Середа, 22.08.2018, 06:07
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Х Міжнародна науково-практична конференція » 10. Міжнародні економічні відносини в системі зростання конкурентоспроможності економічних систем

Entries in category: 8
Shown entries: 1-8

Sort by: Даті · Назві · Rating · Коментарям · Завантаженням · Переглядам

І.В. Фокіна
Інститут економіки промисловості НАН України, м. Донецьк

Основу світової практики оподаткування видобутку мінеральних ресурсів становить потенційна прибутковість і одержання економічних вигод при здійсненні цього виду діяльності. Потенціал, пов'язаний із видобутком природних ресурсів, стимулює приватні компанії до досліджень, розробок та експлуатації родовищ. У свою чергу, уряди, надаючи доступ до родовищ, переслідують свої соціально-економічні інтереси, зобов'язуючи надрокористувачів сплачувати податки.

У процесі визначення структури та природи податків усі гірничодобувні держави стикаються з проблемами формування і курсу державної політики у мінеральному секторі. Важливим питанням є рівень оподаткування при видобутку корисних копалин, який має бути оптимальним. Низькі ставки податків призведуть до утворення надприбутку у видобувних компаній, а підвищення ставок податків підірве їх стимул до проведення геологорозвідувальних робіт для розробки нових родовищ.


10. Міжнародні економічні відносини в системі зростання конкурентоспроможності економічних систем | Views: 1009 | Downloads: 0 | Added by: nikolaychuk | Date: 22.08.2013 | Comments (0)

О.В. Яковенко
Державний науково-дослідний інститут митної справи

Зростання обсягів та різновидів міжнародної торгівлі, підвищення її ролі у міжнародних економічних відносинах обумовило необхідність узгодження дій усього світового співтовариства з метою усунення бар’єрів при законному переміщенні товарів через митні кордони держав та посилення контролю за рухом небезпечних продуктів, речовин чи матеріалів. Одним із документів, який спрямований на вирішення таких завдань є Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція), що розглядає аудит як один із рекомендованих методів роботи для митних органів країн, що до її підписали.

Приєднавшись до цієї конвенції Україна долучилась до кропіткої роботи спрямованої на усунення розбіжностей у митних правилах і процедурах, що можуть перешкоджати розвиткові міжнародної торгівлі та інших видів міжнародного обміну. У зв’язку з цим важливим є аналіз стандартів ЄС в цілому  та окремих держав-учасниць щодо застосування митного аудиту, що обумовлює актуальність проведеного дослідження.


Ю.О. Медвідь
Державний науково-дослідний
 інститут митної справи

Невід’ємною складовою економічного та соціального розвитку України є її інтеграція до Європейського союзу та поглиблення економічних взаємозв’язків з його країнами-учасницями. Окремим напрямком такої інтеграції є співпраця в сфері митної справи, в тому числі дослідження та впровадження європейських стандартів проведення митного аудиту за умови одночасного забезпечення економічної безпеки України. При цьому, аналізуючи концептуальні засади ЄС щодо здійснення митного аудиту, доцільно окремо розглядати країни ЄС (Великобританія, Ірландія, Португалія), в яких функції митної та податкової служби виконує один відомчий орган, що здійснює загальний (як податковий, так і митний) аудит платників податків, та країни ЄС (Німеччина, Італія, Болгарія, Туреччина, Австрія), в яких підрозділи податкової служби здійснюють податковий аудит, а підрозділи митного служби – митний аудит.


О.А. Фрадинський
Державний науково-дослідний інститут митної справи

Сучасний стан розвитку митної справи на теренах України характеризується процесами її подальшого реформування у контексті приєднання до міжнародних конвенцій та стандартів і наближення до європейських рівня здійснення митних процедур. Одним із найбільш перспективних шляхів розробки та реалізації митної політики є вивчення світового досвіду діяльності митних служб зарубіжних країн, особливо тих держав які, як і Україна, переживають період свого становлення і утвердження на геополітичній арені та мають частину спільної з Україною історії. Такими країнами є держави, що у якості союзних республік входили до складу колишнього СРСР.

Створення митних служб на теренах колишнього Радянського Союзу розпочалося ще до його офіційного розпаду у грудні 1991 року.


С.М. Халатур
Дніпропетровський державний аграрний університет

У сучасній світовій фінансовій системі фондовий ринок відіграє визначну роль, оскільки одночасно є сегментом грошового ринку та ринку капіталів. До того ж фондовий ринок може розглядатися як один з найефективніших механізмів регулювання переливу фінансових ресурсів за допомогою різних інструментів. Саме операції на відкритому ринку є основним інструментом грошово-кредитної політики для будь-якого центрального банку, незалежно від того, який у нього цільовий орієнтир – рівень процента чи обсяг грошової пропозиції. Водночас існування ринку державних цінних паперів дає орієнтири для визначення рівня безризикової процентної ставки. Залучення коштів на фінансових ринках за допомогою державних боргових зобов’язань є також загальновизнаним способом фінансування дефіциту державного бюджету. Тому дослідження розвитку фондового ринку слугують тією основою, яка сприяє визначенню певних напрямів у розбудові економіки, а від так увага дослідників до тенденцій функціонування фондових ринків взагалі та фондових ринків країн, що перетворюють свої економіки, зокрема, є суттєвою.


В.В. Швед
Вінницький фінансово – економічний університет

В умовах глобалізації вагомого значення набуває посилення конкурентоспроможності країни на світовому ринку. Для ефективної інтеграції національної економіки у світову, необхідно досягнути високого рівня конкурентоспроможності самої країни і окремих її суб’єктів господарювання. Підвищення конкурентоспроможності економіки та перехід на інноваційний шлях розвитку є ключовим завданням державної політики. У міжнародному торговельному та економічному просторі ключовими показниками визначення конкурентоспроможності держави виступають відповідні індикатори, що формуються на основі рейтингового оцінювання.

Дослідження проблеми підвищення світового рейтингу України вважається досить актуальним, адже  для розробки стратегії економічного розвитку країни в глобальній конкуренції, необхідно розуміти зміст та значення такої фундаментальної економічної категорії, як конкурентоспроможність країни.


І.Ю. Думанська
Хмельницький національний університет

Із проголошенням переходу до ринкової економіки, Україна стала налагоджувати тісні відносини із світовим співтовариством, входити в різноманітні фінансові, торговельні, економічні міжурядові організації. Це зумовило переміщення матеріальних, фінансових, інтелектуальних та трудових ресурсів із України і навпаки, що вимагає регулювання цих потоків і процесів, як з точки зору міжнародного права так і узгодження з ним національного права. Важливого значення надається податкам та митним платежам як одному із ефективних важелів правового регулювання економічних відносин не лише в межах певного національно-територіального утворення, а й у міжнародному економічному просторі.

Перехід України до ринкових відносин спричинив велику кількість складних проблем в податковій сфері.


Н.А. Карасьова
Інститут журналістики і міжнародних відносин
Київський національний університет культури та мистецтв

На початку 2008 р. вибухнула світова продовольча криза, а синергетичний ефект від фінасової та енергетичної вплинув на загострення проблеми волатильності цін та продуктової безпеки країн. Саме тому, в кінці 2008 р. продовольчі ціни були найвищими в історії минулих десятиліть. Для обговорення заходів запобігання непередбачуваних наслідків цього явища для усього людства в Японіїї на спеціальному саміті зібралися керівники держав великої вісімки. Пізніше, у Римі пройшла міжнародна конференція, спрямована на стійкий розвиток сільського господарства, де було відмічено, що сільське господарство є фундаментальною галуззю господарської діяльності, від якої залежить стабільне зростання світової економіки, і на цій основі виступає гарантом боротьби з голодом і бідністю.


Site menu
Section categories
1. Регіональні механізми формування конкурентного потенціалу та перспективи їх використання [13]
2. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів [15]
3. Забезпечення економічної безпеки виробничих систем за умов розвитку конкуренції [7]
4. Формування конкурентоспроможності в умовах зростання мобільності людського капіталу [8]
5. Людський потенціал та його конкурентоспроможність у розвитку соціально-трудових відносин [9]
6. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств [6]
7. Конкурентний потенціал підприємства: методи та механізми підвищення [20]
8. Формування ефективного ринку праці та підвищення конкурентоспроможності трудових ресурсів [3]
9. Механізми підвищення та реалізації економічного потенціалу підприємств [12]
10. Міжнародні економічні відносини в системі зростання конкурентоспроможності економічних систем [8]
Вимоги для участі в конференції [3]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz