною вихідною формою ринкової системи господарювання у вигляді дрібнотоварного виробництва. Ця специфіка та своєрідне функціональне призначення малого бізнесу набуває особливого значення для країн, які йдуть шляхом відтворення ринкової системи господарювання. Світовий досвід показує, що малий бізнес є однією із рушійних сил економічного розвитку, ефективним засобом структурної перебудови, активізації інноваційної діяльності, подолання диспропорцій на окремих сегментах ринку, утворення нових робочих місць і зниження безробіття. Малий бізнес надає економіці гнучкості, мобілізує значні фінансові та виробничі ресурси, cприяє формуванню конкурентного середовища і тим самим свідчить про рівень розвитку економіки країни та ступінь демократизації суспільства. Проблема створення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу постійно вимагає зміни методів і форм управління цим процесом, удосконалення й узгодження функцій управління ним на всіх рівнях.


З.Б. Живко, Ю.Ю. Бакланова
Львівський державний університет внутрішніх справ

А.І. Вольних
Львівський технологічний коледж
НУ "Львівська політехніка"

Ключовою умовою гарантування національної безпеки будь-якої країни є високий рівень безпеки первинної ланки її економіки, тобто сукупності підприємств. З іншої сторони, згідно ст. 17 Конституції України забезпечення економічної безпеки, в т.ч. і суб’єктів господарської діяльності, є однією з основних функцій держави. Взаємозв’язок двох рівнів: економічної безпеки держави та безпеки кожного підприємства є беззаперечний, а відтак, внаслідок складності трансформаційних процесів, які мають місце в нашій країні упродовж останніх двох десятків років та унікальності ситуації, до якої складно застосувати напрацьований в розвинутих країнах механізм управління, розв’язання проблеми гарантування економічної безпеки на макрорівні потребує особливої уваги, і перш за все, науковців. Передумовою постановки та розв’язання будь-якого завдання є оцінка початкової ситуації чи стану об’єкту уваги. У нашому випадку важливим підґрунтям для удосконалення управління економічною безпекою підприємства є визначення загального рівня безпеки стосовно функціонуючих в Україні суб’єктів господарської діяльності.


Т.Б. Ігнашкіна, А.Л. Шатохін
Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

На сьогоднішній день всі суб'єкти підприємницької діяльності функціонують в умовах ринкової економіки, яка характеризується дестабілізуючим впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. Зростання економічного потенціалу будь-якого підприємства в умовах ринкових відносин багато в чому залежить від наявності надійної системи економічної безпеки. Ці умови виступають каталізатором пошуку різних шляхів виживання, розвитку та адаптації. Потреба у вивченні та розвитку питання економічної безпеки підприємства в сучасних умовах є актуальною.

Поняття "економічна безпека" пройшло чимало переосмислень в економічній теорії у зв'язку зі зміною умов зовнішнього середовища і з урахуванням факторів, які визначають процеси управління.


Є.М. Рудніченко

Хмельницький національний університет

Одним з надзвичайно актуальних питань функціонування вітчизняних підприємств є управління їх економічною безпекою. Формування ефективної системи економічної безпеки підприємства та оптимізацію її параметрів не можливо здійснити без знання та практичного використання відповідного нормативно-правового забезпечення. Тому основним завданням статті є систематизація існуючого нормативно-правового забезпечення, що регулює основні параметри системи економічної безпеки на мікрорівні.

В Україні поняття економічної безпеки офіційно запроваджено до нормативної лексики у Конституції України ст. 17 (від 28.06.1996 р.), де визначено, що забезпечення економічної безпеки (поряд із захистом суверенітету і територіальної цілісності України) є найважливішою функцією держави і справою всього українського народу.

Site menu
Section categories
1. Регіональні механізми формування конкурентного потенціалу та перспективи їх використання [13]
2. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів [15]
3. Забезпечення економічної безпеки виробничих систем за умов розвитку конкуренції [7]
4. Формування конкурентоспроможності в умовах зростання мобільності людського капіталу [8]
5. Людський потенціал та його конкурентоспроможність у розвитку соціально-трудових відносин [9]
6. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств [6]
7. Конкурентний потенціал підприємства: методи та механізми підвищення [20]
8. Формування ефективного ринку праці та підвищення конкурентоспроможності трудових ресурсів [3]
9. Механізми підвищення та реалізації економічного потенціалу підприємств [12]
10. Міжнародні економічні відносини в системі зростання конкурентоспроможності економічних систем [8]
Вимоги для участі в конференції [3]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz